Advertentie

GroenLinks-Statenlid vraagt zelf om integriteitsonderzoek

De informeel van belangenverstrengeling beschuldigde Limburgse GroenLinks-fractievoorzitter Margriet van Tulder heeft zelf Commissaris van de Koning Theo Bovens gevraagd een integriteitsonderzoek naar haar uit te voeren.

25 oktober 2013

GroenLinks-fractievoorzitter Margriet van Tulder in de Provinciale Staten van Limburg heeft Commissaris van de Koning Theo Bovens gevraagd een integriteitsonderzoek naar haar uit te voeren na beschuldigingen van belangenverstrengeling.

Vraagtekens bij integriteit
Van Tulder neemt deze stap, omdat CDA-fractievoorzitter Martijn van Elvert en VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker tegen Dagblad De Limburger hebben gezegd vraagtekens te plaatsen bij haar integriteit en daarover te hebben geklaagd bij CdK Theo Bovens. Van Tulder zou als initiatiefnemer, werknemer en directeur educatie bij het nu failliete Ithaka Science Centre in juni provinciale steun hebben gezocht in het lobbycircuit en het CDA per e-mail hebben gevraagd een voorstel in te dienen dat zij zelf voor hen zou kunnen schrijven. Het CDA ging er niet op in en het centrum ging failliet. De Limburger dook de e-mail op, waarna de fractievoorzitters hun twijfels over Van Tulder uitten. Maar volgens Van Tulder kloppen de aantijgingen niet.

Wat klopt niet?
‘We hebben de bewuste e-mail op onze site gezet. Als werknemer op het centrum zag ik de patstelling ontstaan. Alle partijen wachten op elkaar en wij stevenden op het faillissement af. Niemand zag het als een probleem. Aangezien ik al bij GroenLinks zat heb ik het probleem mij toegeëigend en heb ik de grootste coalitiepartij erop aangesproken: er dreigt een project met gemeenschapsgeld verloren te gaan en er moet wat gebeuren. Ik heb dat heel transparant via de mail gedaan, nadat ik hen had gebeld. Omdat we onder hoge tijdsdruk stonden, heb ik voorgesteld om een voorzet voor een motie te maken. Ik was als initiatiefnemer dus betrokken bij de stichting, maar kon er zelf politiek niets mee doen.’

Vindt u het gek dat mensen dat als belangenverstrengeling zien?
‘Ik las over de integriteitsmelding, maar wist daar zelf niets van. Ik heb de CdK gebeld en die wist ook van niets. Hij zei dat er mogelijk informeel wel iets over was gezegd, maar dat kon hij zich niet precies herinneren. In juni heeft eenmansfractie Harm Uringa er vragen over gesteld. In het artikel in De Limburger staat niets onwaars, maar worden indrukken gewekt. Het is tendentieus geschreven. Ik heb ook alleen het CDA benaderd, niet de VVD. Destijds vroegen mensen mij naar het dreigende faillissement. Uit het publieke belang moest iets worden gedaan, maar ik kon het zelf niet doen. Ik heb verder niemand voor het blok gezet of tegenprestaties geëist.’

U was toch directeur?
‘Directeur educatie. Ik was niet eindverantwoordelijk. Het liep financieel slecht, maar het management zou zich terugtrekken als zij een belemmering vormde voor het openbaar bestuur om nog iets met het centrum te doen. Het was een te belangrijk project om te laten verdwijnen. De algemeen directeur was ziek. Ik zat in gesprek met partners en het bedrijfsleven. De gemeente Venlo had geen geld. Als de provincie het centrum als mogelijkheid zag om beleid uit te voeren, dan kregen ze de handen van het bedrijfsleven ook op elkaar. Maar ze wachtten op elkaar. Wij wachtten op de volgende stap, maar die kwam dus niet. Ik heb niet om geld gevraagd, maar om het centrum in vastgesteld beleid te passen om zo in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Het heeft niet mogen baten. Er werkten acht mensen. De boedel is al geveild.’

Wat vindt u ervan dat coalitiepartijen CDA en VVD het bij de commissaris aanhangig hebben gemaakt, al hebben ze nog geen officiële schriftelijke melding gedaan?
‘Ik vind het vreemd om hier een half jaar later mee te komen. Waarom hebben ze niet meteen het probleem kenbaar gemaakt? Dat zou de koninklijke weg zijn. Met de vorige CdK had ik heldere afspraken over de dubbele pet. Hij vond dat als ik transparant was dan ik best als volksvertegenwoordiger iets wat ik belangrijk vindt onder de aandacht kon brengen en dus kon lobbyen, in de positieve zin van het woord, voor iets waarvoor je staat. We hebben dat nadrukkelijk afgesproken en ik ben daar alert op geweest. Er is ook geen besluitvorming over geweest en ik ben er nooit als politicus mee bezig geweest. Het is in het college van GS besproken en met de CdK. Belangrijkste boodschap: net bij besluitvorming betrokken zijn en transparant zijn.’

Verwacht u dat de partijen het ook officieel schriftelijk gaan melden?
‘Ik heb zelf de CdK al gevraagd om een onderzoek te starten. Ik wil vrijuit mijn politieke werk kunnen doen en heb geen behoefte aan een verhaal niet integer te zijn. De CdK heeft het onderzoek al toegezegd, maar denkt nog na over het hoe en wat.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Adèle
Een schoolvoorbeeld van belangenverstrengeling.

Lees slechts de mail van Van Tulder en het is al zonneklaar.

Dat deze GroenLinks-mevrouw dat zelf anders ziet, zegt veel over haar morele kompas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie