Alle whitepapers

Essay: nieuwe ambtelijke rollen voor transitiegericht werken

Veranderen is leren: over wat werkt en wat niet, over wat anders moet en hoe, en over wat we willen behouden en waar we mee moeten stoppen. Daarom heeft DRIFT samen met Team Circulair de leergemeenschap circulair van de gemeente Amsterdam opgezet, waarin we werk willen maken van transitieadagium van 'leren door te doen' en 'doen door te leren'.

In dit essay kijken we terug op een terugkerend thema van het eerste jaar: welke rol heb ik als ambtenaar te vervullen in de transitie naar een circulaire economie? Een essentiële vraag, zo is gebleken, want successen waren steeds te herleiden tot individuen die in hun werk het verschil maken. De belangrijkste les is dan ook: geef ambtenaren het vertrouwen, ruimte en rugdekking om buiten gebaande paden te gaan.

We zoomen in op specifieke rollen die een ambtenaar kan vervullen: als verbinder binnen de eigen organisatie, als coalitiebouwer met marktpartijen, en als gebiedsmakelaar in de gemeenschap. Voor elke rol geven we advies over hoe je deze kunt versterken. Inspiratie dus om transformatief leiderschap te faciliteren - voor Team Circulair, voor de hele gemeente Amsterdam, en voor andere organisaties met gelijksoortige uitdagingen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef