Advertentie

Burger onbekend met datum Europese verkiezingen

In Nederland weet maar 27 procent het jaar te noemen, 26 procent geeft een fout antwoord en 28 procent weet het helemaal niet.

07 december 2023
Volgend jaar zijn de Europese verkiezingen.

De datum van de Europese verkiezingen – juni 2024 – is nog tamelijk onbekend onder kiesgerechtigden in Nederland. Van hen weet maar één op de vijf de correcte maand en het correcte jaar te noemen. Over de Europese Unie als geheel is dat bij ruim één op de vier burgers bekend.

Fout antwoord

Dat blijkt uit de Parlemeter, een speciale versie van de eurobarometer waarmee Europese instituties geregeld burgers bevragen over allerlei onderwerpen. De Europese verkiezingen vinden plaats van 6 tot en met 9 juni 2024. Nederland kan op 6 juni naar de stembus.

In Nederland weet 27 procent het jaar te noemen, 26 procent geeft een fout antwoord en 28 procent weet het helemaal niet. Wel geven ruim acht op de tien Nederlanders aan te zullen gaan stemmen, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Voor de EU als geheel ligt dat met 68 procent een stuk lager.

Niet-stemmers

Eén op de tien Nederlanders zegt zeker niet te gaan stemmen. Over alle EU-lidstaten ligt dat aantal niet-stemmers nog iets hoger: 16 procent. Over redenen om te gaan stemmen, is de top-drie: het bewerkstelligen van verandering, het is burgerplicht en steun voor een politieke partij.

Ontevredenheid

Van de ondervraagde Nederlanders geeft 7 procent aan dat ontevredenheid met de Nederlandse regering een reden is om naar de Europese stembus te gaan. Ontevredenheid met de Europese Unie is voor 21 procent de reden om volgend jaar naar het stemlokaal te gaan.

Voor Nederland en de EU-27 is de mening over de rol van het Europees Parlement gelijk: ruim de helft wil dat het Europees Parlement in Straatsburg een grotere rol krijgt. Ruim één op de drie Nederlandse respondenten wil juist een kleinere rol. Voor de EU-27 ligt dat percentage een klein beetje lager.

Klimaat

Ook konden de ondervraagden met meerdere keuzes aangeven waarvoor het Europees Parlement zich moet inzetten. Strijd tegen klimaatverandering vindt de helft van de Nederlandse respondenten belangrijk. De strijd tegen armoede en uitsluiting komen op plek twee. De derde plek wordt gedeeld door democratie/rechtsstaat en de toekomst van Europa. Pas daarna komt de strijd tegen terreur en georganiseerde criminaliteit. De waarden die het Europees Parlement zou moeten verdedigen zijn democratie, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting.

Positief beeld

Iets meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (52 procent) heeft een positief beeld bij de Europese Unie. Daarmee scoren de Nederlanders positiever dan alle burgers van de EU samen: daar is 45 procent positief. Ruim zeven op de tien burgers in de EU-lidstaten vinden dat hun land voordeel heeft gehaald uit het EU-lidmaatschap – ook in Nederland (77 procent). Overigens denkt 17 procent van de burgers negatief over de Europese Unie. De rest, 31 procent, denkt er neutraal over.

Het onderzoek is uitgevoerd door Verian onder ruim 26.000 burgers in alle lidstaten. In Nederland zijn 1.036 mensen ondervraagd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Belangrijke zaken die Europa eens moet oplossen zijn:
-Europees regelen wat moet en nationaal regelen wat kan.
-het stellen van quota en structurele oplossingen voor het vluchtelingen- en asielbeleid.
-vaststelling van de kerntaken vanaf 2024 e.v. In ieder geval ook een gemeenschappelijke opstelling/regeling voor het buitendsbeleid en voor een betere Europese defensie.
-alleen strikt noodzakelijke subsidieverlening via Europa en meer aandacht voor controle op de besteding daarvan.
-de halfjaarlijkse verplaatsingen tussen België en Frankrijk en de kosten daarvan.
-een snel kritisch onderzoek naar de lucratieve salarissen, vergoedingen en toelagen binnen de totale organisatie.
-een kritisch onderzoek naar de omvang van het Europese parlement.
Advertentie