Saskia Buitelaar

 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Nog veel huiswerk

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  10 maart 2017
  Nog veel huiswerk
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Maak een watertoets verplicht

  De Omgevingswet moet een verplichte watertoets - of zelfs klimaattoets - voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Ook dient de wet duurzaamheid en energietransitie actiever te stimuleren.

  10 maart 2017
  Maak een watertoets verplicht
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Meer tijdelijke woningen voor statushouders

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en corporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die twintig jaar kunnen worden gebruikt.

  24 februari 2017
  Meer tijdelijke woningen voor statushouders
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Bedrijven blijven risico veiligheid

  Dat Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant vorige week presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen.

  24 februari 2017
  Bedrijven blijven risico veiligheid
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Omgevingswet in basisgids

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  10 februari 2017
  Omgevingswet in basisgids
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Natuurbeleid mist beleving

  Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

  27 januari 2017
  Natuurbeleid mist beleving
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Meer duurzame bestuurskracht grote gemeente

  In grote en groeiende gemeenten is het bewustzijn van duurzaamheid beter ontwikkeld in de organisatie dan in kleine en agrarische gemeenten. Die voorsprong leidt er niet per se toe dat de hele gemeente sneller verduurzaamt.

  27 januari 2017
  Meer duurzame bestuurskracht grote gemeente
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Staphorst kan het sneller

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

  13 januari 2017
  Staphorst kan het sneller
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Handen ineen voor gezonde stad

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

  13 januari 2017
  Handen ineen voor gezonde stad
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Geen plek voor solo-statushouder

  Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

  16 december 2016
  Geen plek voor solo-statushouder
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Zorgen over veiligheid op gemeenteweg

  Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al jaren en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste slachtoffers. Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV trekt aan de bel. 

  02 december 2016
  Zorgen over veiligheid op gemeenteweg
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Vergezichten en tegenwind

  Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  18 november 2016
  Vergezichten en tegenwind
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Omgevingsvisie voor gemeenten

  De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

  18 november 2016
  Omgevingsvisie voor gemeenten
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Alle lichten op groen

  Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  21 oktober 2016
  Alle lichten op groen
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Samen sterk tegen zware jongens

  Tien jaar bakkeleiden de gemeentebesturen van de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze over een leefbaarheidsprobleem. De bewoners losten het in soepele samenwerking zelf op.

  21 oktober 2016
  Samen sterk tegen zware jongens
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Ruilen voor meer reuring

  In opdracht van de provincie maakte het Kadaster begin vorig jaar een analyse van de situatie in het centrum van Steenwijk en de mogelijkheden om met stedelijke herverkaveling weer beweging te krijgen in de leeglopende winkelstraten. Het advies, met daarin een fictief verkavelingsplan met vijftig ruilingen, werd door de gemeenteraad, maar ook door de ondernemers positief ontvangen.

  10 maart 2017
  Ruilen voor meer reuring
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Kloof milieu en ruimte kan dicht

  Een nieuwe manier van werken en denken is volgens Van de Laak nodig om de kloof te overbruggen die in het milieu- en ruimtelijk domein bestaat tussen juristen enerzijds en de diverse vakdeskundigen anderzijds. Zij moeten eigen zekerheden en waarheden loslaten en zich openstellen voor andere visies en werkwijzen. Dan leidt de wet tot integrale besluiten waarin een goede balans wordt gevonden tussen benutten en beschermen van de leefomgeving.

  10 maart 2017
  Kloof milieu en ruimte kan dicht
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Ruilen tegen leegstand

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and trics van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

  11 maart 2017
  Ruilen tegen leegstand
 • ruimte en milieu / Nieuws

  ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’

  Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

  10 maart 2017
  ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Nog veel huiswerk voor Omgevingswet

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  09 maart 2017
  Nog veel huiswerk voor Omgevingswet