Advertentie

400.000 rotte funderingen en niemand is verantwoordelijk

Door te lage grondwaterstand worden houten palen onder huizen aangetast en zaken stalen funderingen weg.

26 april 2012

Naar schatting 400.000 Nederlandse huishoudens dreigen de dupe te worden van rotte en wegzakkende funderingen. Voornaamste oorzaak: te lage grondwaterstand. De verantwoordelijkheid daarvoor is niet geregeld.

Kenniscentrum voor funderingsproblemen opgericht

Dat stelt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Met de lancering van de website www.kcaf.nl gaat het kenniscentrum, opgericht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vandaag officieel van start. De opbouw van kennis is al twaalf jaar gaande, zegt kwartiermaker Ad van Wensen, die destijds als getroffen bewoner begon in een belangengroep in Dordrecht.

Schade: 24 miljard euro

Langzamerhand is duidelijk geworden hoe groot het probleem is en welke financiële schade het oplevert: 24 miljard euro. Het is een optelsom van globale schattingen van het aantal woningen - huur en koop - met rottende houten funderingen en de huizen die met staal zijn onderheid en langzaam wegzakken. Herstel van de fundering kost per woning circa 60.000 euro.

Te lage grondwaterstanden

De problemen worden veroorzaakt door te lage grondwaterstanden, waardoor houten palen gaan rotten en stalen fundering sneller zakt. Gemeenten en waterschappen spelen daarin een belangrijke rol, zegt Van Wensen. ‘Veel gemeentelijke rioleringen zijn lek, waardoor grondwater in het riool verdwijnt. En waterschappen hebben onder druk van boeren jarenlang het grondwater laag gehouden.’ Daarnaast wordt grondwater weggemalen voor drinkwater of om bouwputten droog te houden. ‘Dat trekt grondwater uit de wijde omgeving weg.’ Problemen zijn er vooral in veen- en kleigebieden, in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Groningen, Friesland en langs de rivieren.

Wie gaat het oplossen?

Hoe het probleem wordt veroorzaakt mag dan glashelder zijn, wie het gaat oplossen is dat allerminst. Dat is in de wet niet geregeld, zegt Van Wensen. ‘Gemeenten hebben een zorgplicht voor het grondwater, maar slechts tot de erfgrens. De eigenaar is verantwoordelijk voor het grondwater onder zijn woning. Onzinnig natuurlijk, want grondwater trekt zich niets aan van een erfgrens.’

Financiële regeling

Het kenniscentrum ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij een analyse van de grondwaterproblematiek. Van Wensen hoopt dat de uitkomsten ertoe leiden dat de verantwoordelijkheid wordt geregeld. En dat er een financiële regeling wordt getroffen. ‘De kosten voor herstel van de fundering zijn voor particuliere woningbezitters nauwelijks op te brengen. Het zou al schelen als de overheid een deel daarin bijdraagt.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Schalkwijk / adviseur
Het zit wat ingewikkelder in elkaar, dan beschreven. Ook bacteriele aantasting speelt een rol bij de palenproblematiek. Overigens zijn het woningen van voor de tweede wereldoorlog, die nu worden gehandhaafd en in het verleden werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ze zien er door de architectuur romantisch uit en de buurten hebben vaak ook een prettige uitstraling. De schuldvraag in Dordrecht is daar altijd in het midden gebleven en zal niet worden opgelost.
criticus
En de bewoners helpen zelf ook een handje door zowel voor- als achtertuin 100% te bestraten en het regenwater af te laten vloeien naar het riool in plaast van te laten inzijgen.
Pieter van Zijl / adviseur
Het probleem is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Uiteraard speelt grondwater een belangrijke rol. Maar houten palen komen sowieso een keer aan het einde van hun levensduur. Een goed overleg op basis van adequate (waterstand)meetgegevens tussen burgers, gemeente en het waterschap neemt vaak al veel onrust weg. Althans dat is mijn ervaring. Het is een eerste stap. De problematiek zit de woningeigenaren vaak hoger dan gedacht. Gemeenten waar dit speelt doen er goed aan het initiatief naar zich toe te trekken en het gesprek aan te gaan en duidelijk te zijn over de verantwoordelijkheid.
Gerard Wiegerinck / adviseur wonen
De auteur schijnt te denken dat 'funderen op staal' inhoudt dat de fundering van staal is. In de grodn geslagen stalen buizen of zoiets.

Funderen 'op staal' is echter een funderingswijze waarbij muren etc op een verbrede voet rechtstreeks, zonder palen, op de ondergrond steunt. Die ondergrond moet de last kunnen dragen zonder ontoelaatbare nazakkingen. Bijvoorbeeld goed verdichte of ongeroerde zandlagen.

Risico's zijn er bij een ondergrond die samendrukbare (veen) lagen heeft, of waarbij het volume van het materiaal verandert als er water wordt weggepompt, of waarbij door ondergrondse waterstromen (lekkages!) het ondersteunend materiaal wordt weggespoeld.
gerrie
In het rivierengebied zijn ze op veel plaatsen aan het zuigen tot wel 40 meter diep, zeggen ze. Geen controleur die daar gaat kijken op de bodem. Een klein kind dat met water en zand speelt weet zelfs dat een gat in het water weer dicht stroomt. Het hele rivierengebied is aan het zakken en de provincies hebben hiervoor klakkeloos een vergunning afgegeven. De rekening bij desbetreffende provincies leggen.
a.a. smits
Jammer dat Saskia zich laat verleiden tot het schrijven van een stuk over een materie waar ze totaal geen kaas van heeft gegeten.

Als ze haar informatie van Ad vW heeft, en daar lijkt het op, dan kun je nu al zeggen dat het met die KCAF niet wat gaat worden.

En als zoiets wankels het tot een adviseur van het ministerie schopt bevestigt dat weer eens de stelling dat daar niet te veel vakkennis zit.

KCAF heeft het over 400.000 woningen. Slopen en vernieuwen zou dus een prachtige aanjager van onze economie zijn.

En de schade verhaal je gewoon op de grondwaterontrekkers, want je kunt wel zeggen dat grondwater zich niets van grenzen aantrekt, maar het is toch duidelijk dat dat geen vrijbrief voor onbeperkt economisch handelen mag zijn.
C. van Kooten
Grappig, het lijkt de financiële crisis wel. Enorme schade, iedereen weet waaraan het ligt, iedereen weet wie schuldig zijn, niemand is verantwoordelijk en zij die er niets aan kunnen doen betalen de rekening.
h.golsteyn / adviseur
De reactie van Gerard dd.26 april 2012 geeft in alle simpelheid het probleem weer.

Als de grondwaterstand onder een bepaald peil komt(afhankelijk van de woning/hetgebouw)ontstaan de problemen met de fundering(paalrot

of verzakking bij funderingen op staal.

Onlangs heeft de Gasunie in Beuningen Gld. waar ik zelf woon in een op staal gefundeerde woning

een nieuwe transportleiding (120 cm) aangelegd

waarvoor bemaling nodig was.

In goed overleg met de Gasunie zijn extra peilbuizen

aangebracht die 2x per dag gemonitord werden.

Bij onderschreiding van het vastgestelde grondwaterpeil werd de bemaling gestopt.

De schade die desondanks toch hier en daar ontstond is zonder problemen vergoed door de Gasunie.

Kortom: maak het niet moeilijker dan nodig:

definieer het probleem en de oplossing ligt op tafel.

Wie breekt betaalt.

Groeten,

Harry Golsteyn

definieer
Advertentie