• sociaal

  Kwijnende trots

  Zelfs ministers maken zich openlijk zorgen over de dalende beroepstrots in de publieke sector. Wat is er loos? Veel werk wordt gesmoord in de controledrift, luidt een vaak gehoorde klacht. 'Alle bezieling en menselijkheid worden weggesaneerd'.

  01 februari 2008
  Kwijnende trots
 • bestuur en organisatie

  'Politiek kan de wereld niet redden'

  De streep die minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil zetten door het burgemeestersreferendum is tamelijk voorbarig en regentesk, meent de Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen. 'De samenleving is geen centraal te leiden machinefabriek.'

  01 februari 2008
  'Politiek kan de wereld niet redden'
 • bestuur en organisatie

  Digitale deur op een kier

  Slechts één op de tien gemeenten voldoet aan de verplichtingen uit het verdrag van Aarhus om milieu-informatie openbaar te maken.

  25 januari 2008
  Digitale deur op een kier
 • bestuur en organisatie

  'Samen sneller'

  Publiek private samenwerking is bittere noodzaak, vindt Willem Vermeend. De oud-minister en huidig PPS-netwerker ergert zich aan de traagheid waarmee ziekenhuizen, scholen en andere publieke voorzieningen tot stand komen.

  25 januari 2008
  'Samen sneller'
 • sociaal

  Zonder vaste verblijfplaats

  Veel werknemers zien op tegen een nomadisch bestaan. Maar flex­werken went snel, leren ervaringen uit Zwolle, 's-Hertogenbosch en Enschede.

  25 januari 2008
  Zonder vaste verblijfplaats
 • sociaal

  Vergeten groep

  Duizenden zwerfjongeren in Nederland moeten dringend hulp en opvang krijgen. Daar is iedereen - politiek, bestuur én hulpverlening - het al jaren over eens. Toch komt het beleid niet van de grond, want niemand kan of wil de verantwoordelijk op zich nemen. 'Zwerfjongeren zijn niet sexy.'

  25 januari 2008
  Vergeten groep
 • bestuur en organisatie

  Minder riant wachten

  De Tweede Kamer bespreekt binnenkort de versobering van wachtgelden voor politieke ambtsdragers. Voormalige bestuurders moeten sneller aan de slag. Ze krijgen een sollicitatieplicht en korter wachtgeld.

  25 januari 2008
  Minder riant wachten
 • sociaal

  'Het was erger dan gedacht'

  Vorig jaar werd Joan Stam (62), tevens burgemeester van De Marne, benoemd tot voorzitter van de Kunstraad Groningen. De raad, die subsidieaanvragen voor stad en provincie behandelt, stond al meteen bij de start in 2006 voor grote problemen. Maar de komst van Stam bracht nieuwe energie. Eerder was Stam wethouder in Groningen en lid van de provinciale staten.

  18 januari 2008
  'Het was erger dan gedacht'
 • ruimte en milieu

  Schoner water van onderop

  Europa eist schoner binnenwater van de lidstaten. Op regionaal niveau krijgen de plannen vorm. De maatregelen om het water schoner te maken, verlopen via ingewikkeld overleg. Van onderop, met waterambassadeurs.

  18 januari 2008
  Schoner water van onderop
 • bestuur en organisatie

  'Een behoudzuchtig volkje, zeker op democratisch vlak'

  Wat Thom de Graaf betreft is het over en uit met het burgemeestersreferendum. 'Het was bedoeld als opstapje naar de gekozen burgemeester. Nu is het meer een afstapje', zegt de voormalig minister voor Bestuurlijke Vernieuwing.

  18 januari 2008
  'Een behoudzuchtig volkje, zeker op democratisch vlak'
 • sociaal

  'Dat ene loket voor werk en inkomen komt er'

  Over een jaar fuseren het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitvoeringsinstantie UWV tot het nieuwe Werkbedrijf. CWI-topman Rens de Groot is er nauw bij betrokken. Tweeluik over de eerste stappen naar één loket in de sociale zekerheid.

  11 januari 2008
  'Dat ene loket voor werk en inkomen komt er'
 • sociaal

  'Zingen en dansen helpt'

  In de veertig wijken van minister Vogelaar heerst grote culturele achterstand. Meer voorzieningen en kunstbeoefening zouden de stedelijke vernieuwing hogerop helpen. Of is 'wijkkunst' vooral een doekje voor het bloeden?

  11 januari 2008
  'Zingen en dansen helpt'
 • sociaal

  Proefdraaien in toonkamers

  CWI en UWV werken op kleine schaal al samen in 'toonkamers': één modelloket voor werkzoekenden. De sociale diensten van Zutphen, Bronckhorst en Lochem doen ook mee. 'Alsof je uit een keurslijf stapt.'

  11 januari 2008
  Proefdraaien in toonkamers
 • ruimte en milieu

  Milieudefensie: hard

  Het nationale milieugeweten of een clubje wereldvreemde radicalen? Milieudefensie houdt nieuw asfalt en bouwplannen tegen, ageert tegen Schiphol en pakt de bio-industrie stevig aan. Profiel van een hyperactieve milieuorganisatie.

  11 januari 2008
  Milieudefensie: hard
 • ruimte en milieu

  Mooiste milieustraat in Almere

  De zorg voor milieu is geen moeizaam en duur karwei, dat laten de milieustraten in Almere zien. Ze zijn brandschoon en draaien als een tierelier. De afvalscheiding levert ook nog eens geld op.

  11 januari 2008
  Mooiste milieustraat in Almere
 • bestuur en organisatie

  Gestruikeld

  Meer dan honderd wethouders ruimden sinds de laatste raadsverkiezingen (maart 2006) om politieke redenen het veld. Als deze trend zich doorzet wordt 2008 net als 2004 een rampjaar.

  04 januari 2008
  Gestruikeld
 • ruimte en milieu

  'Er wordt te veel en verkeerd gebouwd'

  Woningbouw is voor markt en overheid een lucratieve zaak geworden, dat maakt hebberig en kortzichtig. Geografe Harkolien Meinsma analyseerde de demografische ontwikkeling op de woningmarkt. 'De inhaalslag in woningbouw leidt tot leegstand'.

  04 januari 2008
  'Er wordt te veel en verkeerd gebouwd'
 • bestuur en organisatie

  D'r in en d'r uit

  Wethouders van buiten hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Sinds de laatste verkiezingen zijn er heel wat gesneuveld. De werkelijkheid viel hen soms rauw op het dak.

  04 januari 2008
  D'r in en d'r uit
 • sociaal

  'Bestuurlijke drukte moet je plat slaan'

  Van rijk naar Rotterdam. Ineke Bakker maakte deze ongebruikelijke overstap toen zij een topfunctie op het ministerie van VROM verruilde voor een baan in de gemeente. ' Ik kan hier met een pink een wereld van verschil maken.'

  04 januari 2008
  'Bestuurlijke drukte moet je plat slaan'
 • sociaal

  Koffieautomaten van de stad

  Museum, schouwburg, bibliotheek, poptempel en archief; in veel gemeenten kruipen ze bij elkaar. Om de meerwaarde en, wie weet, kan er ook wat worden bespaard. Maar er zijn valkuilen, zeggen deskundigen. 'Als je te veel stapelt valt de toren om.'

  04 januari 2008
  Koffieautomaten van de stad
Advertentie