bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Atlas voor gemeenten

Inzicht in het wel en wee van de 50 grootste gemeenten van Nederland.

18 november 2021
Atlas 2021

De Atlas voor gemeenten 2021 bevat een schat aan actuele informatie die inzicht geeft in het wel en wee van de 50 grootste gemeenten van Nederland, met de vertrouwde thema’s bevolking, sociaal-economische positie en woonaantrekkelijkheid.

Amsterdam voert net als voorgaande jaren de woonaantrekkelijkheidsindex aan, gevolgd door Utrecht en Amstelveen. Als je kijkt naar de ontwikkeling op de woonaantrekkelijkheidsindex valt op dat Utrecht al een aantal jaren op rij dichter in de buurt van Amsterdam komt. Op de sociaal-economische index zijn de posities ietwat verschoven ten opzichte van vorig jaar. Amersfoort voert in de Atlas voor gemeenten 2021 deze ranglijst aan, gevolgd door Amstelveen en Utrecht.

De indicatoren van de Atlas kennen een aantal interessante onderlinge verbanden. Zo is in de minder aantrekkelijke steden de werkloosheid relatief het hoogst (zie diagram 1). Ook zijn er opmerkelijke verschillen als je kijkt naar het opleidingsniveau. De werkloosheid onder hoogopgeleiden volgt het algemene patroon van een lage werkloosheid in aantrekkelijke steden. Het blijkt echter dat deze steden vaak minder gunstig zijn voor laagopgeleiden. Opmerkelijk genoeg speelt dit met name in de universiteitssteden waar laagopgeleiden relatief vaker werkloos zijn (zie diagram 2).

Dit jaar is voor het eerst een indicator voor het aandeel gescheiden inwoners opgenomen in de Atlas. Wat opvalt is dat het aandeel gescheidenen relatief groot is in de minst aantrekkelijke steden. Dit kan erop duiden dat de meest aantrekkelijke steden te duur worden voor mensen die gescheiden zijn (zie diagram 3).

De meeste indicatoren uit de Atlas voor gemeenten 2021 tonen de posities van de 50 grootste gemeenten voor het meest recente peiljaar 2020. De effecten van de coronapandemie zijn daardoor nog maar beperkt zichtbaar. Ook is het nog onduidelijk wat de blijvende effecten van corona zullen zijn. Neemt de filedruk blijvend af omdat we meer gaan thuiswerken, of is de bereikbaarheid van werk nog steeds zo belangrijk dat we na corona weer massaal in de file gaan staan? En welk effect heeft het tijdelijk sluiten van de theaters en concertzalen op het voortbestaan van de betreffende instellingen, en daarmee op de woonaantrekkelijkheid van steden? De toekomst gaat dat uitwijzen.

U kunt Atlas voor gemeenten 2021 hier bestellen.

Diagram 1: Steden met een hoge score op de woonaantrekkelijkheidsindex hebben vaak lage werkloosheid, en omgekeerd. 

Afbeelding

Diagram 2: Lage werkloosheid onder hoogopgeleiden gaat samen met hoge werkloosheid onder laagopgeleiden, en omgekeerd. 

Afbeelding 

Diagram 3: In steden met een lage score op de woonaantrekkelijkheidsindex wonen relatief veel gescheiden inwoners. 

Afbeelding

Clemens & Nadine

Clemens van Woerkens                                     Nadine van den Berg                         
Associate senior onderzoeker                          Onderzoeker

woerkens@atlasresearch.nl                         vandenberg@atlasresearch.nl

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.A.Agterof
Hoe is het mogelijk dat Amsterdam zo hoog scoort!! Woonproblemen te over: nergens zo'n puinhoop... misdaad iedere dag. Je auto kun je nergens kwijt als je niet wilt betalen met grof geld. Kortom: ik wil er nog niet worden begraven, laat staan dat ik er wil wonen! Dit is allemaal in totale tegenstelling met Emmen waar het goed toeven is. Maar ja, de onderzoekers komen uit...Amsterdam.
Peter
E.A.Agterof, ben blij dat ik niet meer in tokkie Emmen woon. Wil ook niet in 020 wonen, maar nooit meer Emmen.
H. Hendriks / Raadsadviseur
E.A. Agterhof, is het niet wat kort door de bocht om het onderzoek te diskwalificeren op basis van de herkomst/woonplaats van de onderzoekers?

Wellicht doen we er goed aan na te gaan waarom mensen klaarblijkelijk graag in Amsterdam wonen en valt daar iets uit te leren. Parkeren is blijkbaar niet voor iedereen een variabele die in hoge mate bepalend is voor woongenot.