Advertentie

13 staatssecretarissen, 3 nieuwe ministeries

De komst van liefst drie departementen is opmerkelijk, gezien de nieuwe coalitie ook van plan is stevig te bezuinigen op ambtenaren.

ANP
12 juni 2024
Schoof-ANP-500910756
ANP/Robin Utrecht

In het nieuwe kabinet komen 13 staatssecretarissen. De aantallen ministers waren al bekend, maar nu heeft het bureau van de kabinetsformatie de verdeling van de hele kabinetsploeg inclusief staatssecretarissen bekendgemaakt. In totaal komen er 29 bewindslieden.

Strategisch Adviseur Financiële Informatievoorziening

JS Consultancy
Strategisch Adviseur Financiële Informatievoorziening

Ontwikkelprogramma Adviseur Informatiebeveiliging

BMC
Ontwikkelprogramma Adviseur Informatiebeveiliging

4 staatssecretarissen voor de PVV

De PVV levert 4 staatssecretarissen: die van Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Vervoer en Milieu en Langdurige en Maatschappelijke Zorg. De VVD levert de staatssecretaris van Primair- en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie, die van Participatie en Integratie en de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport. NSC gaat over de staatssecretarissen van Rechtsbescherming, Fiscaliteit en Douane en Toeslagen. Tot slot levert BBB de staatssecretarissen van Herstel Groningen, Defensie en Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

VVD, NSC en BBB nemen dus ieder drie staatssecretarissen voor hun rekening. Daarmee komt het totaalaantal bewindslieden van die drie partijen respectievelijk op 7, 7 en 5. De PVV levert 9 bewindspersonen, en tot slot is er de partijloze premier Dick Schoof.

Drie nieuwe ministeries

Het kabinet-Schoof krijgt drie nieuwe ministeries, blijkt uit de verdelingen van de ministersposten die het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie woensdag heeft gedeeld. Er komt een ministerie van Asiel en Migratie (PVV), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BBB) en Klimaat en Groene Groei (VVD).

Minister zonder portefeuille

Eerder leek het erop dat voor die posten ministers zonder portefeuille zouden komen op respectievelijk Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het kabinet-Rutte IV kende zeven van dit soort ministers, onder wie Rob Jetten (minister voor Klimaat), Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof) en Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming). In het kabinet-Schoof zit nog maar één minister zonder eigen departement: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (PVV).

Meer ministeries, minder ambtenaren

De komst van liefst drie departementen is opmerkelijk, gezien de nieuwe coalitie ook van plan is stevig te bezuinigen op de ambtenarij. Het oprichten van een nieuw departement kost juist geld en ambtenaren zijn er ook tijd aan kwijt. Die tijd gaat deels ten koste van de uitvoering van nieuwe plannen. Waar de nieuwe ministeries worden ondergebracht, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat ze deels in de gebouwen gevestigd blijven van ministeries die nu over deze onderwerpen gaan.

Nog niemand van buiten

Ondanks de afspraak dat  dat de helft van de bewindslieden ‘politieke verankering’ zou hebben, en de andere helft ‘van buiten’ zou komen, lijkt het erop dat de bewindslieden in het komende kabinet, behalve premier Dick Schoof, verbonden zijn aan een van de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat blijkt uit het overzicht dat het bureau van de kabinetsformatie heeft gepubliceerd.

Extraparlementair

Die verdeling zagen de onderhandelende partijen als een van de eigenschappen van het 'extraparlementaire kabinet' dat ze wilden vormen. ‘Door die beperktheid en door die mensen van buiten heb je wat meer afstand tussen Kamer en fracties’, zei PVV-leider Geert Wilders in het debat over Putters' verslag.

Niet alles ingevuld

De meeste namen die tot nu toe rondgaan voor de kabinetsposten, komen uit de fracties van de vier coalitiepartijen. Voor lang niet alle kabinetsposten zijn al concrete namen gevallen, dus het is nog mogelijk dat bewindspersonen van buiten de politiek namens een van de vier coalitiepartijen aantreden.

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Gemist wordt voldoende aandacht voor integraal beleid en planning/uitvoering. Hoe wordt dat ingevuld?
Daarnaast wordt gemist een van andere taken vrijgestelde vice minister-president die via een onderlinge taakverdeling de loodzware taak van minister-president mede gaat invullen.
Advertentie