Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet, en werkt sindsdien bij de gemeente Den Haag, als beleidsmedewerker financiële verhouding. Van 2002 tot 2006 heeft hij in de gemeenteraad van Heemstede gezeten (VVD). Zijn columns, over het geld van gemeenten en provincies, zijn op persoonlijke titel.
 • financiën / Column

  Strakke deadline

  Extra tijd voor gemeenten om geld uit te geven voor een aantal zaken als veiliger verkeer, tegengaan van huiselijk geweld en voor jeugdhulp.

  11 maart 2022
  Strakke deadline
 • financiën / Column

  Wie betaalt de rekening?

  Gemeenten betalen niets zelf, ze zijn slechts tussenpersoon. Wie betaalt er dan voor de nieuwe rondweg?

  25 februari 2022
  Wie betaalt de rekening?
 • financiën / Column

  Feestje voor Abraham

  Vijftig jaar geleden werd voor het eerst gemeentelijke onroerend-goedbelasting geheven.

  11 februari 2022
  Feestje voor Abraham
 • financiën / Column

  Valse start

  Snel na het regeerakkoord was daar de startnota, de vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord.

  28 januari 2022
  Valse start
 • financiën / Column

  Vervelend

  De evaluatie van het btw-compensatiefonds werd uitgevoerd door het ministerie zelf, niet door een onafhankelijk instituut.

  14 januari 2022
  Vervelend
 • financiën / Column

  Boos, bozer, boost, booster

  De komende vier jaar zullen anders worden. De gemeenten krijgen namelijk een financiële boost van het nieuwe regeerakkoord. Het geld klotst de komende vier jaar niet tegen de plinten, het klotst er overheen. De komende vier jaar krijgen de gemeenten 7 miljard euro meer dan ze dachten.

  24 december 2021
  Boos, bozer, boost, booster
 • financiën / Column

  Loonsverhoging

  Vanaf volgend jaar krijgen alle medewerkers van de gemeenten minstens 14 euro per uur salaris. Dat staat in de concept-cao.

  10 december 2021
  Loonsverhoging
 • financiën / Column

  Winst!

  De VNG formuleert een nieuwe financiële claim: ‘Om financieel gezond te blijven moeten gemeenten gemiddeld elk jaar 1,5 procent overhouden op de exploitatie, omdat er anders niet voldoende financiële buffer overblijft om schommelingen in de uitgaven op te vangen en om te kunnen blijven investeren zonder zich te diep in de schulden te steken.’

  26 november 2021
  Winst!
 • financiën / Column

  Prestatie

  Moet het rijk goede prestaties van gemeenten belonen of niet? En slechte prestaties financieel straffen? Daar kun je heel lang en heel principieel over discussiëren. En je kunt er een compromis over sluiten.

  17 september 2021
  Prestatie
 • financiën / Column

  Het dak op

  De gemeenten gingen met Prinsjesdag uit hun dak toen ze hoorden dat ze volgend jaar veel extra geld krijgen. Ongeveer 700 miljoen euro erbij, omdat het rijk ongeveer 7 miljard euro per jaar extra uitgeeft voor het klimaat, en het gemeentefonds ‘trap op’ 10 procent meegroeit met de rijksuitgaven. Het rijk geeft volgend jaar echter niet alleen 7 miljard euro extra uit voor het klimaat, maar ook 7 miljard euro extra aan ProRail. Daarvoor krijgen de gemeenten er echter geen cent bij. 700 miljoen euro gemist. Hoe dat kan?

  01 oktober 2021
  Het dak op
 • financiën / Column

  Rozenkrans

  Voor katholieken is oktober rozenkransmaand. Voor drankliefhebbers is oktober wijnmaand. En voor gemeenten is oktober de maand van de eerste begrotingswijziging. Dat laatste is typisch Nederlands.

  15 oktober 2021
  Rozenkrans
 • financiën / Column

  Bloedbad

  Een bloedbad – dat is het oordeel, vorige week dinsdag, van de Raad voor het Openbaar Bestuur over het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds. Vlijmscherp fileerde de raad elk onderdeel van het nieuwe verdeelmodel. Sabelt de hele onderzoeksmethode neer. Geeft dertig onvoldoendes.

  29 oktober 2021
  Bloedbad
 • financiën / Column

  Regionale verschillen

  In theorie is het simpel. Als je regionale verschillen goed vindt, of accepteert, dan moet je een taak aan provincies of gemeenten overlaten. Als je regionale verschillen niet accepteert, dan moet het rijk het beleid uitvoeren.

  12 november 2021
  Regionale verschillen
 • financiën / Column

  Volwassen

  Er zijn geen regels over hoeveel de minister in het btw-compensatiefonds moet stoppen. Geen letter daarover in wet, besluit of regeling. Daarom vindt Jan Verhagen het fonds niet volwassen.

  03 september 2021
  Volwassen
 • financiën / Column

  Scherpe keuzes

  Vorige maand verscheen een nieuw boekje van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiën van de gemeenten. Het heet Hoe sterk zijn onze schouders. Het begint met een sombere stand van zaken. De tekorten bij de gemeenten zijn inmiddels zo groot, dat ze niet eens meer kunnen investeren in maatregelen die de efficiëntie bevorderen.

  26 maart 2021
  Scherpe keuzes
 • financiën / Column

  Weer een beetje

  De regels voor de gemeentefinanciën waren al erg ingewikkeld. Maar één regel was simpel. Gemeenten zijn financieel zelfstandig, behalve als ze tekorten hebben – dan houdt de provincie streng financieel toezicht. Maar helaas, ook deze regel is weer een beetje ingewikkelder geworden.

  09 juli 2021
  Weer een beetje
 • financiën / Column

  Draai

  Het argument tegen arbitrage ‘het rijk wil het niet’ is uiterst zwak. Sterker nog, dat argument toont juist de noodzaak van arbitrage aan! Het probleem in de relatie tussen rijk en gemeenten is namelijk dat het rijk zijn eigen belang te vaak voorop stelt. Niet het landsbelang maar het belang van de centrale overheid.

  20 augustus 2021
  Draai
 • financiën / Column

  Verdubbelen

  De provincies willen een nieuwe belasting. Niet om te betalen natuurlijk, maar om te ­innen.

  30 juli 2021
  Verdubbelen
 • financiën / Column

  Niet gevraagd, niet gekregen

  Maar liefst 170.000 gezinnen hebben in 2018 minder geld van de gemeenten gekregen dan waar ze recht op hadden, bij de bijstand. Omdat ze het niet hebben aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

  25 juni 2021
  Niet gevraagd, niet gekregen
 • financiën / Column

  Geen cent extra

  Waar bemoeit die staatssecretaris van VWS zich eigenlijk mee? Hij is niets anders dan een dubieuze debiteur die zijn rekeningen jarenlang weigerde te betalen. Sterker nog, hij heeft de rekeningen van de jeugdzorg tot en met dit jaar nog steeds niet volledig betaald, en is ook niet van plan dat nog te gaan doen. Als hij dan volgend jaar, eindelijk, zeven jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten (zeven jaar!), voor het eerst zijn rekening wel gaat betalen, dan is hij wel de allerlaatste die zich mag bemoeien met de besteding daarvan. Als hij iets extra’s met de jeugdzorg wil, dan moet hij extra betalen. Oude rekeningen betalen telt daarvoor niet.

  11 juni 2021
  Geen cent extra