Advertentie

Berisping klokkenluider Gelderland blijft staan

De provincie Gelderlander heeft een interne klokkenluider terecht een berisping gegeven wegens het verzenden van emails binnen de organisatie. Tot dat oordeel komt de rechter in Arnhem tot wie de provinciale ambtenaar zich had gewend.

19 november 2009

E-mails
De klokkenluider, Michiel Jonker, had binnen het provinciehuis diverse lange e-mails verzonden over de zogeheten GOOG-kwestie. Die draait om het feit dat GS van Gelderland onterecht en in strijd met de regels een subsidie van 5000 euro hadden verleend aan het Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG).

Niet ontvankelijk
Jonker kaartte dat intern aan, was ontevreden met de uitkomst daarvan en stapte daarna naar de Commissie Integriteit Provincies (CIP). Dat orgaan deelde de conclusie die de provincie eerder had getrokken: er waren weliswaar fouten gemaakt maar er was geen sprake van een misstand. GS namen dat CIP- advies over. Jonker tekende daartegen bezwaar aan, maar dat werd niet ontvankelijk verklaard door GS.

 

Rechtmatig
Terecht, oordeelt nu de rechter: GS had slechts een standpunt ingenomen over het CIP-advies, maar geen publiekrechtelijk besluit genomen waar formeel bezwaar tegen open staat. De rechter kan zich niet uitlaten over de vraag of de subsidie rechtmatig is verleend en of de zaak goed is onderzocht, aldus het vonnis.

Verbod
Jonker ventileerde zijn ongenoegen over de gang van zaken in meerdere zeer uitgebreide mails aan zijn collega’s op het provinciehuis. De laatste van die mails moest hij van zijn superieuren intrekken en hij kreeg een verbod om zo nog langer te communiceren. Het provinciebestuur legde Jonker tevens een berisping op.

Cynisch
Volgens de rechter valt het handelen van de provincie te rechtvaardigen. Door de discussie ‘na afronding van de geëigende procedure inhoudelijk organisatiebreed voort te willen zetten’ heeft Jonker zich niet als een ‘goed werknemer’ gedragen, aldus het oordeel. Op zich stond het Jonker vrij om zijn collega’s op de hoogte te houden van het verloop van de affaire, erkent ook de rechter. Maar de mails kenden volgens de rechter een ‘cynische toonzetting waarbij verweerder negatief wordt afgeschilderd en zijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Dit acht de rechtbank geen betamelijke wijze van communiceren’.

In beroep

Jonker is volgens de rechter niet ‘monddood’ gemaakt, maar toen de zaak was afgewikkeld had hij de discussie niet opnieuw op deze wijze moeten aanzwengelen, aldus het vonnis. Jonker gaat niet in beroep en wil zich publiekelijk niet meer uitlaten over de kwestie.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Dit artikel geeft weer aan hoe ontmoedigend de huidige klokkenluidersregeling werkt.
Ik wil Michiel Jonker complimenteren met zijn doorzettingsvermogen.
Dankzij hem zijn Dedeputeerde Staten van Gelderland gedwongen om uiteindelijk al hun nevenfuncties op internet te zetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie