of 61869 LinkedIn

BIT lijkt toch langer leven beschoren

Het Bureau-ICT Toetsing lijkt toch een langer leven toebedeeld te krijgen. Die conclusie trekt AG Connect uit de wervingstekst voor een nieuw hoofd van BIT, die de rijksoverheid heeft gepubliceerd.

Het Bureau-ICT Toetsing lijkt toch een langer leven toebedeeld te krijgen. Die conclusie trekt AG Connect uit de wervingstekst voor een nieuw hoofd van BIT, die de rijksoverheid heeft gepubliceerd.

Somber
In februari dit jaar zag de toekomst van BIT er nog somber uit. De waakhond voor rijksbrede ict-projecten zou volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geen tweede termijn krijgen. De taken van BIT zouden volgens de Stategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 worden overgedragen aan de chief information officers (cio’s) van de departementen. Een definitief besluit over wat er na 31 december 2020 met BIT zou gebeuren, was echter nog niet genomen. Daarover moet staatssecretaris Raymond Knops eind dit jaar nog een beslissing nemen, zo liet hij in april aan de Tweede Kamer weten.

Lange termijn

Uit de wervingstekst voor een nieuw hoofd van het Bureau ICT-Toetsing kan echter worden afgeleid dat BIT niet op korte termijn zal sneuvelen. Zo stelt de advertentie dat het aan te nemen hoofd een uitvoerbare strategie moet ontwikkelen, waarmee het BIT stevig wordt gepositioneerd als dé onafhankelijke ICT-toezichthouder van de rijksoverheid. Dat schrijft de rijksoverheid in de vacature voor het hoofd BIT die deze week werd gepubliceerd. De tekst maakt duidelijk dat niet slechts gezocht wordt naar iemand die tijdelijk op de winkel kan passen, maar die een visie heeft op rol en functioneren van het bureau op de langere termijn.

 

Onafhankelijk

De vacature voor een nieuw hoofd BIT ontstond na het vertrek van het vorige hoofd Cokky Hilhorst. Zij werd in een onafhankelijke rapportage genoemd als een belangrijke factor voor het succes van het bureau – waarover bij de start nog wat scepsis was. In de vacaturetekst wordt opnieuw gevraagd naar een onafhankelijk persoon en iemand die inhoudelijk durft te staan voor de adviezen.

 

Periodiek toetsen

De nieuwe strategie moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag of het BIT alleen de allergrootste ICT-projecten moet toetsen of dat er meer en periodiek getoetst moet worden. Ook gaat het nieuwe hoofd bepalen of de taken en verantwoordelijkheden moeten worden uitgebreid door ook een toetsingsinstituut te worden voor algoritmen, cyber en onderhoud van ICT-systemen.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 september reageren op de vacature.

 

Lees het hele artikel bij AG Connect

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Wsterhof LL.M MIM op
De Staatssecretaris dient - conform kamermotie - vóór Prinsjesdag te komen met scenario’s voor het BIT.
Hiertoe worden momenteel beleidsonderzoeken gedaan.

Het openstellen van een vacature voor een 'Hoofd Bureau ICT-toetsing bij BZK' (sic!) is dan ook niet meer dan het invullen van één van de vele CSFs voor het BIT. Dit conform de motie Middendorp waarin wordt gevraagd om in het besluit over het voortbestaan van het BIT een aantal criteria mee te nemen, waaronder de onafhankelijkheid van het BIT, de bemensing van het bureau en de aansturing ervan.

Zodoende zal het niet (kunnen) invullen van de positie, en/of het niet kunnen invullen van de strategische visie medebepalend zijn voor de uiteindelijke beslissing over het voortbestaan van het BIT. Pikant detail daarbij is de zeer korte reactietermijn van twee weken, gegeven de lopende vacantieperiode.
Het komt mij voor de de shortlist voor de functie van Hoofd Bureau ICT-toetsing zéér kort zal zijn.

Uit het open stellen van de vacature voor het Hoofd Bureau ICT-toetsing kan dan ook weinig anders worden afgeleid dan het verloop van een zeer zorgvuldig ingestoken aanpak.