Saskia Buitelaar

 • ruimte en milieu / Nieuws

  Ruilen tegen leegstand

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and trics van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

  11 maart 2017
  Ruilen tegen leegstand
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Kloof milieu en ruimte kan dicht

  Een nieuwe manier van werken en denken is volgens Van de Laak nodig om de kloof te overbruggen die in het milieu- en ruimtelijk domein bestaat tussen juristen enerzijds en de diverse vakdeskundigen anderzijds. Zij moeten eigen zekerheden en waarheden loslaten en zich openstellen voor andere visies en werkwijzen. Dan leidt de wet tot integrale besluiten waarin een goede balans wordt gevonden tussen benutten en beschermen van de leefomgeving.

  10 maart 2017
  Kloof milieu en ruimte kan dicht
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Nog veel huiswerk

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  10 maart 2017
  Nog veel huiswerk
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Maak een watertoets verplicht

  De Omgevingswet moet een verplichte watertoets - of zelfs klimaattoets - voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Ook dient de wet duurzaamheid en energietransitie actiever te stimuleren.

  10 maart 2017
  Maak een watertoets verplicht
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Ruilen voor meer reuring

  In opdracht van de provincie maakte het Kadaster begin vorig jaar een analyse van de situatie in het centrum van Steenwijk en de mogelijkheden om met stedelijke herverkaveling weer beweging te krijgen in de leeglopende winkelstraten. Het advies, met daarin een fictief verkavelingsplan met vijftig ruilingen, werd door de gemeenteraad, maar ook door de ondernemers positief ontvangen.

  10 maart 2017
  Ruilen voor meer reuring
 • ruimte en milieu / Nieuws

  ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’

  Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

  10 maart 2017
  ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Nog veel huiswerk voor Omgevingswet

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  09 maart 2017
  Nog veel huiswerk voor Omgevingswet
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Ambtenaren: Watertoets en advies GGD in Omgevingswet

  De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

  08 maart 2017
  Ambtenaren: Watertoets en advies GGD in Omgevingswet
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Meer tijdelijke woningen voor statushouders

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en corporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die twintig jaar kunnen worden gebruikt.

  24 februari 2017
  Meer tijdelijke woningen voor statushouders
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Bedrijven blijven risico veiligheid

  Dat Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant vorige week presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen.

  24 februari 2017
  Bedrijven blijven risico veiligheid
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Overtredingen risicobedrijven nog hoog, maar dalend

  Dat Noord-Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant onlangs presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen, maar laten ook zien dat er nog veel mis is bij risicobedrijven. Wat zegt dat over het toezicht?

  24 februari 2017
  Overtredingen risicobedrijven nog hoog, maar dalend
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Tijdelijke huisvesting voor 20 jaar met grondcontract

  In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en woningcorporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die minimaal twintig jaar kunnen worden gebruikt. Leiden heeft daarmee een oplossing voor het veelgehoorde knelpunt bij tijdelijke woonruimte van hoge kwaliteit, dat de investering niet opweegt tegen de exploitatie.

  24 februari 2017
  Tijdelijke huisvesting voor 20 jaar met grondcontract
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Leegstand kantoren als kans voor een gebied

  Zorgt het verplichte energielabel voor kantoren voor extra leegstand? Gedeputeerde Bart Krol uit Utrecht, koploperprovincie in het aanpakken van kantorenleegstand, is positiever. Hij ziet veel kansen voor transformatie, niet op pand- maar op gebiedsniveau.

  22 februari 2017
  Leegstand kantoren als kans voor een gebied
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Lokale Samenwerkingstafels voor meer middenhuur

  Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

  14 februari 2017
  Lokale Samenwerkingstafels voor meer middenhuur
 • ruimte en milieu / Nieuws

  'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  13 februari 2017
  'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Omgevingswet in basisgids

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  10 februari 2017
  Omgevingswet in basisgids
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

  Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel mogelijk van de 5.100 Brabantse sportaccommodaties energieneutraal kunnen worden. Verenigingen uit dertien gemeenten doen mee. De belangstelling voor een vervolgproject is nu al groot.

  09 februari 2017
  Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Provincies vragen nieuw kabinet om miljarden

  Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

  03 februari 2017
  Provincies vragen nieuw kabinet om miljarden
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Breien en soep eten in koud stadhuis: Warmetruiendag

  Gemeenten grijpen de landelijke Warmetruiendag aan om met diverse acties aandacht te vragen voor het klimaat. Organisator het Klimaatverbond hoopt veel wethouders, raadsleden en ambtenaren met hun #lievelingstrui op de foto te krijgen.

  02 februari 2017
  Breien en soep eten in koud stadhuis: Warmetruiendag
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Rli: Te weinig afstemming over bereikbaarheid steden

  Het beleid rond bereikbaarheid is versnipperd, niet doelgericht en leidt tot “verbreden van doodlopende wegen”. Dat brengt de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in gevaar. Een nieuwe Bereikbaarheidswet is nodig om een overzichtelijk stelsel te maken van de wirwar van belastingen, heffingen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er moet een verplichte Bereikbaarheidstoets komen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten.

  31 januari 2017
  Rli: Te weinig afstemming over bereikbaarheid steden