of 65101 LinkedIn

Corona-extraatje van 750 euro voor ambtenaar provincie

Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’

Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’

De flexibiliteitsvergoeding wordt naar rato berekend van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari tot 1 september 2021.

 

Positief advies

De beoogde cao – de achterbannen van de vakbonden en de werkgever moeten er nog over stemmen – heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot eind dit jaar. De onderhandelingspartijen leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. Vanwege het zomerreces zal de uitslag daarvan naar verwachting pas bekend zijn in de tweede helft van september. Mochten de achterbannen niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord, dan zijn de afspraken van tafel en worden de cao-onderhandelingen hervat.

Stemmen de achterbannen in met het voorstel, dan stijgen de salarissen per 1 januari 2021 met 50 euro bruto en worden ze per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2 procent. De inzet van de bonden was een loonsverhoging van 3,5 procent met ingang van 1 januari 2021 en een toevoeging van 100 euro bruto per maand aan de schaal.

 

Voorbeeld voor gemeenten

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid, zegt desondanks tevreden te zijn met de gemaakte afspraken. ‘Ze zijn vooral gunstig voor de laagste loonschalen en dat vinden we een mooie ontwikkeling. Dit is een cao waaruit blijkt dat er wel degelijk waardering is voor werknemers in de publieke sector, die niet alleen in woorden, maar ook in concrete verbetering van de arbeidsvoorwaarden wordt uitgedrukt.’ Werkgevers bij rijk en gemeenten kunnen daar volgens hem een voorbeeld aan nemen. Die cao-onderhandelingen liggen al geruime tijd stil.

 

Verlofsparen

Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is door de onderhandelende partijen over de cao voor de provinciale sector afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen tot 100 procent van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor medewerkers van 60 jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget.

 

Thuiswerkvergoeding

Onderzocht wordt nog welke afspraken nodig zijn – onder andere qua facilitering en vergoeding van kosten – als gevolg van het vaker thuiswerken. Afspraken daarover krijgen dan een plek in de cao 2022.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Vos op
De inflatie was in augustus 2.4%, het loonbod is 1.2%. Is dit een vooruitgang in koopkracht?
Door Ambtenaartje op
Ik ben erg blij met deze bonus. Als provincie ambtenaar werk ik hard en waren het zware tijden met die Corona. Dat thuiswerken (soms helemaal in Frankrijk) is ook geen pretje omdat ik nu vaker de hond moet uitlaten en de kinderen van school haal. Voordeel was wel dat door dat thuiswerken ik weer meer gezinszaken kon doen, zodat mijn vrouw weer een baantje erbij kon nemen. Top helemaal dus.
Door de vries (ambtenaar bij een gemeente) op
Tegen de @Nieks zeg ik altijd: het extra salsris dat niet had gehoeven want we hebben het zo goed en en er zijn zoveel die het minder hebben: stort het teveel terug op de bankrekening van je werkgever. Gewoon, simpel: rekeniingnummer opgvragen en met een maandelijkse automatische overboeking is het zo geregeld. Boter bij de vis en anders blijft het loze praat.
Door Alex (gemeenteambtenaar - strateeg) op
Met grote verwondering lees ik: "eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’" Dit na een periode waarin de culturele sector, de evenementensector, (horeca)ondernemers, inwoners enorme offers hebben moeten brengen, hun zaak in rook hebben zien opgaan. In de laatste plaats een periode waarin gemeenteambtenaren, als eerste aanspreekpunt van de overheid, hun stinkende best hebben gedaan allerlei regelingen uit te voeren, uit te leggen en eerstgenoemden zo goed en zo kwaad hebben proberen te helpen... Welk voorbeeld over flexibiliteit geef je hier af, verwonder ik mij...
Door Gerben op
@Niek stap over naar de gemeente. Dan spreken we elkaar vast over een aantal jaren. Als de nullijn en het gebrek aan collega's echt pijn gaat doen!
Door Niek (provincieambtenaar) op
Van mij had het niet gehoeven, er zijn zat sectoren met mensen die het slechter hebben. Provincieambtenaren krijgen royaal betaald dus ik had geen problemen gehad met een nullijn.
Door de vries (ambtenaar) op

Ik blijf het maar weer eens zeggen: de VNG onderhandelt niet met de bonden, het college van Arbeidszaken doet dat. Hier is over dat gezelschap meer informatie te vinden: https://vng.nl/artikelen/college-voor-arbeidszak … Het heeft niet zoveel zin om te mopperen op de de VNG. Het zijn de burgemeester van Apeldoorn en de wethhouders van een hele rits gemeenten die de hand op de knip houden. Die bepalen de koers, niet de mensen die bij de VNG werken. Het zijn onze politieke bazen die ons kort houden en niemand anders.

Door lid Georganiseerd Overleg (beleidsmedewerker) op
Patrick, ik ben benieuwd waar de VNG mee komt. Op de website van de VNG (Alg.ledenvergadering) is een contributievoorstel opgenomen met als toelichting, waarin men refereert aan een loonvoet van 1,8% voor de eigen VNG-werknemers(!). Men dicht zichzelf al meer dan 1,2% toe....
Ik lees:
Contributiesystematiek
De door de ALV vastgestelde meerjarige contributiesystematiek houdt in dat de contributie beweegt op
basis van twee componenten, zijnde:
- Compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers
- 1,0% voor de groei naar volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de
contributie.
Zoals hiervoor aangegeven zal voor 2022 alleen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van
toepassing zijn. Deze compensatie leidt tot een contributiestijging van 1,7%. Het percentage is een
combinatie van de loonvoetsector van de overheid (1,8%) en het HICP index (1,4%), afgezet tegen de
kosten van de basisorganisatie van de VNG. Op basis van genoemde indices zijn de verwachte kosten
voor de VNG berekend."
Door Gerben op
Het aanbod van de gemeentelijk werkgever / VNG na 8 maanden behelst slechts 32% van dit akkoord met verschraling qua verlof. Nog steeds geen cent thuiswerkvergoeding. Schandalige werkgever!

Overige CAO's 2,3% ......
Door anoniem (Gemeenteambtenaar) op
@ PJ,

Zoals genoemd ben ik een gemeenteambtenaar, die net als iedereen in NL hard werkt, nu al >1,5 vanuit huis met alle beperkingen.

Net als voor iedereen en voor alle sectoren vind ik ook voor provincie- en gemeenteambtenaren een deugdelijke CAO van belang. Niet meer, niet minder.

Daarbij zijn ambtenaren evengoed burgers en dragen net als anderen bij aan hun eigen loon.

Kortom, Iedere sector strijdt voor haar eigen correcte beloning. In mijn optiek dient in iedere CAO in ieder geval de inflatie te worden gecorrigeerd. Landelijk gezien gebeurt dit ook (https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/salar …, maar bij de provincie blijkbaar niet. Daarom vrees ik dat dit bij de dichtstbij gelegen sector (gemeenten) ook niet gaat gebeuren. Dat hoort niet.

Ook bij andere sectoren (zorg, horeca, metaal etc.) is inflatiecorrectie m.i. het minimum.

Dat is alles wat ik bedoelde te zeggen. Mijn reactie op Bas ging over het gebezigde taalgebruik + gestigmatiseerd ongefundeerd beeld (verwende luie zeikerds).


Vacatures

Van onze partners

Whitepapers