Julien van Ostaaijen

Dr. Julien van Ostaaijen is universitair docent Bestuurskunde aan Tilburg University en lector Recht & Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Hij doet onderzoek naar bestuur, recht en veiligheid op decentraal niveau. In 2022 verscheen zijn laatste boek ‘Lokale democratie doorgelicht. Het functioneren van een onbegrepen bestuur’