Advertentie

Steun voor dwingende(r) rol ‘Den Haag’

Het is goed als het rijk dwingender dan nu gaat sturen op het niveau en de omvang van ondersteuning van raden en Staten. Dat stellen de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een reactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

06 november 2020
financien---berg-geld.jpg

Het rijk moet dwingender dan nu sturen op niveau en omvang van ondersteuning van de decentrale volksvertegenwoordiging. ‘Voorkomen moet worden dat wordt bezuinigd op de kwaliteit van de ondersteuning’, stelt de Vereniging van Griffiers. Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt dat enige dwang vanuit Den Haag zinvol kan zijn. Zij ziet dat gemeenteraden ‘zich uit zuinigheid en voorbeeldgedrag te kort doen als het gaat om hun ondersteuning’.

Ondergrens

'Voor de inhoud, het functioneren van een statenlid en als gehele Provinciale Staten is ondersteuning van hoge kwaliteit nodig. Dat is er al op heel veel provinciehuizen. Juist de borging en doorontwikkeling is cruciaal', stelt Statenlidnu. Hiermee reageren de drie verenigingen op het donderdag uitgebrachte advies 'Goede ondersteuning, sterke democratie' voor betere ondersteuning van gemeenteraden en Staten van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De minister van Binnenlandse Zaken moet normen voor ondersteuning stellen, ervoor zorgen dat die normen worden nageleefd en dat er voldoende budget voor wordt vrijgemaakt, adviseert de ROB. In de ogen van de ROB moet er onder meer een norm komen voor de omvang van de griffie en een ondergrens voor lokale rekenkamers.

 

Taakverzwaring

De Vereniging van Griffiers is blij dat de noodzaak van een goede raads- en statenondersteuning in het advies wordt onderstreept. De laatste jaren is sprake van taakverzwaring van gemeenteraden, zonder dat dit is vertaald in een betere of grotere griffie. Ook het belang (en de noodzaak tot borging van) de onafhankelijke positie van de griffier, zoals door de ROB bepleit, kan op instemming van de griffiers rekenen.

 

Zinvol

Ook de Nederlandse Vereniging van Raadsleden onderstreept het belang van een goede en krachtige positie van de griffie. Dat draagt bij aan een sterke positie van de raad. Ze juicht een ruimere budgettering voor griffie en rekenkamer toe. Met de ROB onderkent de vereniging dat raadsleden een eigen verantwoordelijkheid hebben om beschikbare hulptroepen in te zetten, maar enige ‘dwang’ vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken om dit goed te regelen, kan zinvol zijn.

 

Aanpassen

Het werk van een Statenlid is door de jaren heen veranderd. De type ondersteuning dient hierop aangepast te worden, benadrukt Statenlidnu. Het rapport van de ROB geeft hier duidelijke adviezen over. Statenlidnu hoopt dat de minister het rapport in samenwerking met de beroepsverenigingen snel ter hand wil nemen zodat de adviezen kunnen worden omgezet in acties. 'Daarmee versterken we onze provinciale democratie en kunnen we inwoners, ondernemers en organisaties nog beter vertegenwoordigen. De tijd is rijp.' 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie