Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de lokale partij Heemsteeds Burger Belang (gemeente Heemstede). Zijn columns, over het geld van gemeenten en provincies, zijn op persoonlijke titel.
 • financiën / Column

  Statement

  Over drie jaar krijgen gemeenten drie miljard euro minder.

  24 februari 2023
  Statement
 • financiën / Column

  Niet in de kou laten zitten

  De gemeenten moeten goedkope koopwoningen gaan isoleren. Een forse klus erbij.

  10 februari 2023
  Niet in de kou laten zitten
 • financiën / Column

  Tijdelijk

  In het openbaar bestuur zijn allerlei soorten uitkeringen. De nieuwste variant: een tijdelijke uitkering.

  27 januari 2023
  Tijdelijk
 • financiën / Column

  Uitvoeringsorganisatie

  Het leerlingenvervoer heeft te maken met personeelstekort en kinderen zitten soms lang in de taxibusjes.

  13 januari 2023
  Uitvoeringsorganisatie
 • financiën / Column

  Najaarsblues

  De najaarsnota is het zwarte schaap van de financiële stukken. Het belangrijkste financiële stuk is de begroting.

  09 december 2022
  Najaarsblues
 • financiën / Column

  Efficiëntie is verboden

  Kosten van een gemeente aan armoedebeleid mogen niet worden doorberekend is de belastingtarieven van die gemeente. Mag niet van het Rijk.

  25 november 2022
  Efficiëntie is verboden
 • financiën / Column

  Doen wat je moet doen

  Taakverwaarlozing is goed geregeld, zolang absoluut duidelijk is dat een gemeente of provincie niet doet wat ze moet doen.

  11 november 2022
  Doen wat je moet doen
 • financiën / Column

  Onbegrijpelijk

  Het CBS publiceert cijfers over gemeentebegrotingen, maar op een onbegrijpelijke manier.

  28 oktober 2022
  Onbegrijpelijk
 • financiën / Column

  De werkelijkheid ontkennen

  Het rijk blijft ontkennen dat er minder werklozen zijn.

  30 september 2022
  De werkelijkheid ontkennen
 • financiën / Column

  Binnenlandse grens

  Wie weet in welke provincies en welke gemeenten de mensen meer van Den Haag krijgen dan ze aan belasting betalen?

  17 september 2022
  Binnenlandse grens
 • financiën / Column

  Van ruilen komt huilen

  Gemeenten en provincies zijn renteverplichtingen aangegaan met banken. Dat blijkt nu veel geld te kosten.

  02 september 2022
  Van ruilen komt huilen
 • financiën / Column

  Actie! Actie!

  Een betere bestemming voor gemeentebudgetten dan je eigen bevolking is er niet.

  19 augustus 2022
  Actie! Actie!
 • financiën / Column

  Doeluitkeringen

  De gemeenten moeten de besteding van die doeluitkeringen daarom nauwkeurig verantwoorden.

  29 juli 2022
  Doeluitkeringen
 • financiën / Column

  Uitstel

  Veel woningeigenaren kunnen de hogere ozb, door de enorme waardestijging, niet betalen.

  08 juli 2022
  Uitstel
 • financiën / Column

  Gemiddelden

  Jan Verhagen berekende het OZB-gemiddelde. En hij ziet dan bijvoorbeeld dat 52 gemeenten een gemiddeld ozb-tarief hebben dat hoog is.

  24 juni 2022
  Gemiddelden
 • financiën / Column

  Arme gemeenten

  In arme gemeenten krijgen meer ouderen een indicatie voor een verzorgingstehuis.

  20 mei 2022
  Arme gemeenten
 • financiën / Column

  Rekenkameronderzoek

  Een overzichtje aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken van diverse gemeenten.

  06 mei 2022
  Rekenkameronderzoek
 • financiën / Column

  Korting

  De heffingskorting is een korting op de jaarlijkse aanslag van onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing samen.

  22 april 2022
  Korting
 • financiën / Column

  Tegenovergestelde

  Budgetten van regio's stijgen fors. En regio's kunnen hun budgetten fors overschrijden.

  08 april 2022
  Tegenovergestelde
 • financiën / Column

  Niet zoveel dus

  Energiesubsidies : van de 25 klimaatmaatregelen is dit de grootste post.

  25 maart 2022
  Niet zoveel dus