of 60220 LinkedIn

Leger experts acht pensioenkortingen niet nodig

© Shutterstock
© Shutterstock

De dreigende pensioenkorting is grotendeels onnodig. Dat stellen ruim veertig experts in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Met een versoepeling van de rekenregels hoeft er niet of minder hard te worden gekort.

Er zijn verschillende pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk moeten gaan verlagen. Zo voorziet het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland dat de kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 reëel is. En dat geldt volgens het ambtenarenpensioenfonds ook voor 2021.

Lage rente
Volgens de briefschrijvers, waaronder Herman Wijffels, Lex Hoogduin en Elco Brinkman, is de huidige rente waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen niet reëel. De rente is weliswaar laag, maar de opbrengsten uit beleggingen nemen toe. Als het pensioenstelsel rekening gaat houden met de feitelijke rendementen van de pensioenfondsen in plaats van met de risicovrije rente – momenteel bijna nul procent – hoeft er niet of minder te worden gekort.

Arm rekenen
Ten onrechte moeten de fondsen zich volgens de briefschrijvers – wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven – zich arm rekenen door net te doen of hun vermogen niet meer groeit. Daardoor lijkt het alsof ze te weinig geld in kas hebben om straks alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Zij pleiten voor een verandering van het boekhoudsysteem. ‘Anders rekenen we onszelf alleen maar verder de put in. Ons pensioenstelsel en zijn miljoenen deelnemers verdienen beter’, aldus de briefschrijvers. ‘Er is geen enkel ander land dat zoveel pensioenvermogen per inwoner heeft opgebouwd als ons land.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De uitkeringen van de pensioenfondsen zijn gebaseerd op een kapitaal gedekt stelsel, dus het betreft geen omslagstelsel zoals bij de AOW.
1. Daarom hoeft het nu beschikbare pensioenkapitaal (ca. 1,5 biljoen euro) in relatie tot de toekomstige pensioenen en het aantal deelnemers niet volledig in stand te blijven. Als er in de toekomst minder deelnemers zijn kan de omvang van de pensioenfondsen ook omlaag.
2. Twintig jaar geleden wisten we niet dat de pensioenfondsen over de achterliggende periode een rendement van ca. 7,5% zouden halen. Net zo min als we nu weten welk rendement de komende 20 jaar wordt behaald.
3. Veel werkgevers (m.n. de Staat zelf) hebben forse bedragen geplunderd uit de pensioenfondsen. Het is alleszins redelijk dit geld in goede tijden met rente weer terug te storten. De Staat profiteert ook nog eens vorstelijk van de 'fictieve' EU-rente.
4. Via veel te lage premies is veel pensioengeld zonder overleg met pensioengerechtigden gebruikt voor inkomenspolitiek, dit ten faveure van werkenden (verbetering nettosalaris) en opnieuw ten faveure van de Staat (in omvang minder belastingaftrek).
5. Na 10 jaar stilstand (achteruitgang ca. 15- 20%) is het sowieso, net als in praktisch alle EU-landen, USA en Canada, redelijk om de rekenrente met een deel van de rendementsverwachting te verhogen, dit op basis van de rendementen uit het verleden. Het is in dat geval juist om over het algemeen de pensioenen niet te korten en zelfs met terugwerkende kracht te indexeren.
Het is bovendien juist om korte metten te maken met de redenatie van Knot en de kletspraat van Dijsselbloem.
Door Spijker (n.v.t.) op
Wordt lid van:
1. Vereniging Pensioenverlies ABP en/of
2. Stichting Pensioenbehoud.
Zie voor meer informatie website via internet.
Zij bereiden rechtszaken voor. Kom in actie!
Door Hendrik op
Is er een vereniging die opkomt voor het belang van gepensioneerden ? En hoeveel leden zou die hebben?
Door Wim den Boer op
Het is 10 jaar gaande. DNB zou juist geen toezichthouder moeten zijn van de pensioenfondsen, is namelijk niet onafhankelijk. Tijd voor actie. Elke gepensioneerde die het mooie Den Haag drie kaar per jaar toeristisch bezoekt. Met de auto, op zelf gekozen dagen. Tien tot twintigduizend auto's per dag extra in Den Haag. Volkomen legaal.
Door Peter-Paul (RUD) op
Naam artikel

Schandalig Pensioenbeleid
Door Peter-Paul (RUD) op
Het spel dat nu gespeeld wordt is een prelude voor de transferunie. Maak u geen illusie, zoals ABP gelden onder de kabinetten Lubbers naar Den Haag gingen, zullen pensioengelden dadelijk afgeroomd worden en naar Brussel cq verder zuidelijk afreizen.

Voor degene die abonnee zijn of digitaal toegang hebben tot Dagblad delimburger, een verhelderend artikel van Jacques Arntz en Nick Abrahamsen is op 16 oktober jl in editie Midden gepubliceerd. Daar staat het verhaal duidelijk uitgelegd.

Bij deze een appel aan de vakbonden:
Wordt wakker en kom in actie!
Door Financieel Dagbladlezer (netto-betaler) op
Elco Brinkman? Elco Brinkman?
Sinds wanneer is die pensioendeskundige?
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Netto rendement ABP t/m aug 17% totdat Draghi zijn draghionische maatregelen als lid van de Camorra blijft doorvoeren. Maak u geen illusies: de stroppenpot ABP gaat rechtstreeks naar Italië, Frankrijk en Spanje.De toezegging is allang gedaan door Rubberen Robbie. Het grappige is nu dat Brinkman, Wijffels c.s. NOOIT positief hebben gereageerd op mijn correspondentie (vanaf 1-1-2000 1x 0,8%) maar nu de heren zelf met pensioen zijn, wordt de bosbrand evident in hun eigen knip.
Door Spijker (n.v.t.) op
Spijker van de maand: na 9 jaar begint het peloton een leger te worden.
Door Spijker (n.v.t.) op
@J. Roos.
En ….. uiteraard met terugwerkende kracht tot aanpassing van pensioenen overgaan. De beuk moet er in!

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!