bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Controleren en respecteren

Monitoren als werkgever versus het privacyrecht van de werknemer.

27 oktober 2022
Privacyrecht

Op 5 juli 2022 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2022:6203) in een arbeidsgeschil met een privacyrechtelijke tint. Werkgever, de ING, kreeg een melding dat werknemer betrokken zou zijn bij onder meer fraude en witwassen. ING besloot daarop om over te gaan tot een intern onderzoek en monitoring van e-mailgebruik. Uit het onderzoek van de zakelijke e-mails kwam onder meer naar voren dat werknemer langdurig diverse niet gemelde nevenactiviteiten verrichtte, ook onder werktijd, en dat hij meerdere keren zonder een zakelijke reden, via de ING-raadpleegsystemen de gegevens van ING-klanten had geraadpleegd.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten verzocht ING de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wees dit verzoek af omdat onduidelijk was of ING bij de monitoring van het e-mailgebruik had voldaan aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld (zie hierna). In hoger beroep beoordeelde het Hof dit (alsnog) aan de hand van de AVG en in het bijzonder aan de hand van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 5 september 2017 in de zaak Bărbulescu.

Bărbulescu-factoren

Het EHRM overwoog in de zaak Bărbulescu dat de vraag of de werkgever toegang heeft tot de e-mailbox van de werknemer moet worden beoordeeld aan de hand van een aantal factoren. Allereerst geldt het kenbaarheidsvereiste: voordat de werkgever mag overgaan tot monitoring, dient hij de werknemer over die mogelijkheid te informeren. Relevant is wat de werknemer redelijkerwijs kan verwachten inzake monitoring. Verder moet de werkgever een legitieme reden hebben die de toegepaste wijze van de monitoring kan rechtvaardigen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook relevant is of de werknemer adequate waarborgen zijn geboden bij de monitoring. Al deze factoren moeten in onderlinge samenhang bezien worden: relevante factoren mogen niet afzonderlijk worden beoordeeld en het gewicht dat wordt toegekend aan de verschillende mee te wegen factoren is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Oordeel Hof

Lees verder op de website van Capra Advocaten.

Contact over dit onderwerp


Sanne Salem
Juridisch Medewerker
Sector Overheid 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.