Advertentie

Aantal gemeenten van 388 naar 380

Nederland telt per 1 januari 380 gemeenten, acht minder dan dit jaar. Dat is het gevolg van een aantal gemeentelijke herindelingen. In 2007 waren er in Nederland nog 443 gemeenten. at meldt het CBS.

28 december 2017

Nederland telt per 1 januari 380 gemeenten, acht minder dan dit jaar. Dat is het gevolg van een aantal gemeentelijke herindelingen. In 2007 waren er in Nederland nog 443 gemeenten. at meldt het CBS.

Nieuwe gemeenten

In totaal vinden per 1 januari zes gemeentelijke herindelingen plaats. Daarbij zijn veertien gemeenten betrokken, waarvan er elf worden opgeheven. In Groningen ontstaan twee nieuwe gemeenten, Westerwolde (voorheen Vlagtwedde en Bellingwedde) en Midden-Groningen (Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde). In Friesland wordt Littenseradiel opgeheven en het grondgebied wordt verdeeld over drie gemeenten. Een deel ervan gaat naar de nieuwe gemeente Waadhoeke, die verder bestaat uit een samenvoeging van Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel. In Gelderland ontstaat de nieuwe gemeente Zevenaar, door samenvoeging van Zevenaar en Rijnwaarden.

Groei

Door samenvoeging groeiden gemeenten de afgelopen tien jaar aanzienlijk, zowel in grondoppervlak als in inwonertal. In Friesland nam de gemiddelde oppervlakte van een gemeente in de periode 2007–2017 naar verhouding het sterkst toe (29 procent), gevolgd door Zuid-Holland (28 procent) en Noord-Holland (27 procent). In deze periode steeg de gemiddelde bevolkingsgrootte van gemeenten naar verhouding het meest in Noord-Holland (37 procent), Zuid-Holland (36 procent) en Friesland (30 procent). Behalve door herindelingen wordt de bevolkingsgrootte ook beïnvloed door geboorte, sterfte en migratie. In de periode 1997–2007 namen de gemiddelde bevolkingsgrootte en oppervlakte van gemeenten naar verhouding het meest toe in Drenthe en Overijssel.

Grootste

De grootste gemeente qua oppervlakte is Súdwest-Fryslân: meer dan 84.000 hectare, waarvan ongeveer 46.000 bestaat uit land en de rest uit water. Met 784 hectare is het Gelderse Westervoort, bij Arnhem, de kleinste gemeente.


Grondoppervlakte
In 2017 is Flevoland de provincie met de hoogste gemiddelde oppervlakte (40 205 hectare) en het hoogste gemiddeld aantal inwoners per gemeente (67 970). De gemeente met de grootste oppervlakte is Súdwest-Fryslân. Dat is deze gemeente sinds de oprichting in 2011. Het Gelderse Westervoort heeft de kleinste oppervlakte (784 hectare).

Gemeentelijke herindelingen 2019

Voor 1 januari 2019 staan 9 herindelingen op de planning, waarbij ongeveer een op de tien Nederlandse gemeenten betrokken zal zijn. Groningen en Zuid-Holland krijgen hier het meest mee te maken. (ANP/Red.)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Teunis / bouwtoezicht
even van binnenuit met 30 jaar ervaring. Maximaal 40.000 inwoners. Snel schakelen is mogelijk op de ontwikkelingen in de maatschappij, de organisatie is flexibel, pragmatisch werken is dan mogelijk. Geen muurtjes van veel afdelingen, hoofden en evenzovele belangen, korte lijnen, bestuurders gewoon aanspreekbaar door burgers en de burger is geen nummer, maatwerk kun je leveren. Dat is pas dichter bij de burger. Den Haag is ver weg, laat dat aub niet in gemeenteland gebeuren. Waarom denken we dat er geen vertrouwen in de overheid is? Het antwoord is; te groot, te log en veel eigen belangen. Zorg dat je met de inwoners/bedrijven in contact komt, in gesprek bent, servce verleent, dan krijg je nog eens een keer een glimlach, compliment en een tevreden klant.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
OVERHEID MOET INTERNET BETER LEREN GEBRUIKEN@ Teunis 29 december 2017 07:52Uw deskundige en genuanceerde mening was voorheen zeer terecht. Maar de overheid moet leren om internetforums/webfora en vergader-software goed in te zetten. Dan kan er bij een gemeente van 200 duizend inwoners nóg directer contact zijn tussen overheid en burgers, dan voorheen in veel kleinere gemeenten. Dat kan de kloof tussen overheid en burgers flink verkleinen.Daartoe moeten álle politici en hogere ambtenaren wel dringend specifieke deskundigheid opdoen, op het gebied van internetforums en digitale overheid. Daarover bestaan speciale boeken, websites en internetvideo's, ook in andere talen.Besloten en publieke Internetforums kunnen worden gebruikt voor kamerdebatten, raadsvergaderingen, commissievergaderingen, publieksvoorlichting, burgerparticipatie, bijscholing van ambtenaren, enz. Als dat deskundig wordt ingezet, geeft het veel efficiëntere communicatie tegen veel lagere kosten.Gebruik daarbij ook internet-video's en video-conferenties. Hoogwaardige actuele forum-software is gratis te downloaden. En de bijbehorende server-ruimte voor hosting kost hooguit tweehonderd euro per jaar per forum.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
FUSEER

Nederland heeft veel te veel gemeenten. Die versnippering is Middeleeuws, en draagt bij aan de geldverslindende cultuur van mini-koninkrijkjes, goudgerande banen, spannende politieke spelletjes, en ein-de-loos vergaderen... En de belastingbetaler betaalt het gelag.Met effectieve internetcommunicatie is het mogelijk en wenselijk, dat gemeenten bestaan uit minstens 200 duizend inwoners.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Norman Waalre. Geheel in tegenstelling tot de steeds maar weer -tot vervelens toe - gebrachte wens om het product dichter bij de burger te brengen (decentralisaties). Of is het Rijk toen al uitgegaan van 200.000 inwoners per gemeente? Dus, dat drukken we er ook wel even doorheen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie