Advertentie

Corona vraagt iets anders van bestuurder

De beste bestuurders in Gelderland, Flevoland en Noord-Holland zijn communicatief, betrokken en toegankelijk. In Drenthe, Limburg en Zuid-Holland draait het om ‘harde’ eigenschappen als analytisch, daadkrachtig en deskundig. Dat blijkt uit onderzoek van Necker van Naem naar competenties die het afgelopen jaar in provincies aan ‘Beste Bestuurders’ werden toegekend.

24 november 2021
bestebestuurderbeeldjes23.jpg

De beste bestuurders in Gelderland, Flevoland en Noord-Holland zijn communicatief, betrokken en toegankelijk. In Drenthe, Limburg en Zuid-Holland draait het om ‘harde’ eigenschappen als analytisch, daadkrachtig en deskundig. Dat blijkt uit onderzoek van Necker van Naem naar competenties die het afgelopen jaar in provincies aan ‘Beste Bestuurders’ werden toegekend.

Combinatie

In de overige provincies worden genomineerde bestuurders vaak een combinatie van ­beide soorten eigenschappen toegedicht. Zo zijn de meest genoemde eigenschappen in Groningen bijvoorbeeld ‘deskundig’ en ‘betrokken’ en in Utrecht­ ­‘daadkrachtig’ en ‘communicatief’.

Beloftegetrouw
In een aantal provincies worden bepaalde eigenschappen uitzonderlijk vaak ­genoemd. Drenthe is de enige provincie waar genomineerde bestuurders vaak zijn getypeerd als ‘analytisch’ en ‘belofte­getrouw’. Limburg en Zuid-Holland zijn juist de enige provincies waarin genomineerde bestuurders een behoorlijk aantal keer zijn omschreven als ‘eerlijk’. Weinig genomineerde bestuurders zijn gekenmerkt als transparant, maar dit ­gebeurde relatief vaker in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.

Daadkrachtig
Maar welke competenties zijn tussen 2014 en 2020 nu belangrijk en minder belangrijk geworden? In de afgelopen edities van De Beste Bestuurder zijn ­genomineerde bestuurders het vaakst getypeerd als daadkrachtig, betrokken en communicatief. En het minst vaak als analytisch, effectief en transparant.


Uitstraling

Daarmee lijken eigenschappen die samenhangen met uitstraling en de manier waarop bestuurders zich verhouden tot anderen belangrijker dan eigenschappen die reflecteren op de ­intrinsieke kwaliteiten van bestuurders en de manier waarop ze inzicht geven in hun werkwijze, constateert onderzoeker Daan Jacobs van Necker van Naem.

Empatisch en eerlijk

Het percentage genomineerde bestuurders dat getypeerd werd als communicatief en transparant, is sinds 2014 sterk ­afgenomen. Anderzijds worden genomineerde bestuurders steeds vaker getypeerd als empathisch en eerlijk. Hoewel deze trend volgens Jacobs met een zekere voorzichtigheid moet worden geduid, lijkt het dat de laatste twee eigenschappen in toenemende mate bepalen of ­iemand een goede bestuurder is.

Coronatijd

De afgelopen editie van De Beste Bestuurder liet ook grotere verschuivingen zien. Zo werden de genomineerde ­bestuurders ten opzichte van het jaar daarvoor aanzienlijk vaker getypeerd als toegankelijk, deskundig en analytisch en beduidend minder vaak als daadkrachtig. Gezien het feit dat dit de eerste editie van De Beste Bestuurder was die plaatsvond tijdens de coronapandemie, ligt het volgens Jacobs voor de hand dat een deel van deze verschuivingen hiermee samenhangt. Een goede bestuurder zijn in coronatijd vraagt ­derhalve om andere vaardigheden dan voorheen het geval was

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joop Niezen
Dit soort verkiezingen doet alleen maar afbreuk aan het binnenlands bestuur. Zelfbevlekking is het. Moet je helemaal niet willen.
Joke / IT
In Limburg ‘harde’ eigenschappen als analytisch, daadkrachtig en deskundig, hahahahaha
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
"corona vraagt iets anders van bestuurder" Een suggestie...bestuurders moeten luisteren wat echte experts er van vinden zoals het uit wanhoop en frustratie opgeheven RED team, zie het AD (microbioloog Bert Mulder e.a.) https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-arts-be … die als roependen in de woestijn hun gelijk kregen? Of naar het OMT en RIVM, die zoals we weten een zwalkend politiek beleid hebben gevoerd? Ik geef Gommers helemaal gelijk dat hij ermee gekapt is, roepen is zinloos als politici aan het stuur blijven trekken. (kan dit zo redactie?... Het blijft op eieren lopen over dit onderwerp, maar je moet sommige dingen wel kunnen benoemen die op TV OP1 al aan de orde zijn geweest)
Karel / -
Interessant artikel. Wel zoek ik er naar of de bron van het onderzoek en daarbij behorende onderzoeksmethoden de resultaten in grote mate beïnvloed. Het oogt een overwegend bestuurlijke conclusie van wat nodig is bij corona. Als je dit onderzoek baseert op een breed uitgezet onderzoek onder de bevolking dan laat dit mogelijk een ander beeld zien.

Verder roept het op wat de resultaten over de eigenschappen nu precies zegt. Zegt het alleen iets genomineerden of zegt het iets over de bestuurscultuur in provincies of….
Advertentie