Julien van Ostaaijen

Dr. Julien van Ostaaijen is lector Recht & Veiligheid bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool en universitair docent Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar bestuur, recht en veiligheid op decentraal niveau. In 2022 verscheen zijn meest recente boek ‘Lokale democratie doorgelicht. Het functioneren van een onbegrepen bestuur’.