Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de lokale partij Heemsteeds Burger Belang (gemeente Heemstede). Zijn columns, over het geld van gemeenten en provincies, zijn op persoonlijke titel.
 • financiën / Column

  Doen wat je moet doen

  Taakverwaarlozing is goed geregeld, zolang absoluut duidelijk is dat een gemeente of provincie niet doet wat ze moet doen.

  11 november 2022
  Doen wat je moet doen
 • financiën / Column

  Onbegrijpelijk

  Het CBS publiceert cijfers over gemeentebegrotingen, maar op een onbegrijpelijke manier.

  28 oktober 2022
  Onbegrijpelijk
 • financiën / Column

  Van ruilen komt huilen

  Gemeenten en provincies zijn renteverplichtingen aangegaan met banken. Dat blijkt nu veel geld te kosten.

  02 september 2022
  Van ruilen komt huilen
 • financiën / Column

  Korting

  De heffingskorting is een korting op de jaarlijkse aanslag van onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing samen.

  22 april 2022
  Korting
 • financiën / Column

  Tegenovergestelde

  Budgetten van regio's stijgen fors. En regio's kunnen hun budgetten fors overschrijden.

  08 april 2022
  Tegenovergestelde
 • financiën / Column

  Niet zoveel dus

  Energiesubsidies : van de 25 klimaatmaatregelen is dit de grootste post.

  25 maart 2022
  Niet zoveel dus
 • financiën / Column

  Strakke deadline

  Extra tijd voor gemeenten om geld uit te geven voor een aantal zaken als veiliger verkeer, tegengaan van huiselijk geweld en voor jeugdhulp.

  11 maart 2022
  Strakke deadline
 • financiën / Column

  Wie betaalt de rekening?

  Gemeenten betalen niets zelf, ze zijn slechts tussenpersoon. Wie betaalt er dan voor de nieuwe rondweg?

  25 februari 2022
  Wie betaalt de rekening?
 • financiën / Column

  Feestje voor Abraham

  Vijftig jaar geleden werd voor het eerst gemeentelijke onroerend-goedbelasting geheven.

  11 februari 2022
  Feestje voor Abraham
 • financiën / Column

  Valse start

  Snel na het regeerakkoord was daar de startnota, de vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord.

  28 januari 2022
  Valse start
 • financiën / Column

  Vervelend

  De evaluatie van het btw-compensatiefonds werd uitgevoerd door het ministerie zelf, niet door een onafhankelijk instituut.

  14 januari 2022
  Vervelend
 • financiën / Column

  Boos, bozer, boost, booster

  De komende vier jaar zullen anders worden. De gemeenten krijgen namelijk een financiële boost van het nieuwe regeerakkoord. Het geld klotst de komende vier jaar niet tegen de plinten, het klotst er overheen. De komende vier jaar krijgen de gemeenten 7 miljard euro meer dan ze dachten.

  24 december 2021
  Boos, bozer, boost, booster
 • financiën / Column

  Loonsverhoging

  Vanaf volgend jaar krijgen alle medewerkers van de gemeenten minstens 14 euro per uur salaris. Dat staat in de concept-cao.

  10 december 2021
  Loonsverhoging
 • financiën / Column

  Winst!

  De VNG formuleert een nieuwe financiële claim: ‘Om financieel gezond te blijven moeten gemeenten gemiddeld elk jaar 1,5 procent overhouden op de exploitatie, omdat er anders niet voldoende financiële buffer overblijft om schommelingen in de uitgaven op te vangen en om te kunnen blijven investeren zonder zich te diep in de schulden te steken.’

  26 november 2021
  Winst!
 • financiën / Column

  Prestatie

  Moet het rijk goede prestaties van gemeenten belonen of niet? En slechte prestaties financieel straffen? Daar kun je heel lang en heel principieel over discussiëren. En je kunt er een compromis over sluiten.

  17 september 2021
  Prestatie
 • financiën / Column

  Het dak op

  De gemeenten gingen met Prinsjesdag uit hun dak toen ze hoorden dat ze volgend jaar veel extra geld krijgen. Ongeveer 700 miljoen euro erbij, omdat het rijk ongeveer 7 miljard euro per jaar extra uitgeeft voor het klimaat, en het gemeentefonds ‘trap op’ 10 procent meegroeit met de rijksuitgaven. Het rijk geeft volgend jaar echter niet alleen 7 miljard euro extra uit voor het klimaat, maar ook 7 miljard euro extra aan ProRail. Daarvoor krijgen de gemeenten er echter geen cent bij. 700 miljoen euro gemist. Hoe dat kan?

  01 oktober 2021
  Het dak op
 • financiën / Column

  Rozenkrans

  Voor katholieken is oktober rozenkransmaand. Voor drankliefhebbers is oktober wijnmaand. En voor gemeenten is oktober de maand van de eerste begrotingswijziging. Dat laatste is typisch Nederlands.

  15 oktober 2021
  Rozenkrans
 • financiën / Column

  Bloedbad

  Een bloedbad – dat is het oordeel, vorige week dinsdag, van de Raad voor het Openbaar Bestuur over het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds. Vlijmscherp fileerde de raad elk onderdeel van het nieuwe verdeelmodel. Sabelt de hele onderzoeksmethode neer. Geeft dertig onvoldoendes.

  29 oktober 2021
  Bloedbad
 • financiën / Column

  Regionale verschillen

  In theorie is het simpel. Als je regionale verschillen goed vindt, of accepteert, dan moet je een taak aan provincies of gemeenten overlaten. Als je regionale verschillen niet accepteert, dan moet het rijk het beleid uitvoeren.

  12 november 2021
  Regionale verschillen
 • financiën / Column

  Volwassen

  Er zijn geen regels over hoeveel de minister in het btw-compensatiefonds moet stoppen. Geen letter daarover in wet, besluit of regeling. Daarom vindt Jan Verhagen het fonds niet volwassen.

  03 september 2021
  Volwassen