of 59345 LinkedIn

bbn adviseurs

bbn adviseurs is een toonaangevend advies- en managementbureau voor gebouw en gebied en biedt advies en management voor vastgoed met een hoge toegevoegde waarde. Ons bureau is al 50 jaar actief en heeft een solide reputatie. Bij ons werken circa 120 medewerkers vanuit Houten, Rotterdam en Amsterdam. Wij zijn werkzaam in zowel de publieke als de commerciële sector. Onze dienstverlening is georganiseerd in meerdere afdelingen die intensief met elkaar samenwerken.

Het is onze drijfveer om de ambities van onze opdrachtgevers op het gebied van huisvesting, vastgoed en gebiedsontwikkeling waar te maken. Onze projectmanagers en adviseurs gaan samen met onze opdrachtgevers op zoek naar de beste oplossing en zorgen dat deze bewaarheid wordt. Wij adviseren, zorgen voor een heldere organisatie en sturen het proces vanaf het prille stadium, waarbij er nog slechts een ambitie bestaat, tot en met de realisatie. Het ontwikkelen van concepten, uitvoeren van haalbaarheidsstudies, opstellen van een programma van eisen, begeleiden van aanbestedingen, ontwerp- en realisatietrajecten zijn voorbeelden van het dagelijks werk van onze projectmanagers en adviseurs.


 • Eerste hulp bij ontwikkelen van vastgoedbeleid. Vraagt u zich af hoe uw gemeentelijke organisatie professioneler om kan gaan met de vastgoedportefeuille?

  Eerste hulp bij ontwikkelen van vastgoedbeleid

  bbn adviseurs Reageer
  Vraagt u zich af hoe uw gemeentelijke organisatie professioneler om kan gaan met de vastgoedportefeuille? In de ene gemeente wordt het vastgoed centraal beheerd vanuit een vastgoedteam, in de andere …
 • Duurzaamheidsbenchmark Maatschappelijk Vastgoed. Gekeken naar de omvang en de potentiële bijdrage die maatschappelijk vastgoed kan leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen, is bbn adviseurs in opdracht van RVO in 2015 een energie benchmark gestart.

  Duurzaamheidsbenchmark Maatschappelijk Vastgoed

  bbn adviseurs Reageer
  Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft doelstellingen bepaald voor energie- en CO2-reductie in de maatschappelijke vastgoedportefeuille. Zo ook uw gemeente.
 • Brede blik op verduurzaming bij gemeenten. Wordt verduurzaming ook in uw gemeente het speerpunt? Het verdient èn krijgt gelukkig brede aandacht

  Brede blik op verduurzaming bij gemeenten

  bbn adviseurs Reageer
  Voor welke opgave staat u? Met deze vraag peilen wij – vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid - wat er na de verkiezingen in gemeenteland verandert.
 • Voor welke opgave staat u? De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Welke keuzes gaat u maken op het gebied van vastgoed?

  Voor welke opgave staat u?

  Reageer
  De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Met de komst van een nieuw college zullen er ook weer nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Ook op het gebied van vastgoed. Op het Bouwstenen …
 • De businesscase van maatschappelijk vastgoed. Gemeenten hebben vastgoed om publieke doelen te bereiken. Wegen de kosten op tegen de opbrengsten?

  De businesscase van maatschappelijk vastgoed

  Reageer
  Gemeenten hebben vastgoed om publieke doelen te bereiken. Die zijn een mix van wettelijke taken (onderwijshuisvesting, reiniging), ambities (theaters, musea) en prioriteiten (zorg voor ouderen, …
 • Interessante Businesscase in Ede. Bijdrage aan de levendigheid van het centrum en structureel effect op de gemeentebegroting

  Meer levendigheid in centrum Ede

  Reageer
  In opdracht van gemeente Ede onderzoekt bbn adviseurs de inpassing van Cultura in het voormalig V&D pand aan de Achterdoelen. De verwachting is dat dit scenario bijdraagt aan de levendigheid van …
 • Enquête businesscase maatschappelijk vastgoed. Hoe is het gesteld met de businesscase van gemeentelijke bouwprojecten?

  Enquête maatschappelijk vastgoed

  Reageer
  Leren van elkaars businesscases. Hoe is het gesteld met de businesscase van gemeentelijke bouwprojecten? Wij vragen u een korte enquête in te vullen over de stand van zaken bij het opstellen …

Contactgegevens

De Molen 100, 3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers