Advertentie

Veel animo voor experiment BewonersBedrijven

Bewoners die een onderneming opzetten met als doel de buurt economisch, fysiek en sociaal te ontwikkelen. Dat is het idee achter het Experiment BewonersBedrijven.

12 april 2012

Bewoners die een onderneming opzetten met als doel de buurt economisch, fysiek en sociaal te ontwikkelen. Dat is het idee achter het experiment BewonersBedrijven van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA). Na de zomer kunnen tien tot vijftien bewonersbedrijven – ook wel wijkonderneming genoemd - met een startkapitaal voor hun wijk aan de slag.

Idee uit het Verenigd Koninkrijk

Het experiment is geïnspireerd op de snel groeiende beweging van ‘community enterprises’ of ‘development trusts’ in het Verenigd Koninkrijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ondersteunt de experimenten, waar voormalig minister Donner vorig jaar al zijn enthousiasme over uitsprak. Nu er 1,7 miljoen euro subsidie beschikbaar is – van de Postcodeloterij en het Fonds Werken aan Wonen – wordt een tiental bewonersorganisaties geselecteerd om hun plannen ten uitvoer te brengen.

Animo groot

Het LSA ondersteunt de burgergroepen hierbij, zegt woordvoerster Kristel Jeuring. De animo is groot, bleek tijdens de Landelijke Bewonersdag 2011, door ruim zeshonderd bewoners bezocht. De bewoners stelden die dag het Manifest van de Actieve Wijkbewoners samen. ‘Ze geven daarin aan dat gemeente en woningcorporaties bewoners moeten leren loslaten om bewoners eigen activiteiten te laten ontplooien’, aldus Jeuring.

Winst gaat naar de wijk

Een bewonersbedrijf is een bijzondere vorm van de maatschappelijke onderneming. Kenmerkend is dat het onafhankelijk is, zelf voor inkomsten zorgt uit subsidies of exploitatie van gebouwen en de eventuele winst investeert in nieuwe projecten voor de wijk. Het bestuur van een bewonersbedrijf bestaat uit bewoners zelf, eventueel aangevuld met raadsleden of mensen van de gemeente. Het bestuur kan zelf beroepskrachten inhuren ter ondersteuning.

Activiteiten naar behoefte

Welk soort activiteiten een bewonersbedrijf ontwikkelt is afhankelijk van de behoefte in de wijk, legt Jeuring uit. ‘In en jonge wijk moet misschien ruimte komen voor ondersteunende activiteiten voor jonge gezinnen, vergrijst de wijk dan zal het bewonersbedrijf zich meer gaan richten op zorg.’

Jury

Met welke veertien kandidaat-organisaties het LSA nu in gesprek is, wil Jeuring niet zeggen. ‘Ze moeten eerst rustig met een ondernemingsplan kunnen komen, wij begeleiden ze daarbij. In het najaar zal een jury beoordelen welke bewonersbedrijven een startkapitaal krijgen.’ Vanwege de overweldigende belangstelling is er een wachtlijst voor geïnteresseerde bewonersgroepen.        
 

Beweging op gang brengen

Het LSA beperkt zich niet tot ondersteuning van de tien tot vijftien groepen die daadwerkelijk meedoen aan het experiment. Het doel is om een nieuwe beweging op gang te brengen, zegt Jeuring. ‘Dus we zullen in de loop van het jaar ook steeds meer aandacht besteden aan ondersteuning van andere bewonersgroepen en kennisuitwisseling met andere geïnteresseerden.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie