Advertentie

Mystery Burger: De kunst van het oneens-zijn

‘We behandelen eerst de moties vreemd uit de vorige vergadering,’ stelt burgemeester Harald Bergmann voor. ‘Het zijn er vijf.’ Daarnaast zijn er voor deze vergadering ook nog eens zes nieuwe moties zonder agendapunt ingediend. Het belooft voor de raad van Middelburg weer een lange avond te worden.

31 mei 2021

‘We behandelen eerst de moties vreemd uit de vorige vergadering,’ stelt burgemeester Harald Bergmann voor. ‘Het zijn er vijf.’ Daarnaast zijn er voor deze vergadering ook nog eens zes nieuwe moties zonder agendapunt ingediend. Het belooft voor de raad van Middelburg weer een lange avond te worden.

Met de eerste motie vreemd vraagt Bram de Buck (LPM) om een zebrapad op de Bierkaai. Veel woorden ter introductie heeft hij niet nodig. ‘Als de raad verkeersveiligheid serieus neemt, stemt hij voor deze motie.’

‘De motie is uitvoerbaar maar het college ontraadt de motie,’ zegt wethouder Chris Simons. Volgens de wethouder heeft de gemeente gewoonweg het geld niet voor de aanleg. Een zebrapad zou ook niet passen op een weg waar de maximum snelheid al 30 km/u is.

Rob Eijkelenburg (D66) is het met dat laatste eens. ‘Daar nu een zebrapad leggen levert onveilige situaties op,’ vindt hij. ‘Dan kun je wel overal een zebrapad neerleggen', meent Mehmet Kavsitli (PvdA). Huib Ghijsen (SP) wil wel maatregelen. ‘Zeker als je daar grote groepen toeristen laat oversteken.’

‘Mensen steken over bij de verkeerde straat,’ vindt Raquel Jimenez (VVD). ’Wij zouden willen voorstellen een klein bordje te plaatsten dat mensen zich richting de bibliotheek moeten begeven,’ oppert Ella Poppe (CDA). ‘Dat hoeft niet veel te kosten.’ Marianne Golsteijn (GroenLinks) steunt de motie. ’Er wordt gewoon te hard gereden,’ zegt ze. Met een zebrapad zou men moeten remmen. ‘De gemiddelde snelheid is 38 km/u,’ weet De Buck.

‘Als verkeersveiligheid het punt is, moeten we misschien verder kijken dan alleen een zebrapad,’ vindt Bas van der Reest (D66). Hij twijfelt of de voetgangersoversteek de beste oplossing is. ‘U kunt tot Tokio blijven nadenken,’ foetert Piet Kraan (LPM) terug. ‘Er moet gewoon een zebrapad komen.’

Die onwrikbare onderbouwing verandert natuurlijk niemands mening. Ghijsen stelt nog voor de motie nog eens in de commissie te agenderen. ‘Daar hebben we ‘m al twee keer besproken,’ zegt De Buck. En na een halfuurtje welles-nietes wordt De Buck’s motie verworpen — en is er niets bedebateerd en niets veranderd.

In een volgende motie vragen de fracties van D66 en de PvdA meer ruimte te geven aan evenementen in de stad. ‘In coronatijd zijn veel evenementenorganisaties in financiële problemen gekomen,’ licht Jeroen Louws (PvdA) toe. Dat kan niet met geld. ‘De gemeente heeft weinig mogelijkheden,’ zegt Louws. Daarom stelt hij voor vaker evenementen te laten organiseren. En dan ook op zondag.

‘De vraag is of de zinsnede over zondag er uit kan,’ zegt Wilfried Boonman (VVD). ‘Ik mis de onderbouwing bij dat verzoek,’ vraagt Van der Reest. Het was inderdaad Boonmans enige zin. ‘Het is afgesproken in de coalitie in 2018,’ antwoordt Kraan. ‘Als u zondag er uit haalt stemmen we in.’ Boonman vindt hetzelfde. ‘Als de zondag blijft staan, stemmen we niet in. Louter en alleen omdat we daar in 2018 een afspraak over hebben gemaakt.’

