Advertentie

Rechter: avondklok per direct van tafel

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De Nederlandse staat heeft aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter te schorsen in afwachting van een hoger beroep dat aanstaande vrijdag om 10.00 uur dient. Het hof buigt zich momenteel over dit 'schorsingsincident'. Het kabinet komt toch 'ten overvloede' met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen.

16 februari 2021
Avondklok.jpg

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De Nederlandse staat heeft aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter te schorsen in afwachting van een hoger beroep dat aanstaande vrijdag om 10.00 uur dient. Het hof buigt zich momenteel over dit 'schorsingsincident'. Het kabinet komt toch 'ten overvloede' met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen.

Geen spoedsituatie

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht, 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'. De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer 'maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was'.

Grote vraagtekens bij nut avondklok

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak 'grote vraagtekens' bij te zetten. 'Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest.'

Vergaande inbreuk op bewegingsvrijheid

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok 'een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer'. Bovendien beperkt de regel 'onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging'. Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

'Nauwelijks nog grondrechten'

'Het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven te nemen.' Dat zegt Jeroen Pols, jurist van de protestgroep Viruswaarheid na de uitspraak van de rechtbank. Pols stelt: 'Sinds een jaar hebben we nauwelijks nog grondrechten. Die worden op een ongekende manier ingeperkt, het is alleen te vergelijken met de periode 1940-1945.'


Staat wil avondklok handhaven

De overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident. Het hoger beroep tegen het vonnis van de rechter zelf wordt zo spoedig mogelijk op een ander moment behandeld, aldus het hof.


Spoedwet

Het kabinet komt met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus in een reactie op de uitspraak van de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus 'ten overvloede' zijn, benadrukt Grapperhaus. De bewindsman benadrukt dat de avondklok, vastgelegd in een speciale wet, juist 'met de grootste urgentie en spoed' is ingevoerd. De invoering had wat tijd nodig, bijvoorbeeld om zogenoemde werkgeversverklaringen te regelen, zegt hij. 'Dit was ook echt een maatregel die een aparte besluitvorming vereist en die regels hebben we volledig gevolgd', aldus de minister.

Kamerdebat
Grapperhaus zegt dat de Kamer de dagen tussen de aankondiging en de invoering heeft aangegrepen om over de avondklok te debatteren. Tijdens de persconferentie in januari, waarin de avondklok voor het eerst werd aangekondigd, zei premier Mark Rutte evenwel dat hij eerst met de Kamer in overleg ging. 'Als er dan voldoende steun is, dan pas zullen wij een definitief besluit nemen', zei hij toen. De Kamer dwong onder meer af dat de avondklok een half uur later inging dan het kabinet eerst had bedacht. De spoedwet komt er wat Grapperhaus betreft zo snel mogelijk. De Eerste en Tweede Kamer zijn daarbij aan zet. Het kabinet heeft ook meteen spoedadvies gevraagd aan de Raad van State. De rechtbank in Den Haag heeft al aangegeven dat de avondklok alsnog per direct van tafel moet, ook als de staat in beroep gaat.


Avondklok 'een middel, geen doel'
Premier Rutte roept iedereen 'met klem' op 's avonds thuis te blijven, ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. De maatregel is onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, aldus Rutte. De avondklok is 'een middel, geen doel', benadrukt hij. 'Het doel is het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te krijgen, zodat we straks al onze vrijheden terugkrijgen op een veilige manier.' Het wegvallen van de avondklok zou volgens Rutte 'direct slechte gevolgen' hebben. Het aantal besmettingen is aan het dalen, maar die trend kan zo weer de verkeerde kant opgaan als de besmettelijkere Britse variant ruim baan krijgt. 'Het is echt van belang dat we onze sociale contacten zo veel mogelijk beperken.'

 

Spoeddebat

De PVV wil het reces onderbreken voor een spoeddebat met het kabinet nu de rechter een streep heeft gezet door de avondklok. De partij was tegen de avondklok omdat die disproportioneel zou zijn. Ook onder meer SGP, DENK, FVD en Partij voor de Dieren keerden zich vorige week tegen verlenging van de avondklok. De Partij voor de Dieren heeft gewaarschuwd voor de juridische kant van de avondklok, zegt Tweede Kamerlid Eva van Esch. Dat was ook voor Kees van der Staaij (SGP) een van de redenen om tegen de verlenging te stemmen. '@DenkNL vond de avondklok altijd al een maatregel die te weinig oplevert en de vrijheid van ons teveel inperkt', reageert fractievoorzitter Farid Azarkan van DENK op Twitter, op het besluit van de rechtbank. 

'Juridisch geklungel'

Het kabinet was gewaarschuwd, aldus Maarten Hijink (SP). De Raad van State had eerder al kritiek op de wijze waarop het kabinet de avondklok wilde verlengenen 'we hebben dit ook aan de orde gesteld'. Hijink spreekt van 'juridisch geklungel' van minister Ferd Grapperhaus (Justitie). 'Grapperhaus heeft altijd beweert dat het juridisch kon', aldus Hijink. 'Dan ga je op zijn oordeel af.' Hij wil net als de PVV een debat. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het 'pijnlijk dat de rechter heeft geoordeeld dat de juridische basis van de avondklok onvoldoende is'. Haar partij stemde voor verlenging van de avondklok. Volgens Kuiken schaadt het besluit van de rechtbank het vertrouwen in de crisisaanpak van dit kabinet. 'De samenleving heeft behoefte aan zekerheid en perspectief, niet aan juridische strijd en conflict', schrijft GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter. 'We willen zo snel mogelijk een debat waarin het kabinet duidelijkheid geeft over wat deze uitspraak betekent.'


'Vonnis negeren kan niet'

De uitspraak van de rechtbank Den Haag over het opheffen van de avondklok zorgt voor veel vragen bij de politie. 'We weten nog niet wat dit betekent voor het handhaven van de avondklok', zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB), 'maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken'. De BOA-bond zegt dat boa's ook moeten luisteren naar de uitspraak van de rechter. Het is nog niet bekend wat het vonnis betekent voor de agenten die al ingeroosterd zijn om de avondklok dinsdagavond te handhaven. 'Het vonnis negeren kan niet.' Dat betekent dat de politie naar alle waarschijnlijkheid geen boetes meer kan uitschrijven, 'tenzij er andere wettelijke mogelijkheden zijn'.

Verder vraagt Struijs zich af wat voor invloed het heeft op de tienduizenden boetes die al uitstaan.(ANP)

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bernard
Een overwinning in de strijd tegen de corona dictatuur. Of beter; the great reset dictatuur. Iedereen moet voor zichzelf kijken hoe we vreedzaam verder kunnen vechten tegen deze duistere krachten waarvan Rutte alleen maar een zetbaasje is. De onderdrukking heeft lang genoeg geduurd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Ben Dat zijn wel hele grote woorden.Maar dat de recht er aan te pas moet komen om dit broddelwerk te corrigeren...er zijn ministers om minder met pensioen gegaan
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Zelden zo'n brevet van onvermogen gezien. Eigenlijk is die hele crisis al 1 groot foutenfestival van de regering. In ieder geval je avondklok boete nooit betalen en bij die rellen moet ik ook nog zien wat er over blijft van de straffen. Maar de vrijheid terug vind ik veel belangrijker.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Straks even onze pas gekochte hond naar het asiel brengen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
Beste p het zijn inderdaad grote woorden maar hoe verklaart u dat in de hele Westerse wereld regeringsleiders het opeens over 'Build back better' hebben. Ik ben van mening dat men corona wil gebruiken om de maatschappij anders vorm te geven op een top down maniier, waarbij aan de burger niets gevraagd wordt en democratische legitimiteit mijlen ver weg is. Hetzelfde gaat op voor 'klimaat', 'diversiteit', 'stikstof'. Donald Trump gaf het al heel helder aan in zijn toespraak bij de VN dat er een sprake is van een strijd tussen globalisme en nationalisme. waarbij globalisme staat voor meer macht voor supranationale organen, NGO's, miljardairs, Big tech en China. En waarbij nationalisme staat voor bescherming van de burgers binnen een staat, democratisiche legitimiteit en strijd tegen alles wat de belangen van de burgers van die staat bedreigt. Ik schaamde me enorme voor die twee flapdrollen die met een mobieltje zaten te hanessen, Rutte en Willempie. Ik ben vor herinvoering van de Republiek der Nederlanden maar zo'n Willempie is eigenlijk te onbenullig om je druk over te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Ben (= geen jurist): Gelukkig zal er hoger beroep worden aangetekend. Wat mij bereft mag er zelfs een spoedwet door het parlement worden geloodsd. De angst die u ventileert is op geen enkel steekhoudend argument gebaseerd, maar slaat goed aan bij complotdenkers. Van een regering mag men immers wel degelijk verwachten dat zij een koers uitzet voor actuele thema's zoals klimaat, diversiteit en economisch herstel. Wat u predikt is een dictatuur van het super- tot ultrarechtse (en bijna extremistische) deel van de bevolking dat zich zand in de ogen laat strooien door de partijen die daarbij horen. Uiteraard komt bij u Trump om de hoek kijken. Die man heeft geen visie en neemt het echt niet op voor de gewone burger, maar denkt alleen aan zijn eigen vermogen en hoe hij dat voor zichzelf en zijn familie veilig kan stellen. Trump behoort bij het vuilnis van deze wereld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
De regering heeft zich zo diep ingegraven dat ze zelf niet meer terug kan komen op het incorrecte besluit omtrent de avondklok , maar nu uitstel van het schrappen van avondklok vraagt bij het Gerechtshof in Den Haag. De argumenten van de RB waren echter spijkerhard en hetzekfde als die van de Raad van State en Cees van der Staay (SGP 2e Kamer). Mocht de regering succes hebben dan zal deze op talloze andere manieren op de proef gesteld worden. Vraag me af of ordediensten nog een gebleken onterechte maatregel willen handhaven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Hans: die avondklok is een middel om de besmettingen terug te dringen. Aanvaard nu eens die ingrijpende maatregel voor de gezondheid van ons allen zodat we sneller dat virus er onder hebben. Daar gaat het op dit moment om!

Het alternatief is een gehele lock-down. Dat is nog erger!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Big Spender / netto betaler
Dit herstelt het (geschonden) vertrouwen in de rechtspraak weer een stukje.

En wat gênant dat het "de overheid" ook na waarschuwingen overkomt. In en in triest en een feestdag voor al die virus wappies !

Wanneer worden we van piassen als Rutte, dekker en Grapperhaus verlost ?

En stop met al die jonge geleerden met universitaire wijsheid en neem een aantal mensen met gezond boerenverstand en een kritisch houding op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Dit artikel van BB geeft blijkbaar aanleiding voor velen om hun frustratie te uiten en zich te gedragen als de beste stuurlui die uiteraard zonder enige ervaring aan de wal staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Ben

Never waste a good crisis... om er nog een anglicisme tegenaan te gooien.Er wordt opeens heel veel extra publiek geld in de economie gepompt, het zou fijn zijn als dit ook meteen helpt om andere crississen op te lossen ipv te goede te komen aan bijvoorbeeld de financiële markten.Er zeer veel onvrede hoe indertijd de financiële crisis is opgelost.En er zijn ook genoeg mooie voorbeelden hoe het wel kan. De build back better slogan wordt onder emer al jaren (voor de coronacrisis) door een Henk Ovink gebruikt
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het blijft blunderen met de Kabinetten Rutte. Na 10 jaar heeft Rutte duidelijk zijn haalbaarheidsdatum gehad. Iedere andere leider doet het beter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik / Gemeente ambtenaar
Er ontstaat een land waarin we alles tot in den treuren bediscussiëren. Iedereen vindt over alles iets, tal van meningen en stellingen, Wat een land, we slaan echt door in Nederland!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Waar blijft het verlossende woord van onze minister van Hoop, Sigrid Kaag?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Hoe kan het eigenlijk dat de Staat al binnen een paar uur een zitting bij een Gerechtshof voor elkaar heeft, terwijl de bestreden uitspraak pas halverwege dezelfde ochtend is gedaan? Lijkt er toch op dat lang niet iedereen voor de wet gelijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Het kabinet bepaald, niet een rechter. Laat dat duidelijk zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Joop: d'as niet zo moeilijk Joop. Ik heb jááááren geleden meegemaakt dat een kort geding tussen een gemeente en een burger binnen één uur werd gehouden. Het Gerechtshof heeft gewoon bedacht dat het gelet op de belangen die er spelen gewenst was snel bij elkaar te komen. Niets mis mee.

Hulde aan de rechtsstaat die op een fatsoenlijke wijze mensen die de weg kwijt zijn toch het recht geeft waar zij om vragen. En dat die mensen de weg kwijt zijn hebben we allemaal kunnen zien bij Op1 waar de heer Engel - zijn vader was de campinghouder van Fort Oranje, waar de criminaliteit welig tierde - en de heer Pols de mest grote onzin uitkraamde over Covid19, namelijk dat het helemaal niet besmettelijk is, dat het vaccin werdt gebruikt door de overheid om ons gentherapie te geven en meer van dat soort Q'Anon-achtige fantasieverhalen. Verontrustend is dat een deel van de bevolking deze leugens gelooft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
Eindelijk een goed twitteraccount: https://twitter.com/sviruswaanzin/status/1291685 …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie