bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Uitdagingen overheidsprofessionals na verkiezingsuitslagen

Gewijzigde politieke verhoudingen leiden tot uitdaging bij coalitievorming

bestuursacademie

Het openbaar bestuur is continu in verandering en met de uitslag van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen flink opgeschud. De gewijzigde politieke verhoudingen in de provincies en waterschappen leiden ongetwijfeld tot een uitdaging bij coalitievorming.

Daarnaast lijdt het geen twijfel dat deze uitslag ook zijn weerslag gaat krijgen op de koers van het landsbestuur en op de koers van menig gemeentebestuur. Waar bepaalde voorstellen voor 15 maart op voldoende politieke steun konden rekenen, kunnen deze nu juist de wenkbrauwen doen fronzen. Het wordt steeds meer een uitdaging voor overheidsprofessionals binnen waterschappen en provincies (en gemeenten) om voorstellen te formuleren die binnen het bestuur voldoende draagvlak hebben om een akkoord op te krijgen.

De politieke antenne afstellen

Bestuurders zijn – terecht − gevoelig voor de mate van draagvlak voor de beslissingen die zij nemen. Dit geldt vooral voor thema’s die in de afgelopen verkiezingen centraal stonden en waarop een groot deel van de kiezers een andere koers verlangt. Overheidsprofessionals moeten hierop in spelen. Door een luisterend oor te hebben bij algemeen bestuur en krachtige advisering bij dagelijks bestuurders.

Voor bovengenoemde thema’s is een heroriëntatie nodig op de bestuurlijke koers en politieke gevoeligheid. In hun voorstellen zullen overheidsprofessionals er blijk van moeten geven dat zij zich realiseren dat het politieke landschap er anders bij ligt en zij ook hier handelingsperspectief kunnen bieden. Kortom, het wordt nog belangrijker voor adviseurs om van tevoren goed in te schatten hoe de hazen gaan lopen. Van beleids- tot bestuursadviseurs en van juridisch tot financieel adviseurs. Dat lukt beter als hun ‘politieke antenne’ goed staat afgesteld en zij politiek-sensitief weten te acteren.

Training in politiek-bestuurlijke vaardigheden

Bestuursacademie Nederland biedt meerdere vaardigheidstrainingen waarin het onderwerp politiek-bestuurlijke sensitiviteit aan de orde komt, in het bijzonder tijdens de tweedaagse training Politieke Antenne.

In deze training staat het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving centraal. Vanuit vakinhoudelijke kennis kan de overheidsprofessional worden geconfronteerd met bestuurlijke belangen of dilemma's die haaks op de eigen overtuiging staan. Om in dit krachtenveld efficiënt te werken is inzicht in het krachtenveld noodzakelijk.

Daarnaast is een uitgebreide set vaardigheden van groot belang: hoe treed je op in het spanningsveld van belangen, dilemma's en vraagstukken? Van maatschappelijke tot journalistieke arena komen aan de orde om zowel de politiek-bestuurlijke als ambtelijke verhoudingen met elkaar in verbinding te brengen. In deze context wordt steeds meer gevraagd van de overheidsprofessional. Met onze tools sluiten wij aan bij de behoeften van het huidige tijdsgewricht zodat overheidsprofessionals van meerwaarde zijn voor elk bestuur.

Trainingen voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit kunnen ook incompany worden gegeven, waarbij de specifieke aandachtspunten worden aangepakt van jouw organisatie. Daarbij betrekken wij ook de bestuurders van jouw organisatie. Vele provincies, waterschappen en gemeenten gingen je al voor!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt ons bereiken via 035 7604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.
Je kunt ons bereiken via 035 7604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.