Zo te zien zit hun standpunt muurvast. Al verklaart het niet waarom de heren nu een afweging uit 2018 nog geldig vinden. ‘De handtekening onder het coalitieakkoord is van voor corona,’ probeert Van der Reest nog. ‘Dat vind ik flauw,’ interrumpeert Boonman. ‘We hebben corona gehad en dan moet je ineens anders doen? Als wij een afspraak maken dan staat die afspraak.’

‘De middenstand vraagt om mogelijkheden,’ probeert Louws nog, maar Boonman en Kraan laten zich niet verleiden tot een inhoudelijke afweging. Als de motie wordt verworpen is dat alleen nog te verklaren omdat ‘de coalitie het niet wilde’. Maar ook omdat de Middelburgse leden zich verschuilen achter standpunten — en daarmee het democratisch debat uit de weg gaan.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anita de Jong / trainer en coach van gemeenteraadsleden
Heel herkenbaar, ik denk dat in veel - zo niet alle - gemeenteraadsvergaderingen dit soort situaties zich regelmatig voordoen.

Een "motie vreemd" gaat zelden over grote beleidsmatige kwesties. Voor een raadslid is het een middel om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen waar hij of zij door burgers over aangesproken is. Daar is overigens niets mis mee. Maar het is ook een middel om zich te kunnen profileren. En daar zit 'm de kneep. Het komt dan neer op de gunfactor of iemand zo'n motie wil steunen of niet. Vaak is het dan oppositie tegen coalitie. Het blijft bij uitwisselen van argumenten zonder debat. De koppen worden geteld en klaar is Kees.

Je kan op z'n minst zeggen dat het jammer is dat er daardoor zoveel vergadertijd verloren gaat aan "klein bier" en de wezenlijke punten door tijdsgebrek in het gedrang komen.

Een "motie vreemd " is volgens mij meer op z'n plaats in een commissievergadering, of in een overleg met wethouder en ambtenaren. Het betreft namelijk vaak uitvoeringskwesties. En even polsen bij de de andere fracties of ze mee willen indienen kan ook geen kwaad.

Zelfs als er wel over dergelijke moties een debat zou plaats vinden, dan nog lijkt me dat er eens goed gekeken moet worden of een motie vreemd geen vreemde eend in de bijt is van een raadsvergadering.
B. Janssen / Ambtenaar
Beste Anita, leuk dat u dit als één van de weinige in Nederland begrijpt. Maar zou u de geachte raadsleden ook kunnen uitleggen dat ze mogen stemmen zonder "last en ruggespraak"? De starheid waarmee vele coalities zitten vastgeklonken aan hun afspraken is niet echt begrijpelijk voor de burger. Overigens is het vooral de oppositie die gebruik maakt van moties "vreemd....". Het is wel duidelijk waarom: als coalitiepartner regel je zaken binnen het coalitieoverleg en als oppositie doe je een poging meestal uit populistische motieven en zelden met de gedachte om iets te bereiken. Daarvoor moet je als oppositie heel wat meer uit de kast halen. Want een open discussie vindt zelden plaats binnen de raad.....helaas maar waar. Dus beste burger, uw belangen zijn het beste af bij een coalitiepartner, zoek die dan ook altijd op om "iets" te bereiken.
John Bijl
Het kan ook anders. Zie bijvoorbeeld eens hoe de gemeenteraad van Bernheze de 'moties vreemd' gebruikte om inhoudelijke twee goede gesprekken te voeren: https://www.binnenlandsbestuur.nl/columns/2019/0 …
Piet Kraan / Raadslid
U heeft een en nader niet correct weergegeven. Op mijn verzoek is de motie van de PvdA gesplitst in stemming gebracht en is er gestemd voor meer evenementen ( dictum motiepunt 1: De Middelburgse ondernemers deze zomer in de (post)coronatijd de door hen zo gewenste extra mogelijkheden te bieden door in de binnenstad de organisatie van extra evenementen toe te staan;

Dictum motie punt 2 om ook op zondag een en ander toe te staan is wel verworpen vanwege de staande afspraken.
Piet Kraan / Raadslid
U heeft een en nader niet correct weergegeven. Op mijn verzoek is de motie van de PvdA gesplitst in stemming gebracht en is er gestemd voor meer evenementen ( dictum motiepunt 1: De Middelburgse ondernemers deze zomer in de (post)coronatijd de door hen zo gewenste extra mogelijkheden te bieden door in de binnenstad de organisatie van extra evenementen toe te staan;

Dictum motie punt 2 om ook op zondag een en ander toe te staan is wel verworpen vanwege de staande afspraken.
John Bijl
Dag Piet,Bij het schrijven heb ik het amendement op de motie er inderdaad uit gelaten. De hele procedure was ook wat ondoorgrondelijk, het woord amendement' is er niet eens in gevallen.Nu zijn er feitelijk twee moties in stemming gebracht. Eén als ik de wethouder goed heb begrepen, staand beleid-schuine streep-overbodig. En één waarvan het dan geamendeerde dictum me niet helemaal helder is. Maar goed: hij is toch verworpen.
Piet Kraan / Raadslid
Beste John,

Maar er was geen sprake van een amendement if een geamendeerde motie. De motie van de PvdA bestond uit twee beslispunten. Het eerste en belangrijkste , al,eerder benoemd,hebben wij voor gestemd . Het tweede niet. Daarbij twee kanttekeningen alsook bij de motie zebrapad. De Lokale Partij Middelburg wordt weinig gegund.. Wij zijn wel de grootste en waren dat vorige verkiezingen ook al maar toen werden wij niet in de coalitie opgenomen en nu worden wij geduld. Met veel geduld hebben wij een eerstezebrapad daar weten te realiseren bij de Segeersstraat: heeft twee jaar geduurd maar hij ligt er! Dat gaat hier ook weer gebeuren.

De motie PvdA. Je vergeet te vermelden dat in de vorige coalitie de PvdA precies dezelfde afspraken had over de zondagsrust. Die hebben wij overgenomen in 2018 en natuurlijk weet de PvdA dat. Het tweede beslispunten was dan ook om te zieken. Ze hadden niet verwacht dat wij zouden verzoeken om gesplitste stemming. Vraag het maar na bij Jeroen Louws, hun fractievoorzitter. Zo zijn er nog wel wat meer relevante kanttekeningen te maken. Er is altijd meer tussen de politieke hemel en de politieke aarde, John, dan je zou vermoeden,. Ik zou, als ik jou was, eerst met de hoofdrolspelers contact opnemen voor dat het conclusies trekt, overigens waardeer ik je werk uiteraard wel.

John Bijl
Fijn dat je het waardeert, Piet. Hopelijk geldt dat ook voor dit:Als je verzoekt een motie 'gesplitst' in stemming te brengen, ben je 'm feitelijk aan het amenderen. Anders kan alleen het hele dictum in stemming worden gebracht. Je kan niet 'zomaar' de leden van een dictum splitsen, de handeling zou ook in kunnen houden dat de samenhang tussen de twee ledenwegvalt en dat de bestuurlijke consequenties helemaal anders worden. De burgemeester had dat wel duidelijker kunnen brengen -- terwijl hij voor de rest van de vergadering juist zo zorgvuldig op de procedure lette.
Bas vd Reest / Raadslid
John, Middelburg houdt er wat bijzondere omgangsvormen op na wat betreft moties en amendementen. In het verleden werden zelfs raadsvoorstellen per beslispunt in stemming gebracht als ware het fictieve amendementen. Subamendementen doen we niet aan, en breek me de bek niet open over hoe we met interrupties om gaan.. het is wat het is.Piet, het punt van deze column is m.i. dat wij als raadsleden te veel blijven hangen in onze eigen standpunten en te weinig interactie hebben met die van een ander. Daarmee verzandt de discussie vaak inderdaad in het opdreunen van de verschillende standpunten en dan hopla zonder daadwerkelijk debat naar de stemming. Dat de coalitie nu bleef hangen in de handtekening onder het coalitieakkoord is daar een dubbele uiting van waarbij een voorstel dat eigenlijk een meerderheid in de raad mocht genieten het nu af moest leggen tegen een coalitie die de pre-corona handtekening belangrijker vond dan de actualiteit en voortschrijdend inzicht. Dat kan ook anders. Mooi onderwerp voor bij de discussie over bestuurscultuur volgende maand!
Advertentie