Advertentie
sociaal / Nieuws

Twijfels over inzet werklozen in thuiszorg

De verplichting van Rotterdam aan thuizorgaanbieders om werklozen in dienst te nemen, valt niet bij iedereen in goede aarde. De SP heeft Kamervragen gesteld.

15 augustus 2012

Niet iedereen staat achter het plan van Rotterdam om thuiszorgaanbieders te verplichten uitkeringsgerechtigden aan te nemen. De SP heeft Kamervragen gesteld.

Aanbesteding

Na het kassenproject in het Westland, gaat de gemeente Rotterdam nu bijstandsgerechtigden in de thuiszorg aan het werk helpen. Bij de nu lopende aanbesteding van de thuiszorg heeft de gemeente de eis gesteld dat thuiszorgorganisaties tien procent van hun loonsom moeten uittrekken om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Dit bericht heeft veel verontruste en boze reacties opgeleverd. De grootste zorg is dat ongemotiveerde en ongekwalificeerde mensen hulp moeten gaan bieden aan kwetsbare mensen.


Kwaliteitseisen

De grootste aanbieder van thuiszorg Rotterdam kent de verontruste reacties, maar wil niet reageren. ‘We hebben hier wel een mening over, maar gezien het lopende aanbestedingstraject laten we ons daar nu niet over uit’, aldus woordvoerder Winnie Opdam van Thuiszorg Rotterdam. Voor de organisatie van zorgondernemers Actiz staat voorop dat de werkgevers hun kwaliteitseisen aan personeel moeten kunnen blijven handhaven. ‘Het moet wel gaan om mensen met de juiste motivatie en competenties. Het gaat toch om kwetsbare mensen aan wie hulp wordt geboden’, aldus Actiz-woordvoerder Pauline Fuhri. Actiz heeft daarom wel vraagtekens bij de haalbaarheid van het Rotterdamse plan. Tien procent van de loonsom is veel. ‘Zorgaanbieders moeten niet verplicht worden mensen aan te nemen die niet geschikt zijn.’

Kamervragen

De SP heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Paul de Krom (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA, Volksgezondheid). De SP'ers Renske Leijten en Sadet Karabulut zijn onder meer bang dat huidige thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. Ook willen ze weten of de bijstandsgerechtigden alleen worden ingezet voor aanvullend huishoudelijke hulp of dat ze ook huishoudelijk hulp bieden.


Verdringing

Volgens verantwoordelijk wethouder Marco Florijn (PvdA, werk, inkomen en zorg) hoeft de komst van deze nieuwe werknemers niet te leiden tot verdringing van duurdere thuiszorgkrachten. ‘We willen mensen in de zorg in de eerste plaats aan de slag krijgen op bestaande vacatures. Daarnaast zijn er mensen die eerst werkervaring op moeten doen voor ze in aanmerking komen voor een betaalde baan’, zo laat een woordvoerder van de gemeente namens de wethouder weten.


Geschiktheid

‘Met behoud van uitkering verrichten zij vrijwilligerswerk in de zorg. Dat hoeft niet altijd bij mensen thuis te zijn’, verduidelijkt de woordvoerder. Het kan bijvoorbeeld bij een was- en strijkservice of boodschappenbezorgdienst in de wijk zijn of bij welzijnsorganisaties, die met thuiszorgorganisaties samenwerken. ‘Bij mensen thuis gaan deze mensen geen schoonmaakwerk of verzorgende taken verrichten. Ze worden extra, naast de thuiszorgmedewerker ingezet. Bijvoorbeeld om even een boodschap te doen voor de cliënt. Er wordt natuurlijk gekeken naar de geschiktheid en motivatie voor het werken bij deze specifieke doelgroep.’

Staand beleid 

Volgens de woordvoerder is het in de havenstad inmiddels staand beleid dat iedereen die een uitkering van de gemeente geniet daar ook iets voor terugdoet, desnoods vrijwilligerswerk.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Tio / nobody
De onderkant van de samenleving zou volgens Dolriempie psychiater bestaan uit mensen die in emotionele en geestelijke culturele armoede leven. Er wordt bij voorbaat al op neergekeken zonder zich als hun gelijke te voelen dan dat zij er zich boven verheven wanen als meerdere en proefkonijn van dat hun dat niet zal en kan overkomen. Sommigen hebben de goede tijden gekend. Het is vooral het imago en de afkomst waar ze je op afrekenen. Is je vader arts dan wordt hun dochter of zoon ook arts. Is je vader advocaat of zoiets dan is de kans groter dat je dochter of zoon dat later ook zou kunnen gaan worden. Is je vader of moeder zendingsarts dan is de kans groter dat hun kind dit later ook wordt, en zo is het ook met de politiek zo is hun vader zo geweest dan krijgen hun kinderen dat met de paplepel ingegoten of groeien er mee op zodat zij weten hoe het er aan toe gaat. Ze ontmoeten dan ook een man of echtgenoot of echtgenote die daar werkzaam in is. Of in ieder geval iemand die er een verwantschap mee heeft in deze beroepsgroepen en die er ook mee opgegroeid is. Zij zijn er van jongs af aan mee opgegroeid om te weten hoe het er aan toe gaat in dat werkveld. . . .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Swinkels / Accountmanager
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten, is een oude spreuk. Dit geldt ook voor inzet van sollicitanten met een uitkering. Een goede voorbereiding van de werkgevers op de inzet van sollcitanten met een uitkering en een goede voorbereiding van de kandidaten met een uitkering op het uit te voeren werk zijn essentieel voor duurzame uitstroom en meer kans op werkzekerheid. Marktentree doet dat door de inzet van een Praktijkcentrum. Voor meer informatie, zie http://www.marktentree.nl/index.php/cms_categori …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
w.
Hoe vaak zie ik niet dat na de stage periode de werkgever alsnog niemand wilt aannemen. Gratis personeel ja dat wel maar een baan. Ik denk het niet.Zo blijven deze reintegranten van de ene naar de andere bedrijf zwerven. En wat nog bedroevend is er komen door de bezuinigen weer een hoop werklozen erbij.Dus lang leve de stagiares...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Zoals Dalrymple schreef, je laat de onderkant van de maatschappij eerst in armoede leven en leert (verplicht)ze daarna om via criminaliteit te overleven. En Wethouder Marco Florijn verwacht dat deze mensen dan gemotiveerd en betrouwbaar zijn zonder dat daar iets positiefs tegenover staat. Als de betrokken zorgverlener in de praktijk dan ook nog financieel moet gaan inleveren (bijvoorbeeld door niet vergoede reiskosten) op de al bestaande oorspronkelijke armoede dan zal deze op een of andere wijze dat verschil gaan compenseren. Dat de zorgontvangers met angst en beven de nieuwe – meestal niet eens beschaaft Nederlands sprekende – zorgverleners moeten ontvangen is natuurlijk van ondergeschikt belang.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
De zorg over zorgvrijwilligers is terecht. Zelf meegemaakt bij een Rotterdams project van een aantal jaren geleden. Een gedegen screening en gefaseerde instroom met begeleiding is een basisvoorwaarde om te kijken of het gaat lukken. De gemakkelijke opmerking: "Er wordt natuurlijk gekeken naar de geschiktheid en motivatie voor het werken bij deze specifieke doelgroep." is mij te vrijblijvend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Habets / burger
Het is maatschappelijk onverantwoord dat uitkeringsgerechtigden worden ontzien. Je kunt van elke uitkeringsgerechtigde een dossier aanleggen wat hij/zij kan/niet kan. Het profiel bepaald: wel of niet inzetbaar in de thuiszorg/kassen etc.. Geen zin of weigeren als je geschikt bent voor een klus heeft als gevolg dat de uitkering naar beneden gaat. Bij een pampermaatschappij heeft niemand baat bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Agnes
Mensen die normaal een betaalde baan in de thuiszorg zouden krijgen worden nu via werkloosheid omgezet in vrijwilligers met een (lage) uitkering.

Maar inderdaad, dat is sinds jaar en dag staand beleid. Vroeger waren er gemeentelijke toetsingscommisies, die bekeken of wel / geen verdringing van betaalde arbeid plaatsvond. Maar daar sluiten we nu onze ogen voor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / logicus
Men hoeft helemaal geen werklozen in te zetten in dergelijk (gecamoufleerd vrijwilligers) werk.

Als eerste moet de wet doorvoeren dat vrijwilligerswerk nooit ten koste mag gaan van betaald werk.

In Den Haag zijn 91.000 vrijwilligers actief. Hiervan zijn slechts enkele duizenden in de reguliere vrijwilligersfuncties (voetbalclub, etc). Maar meer dan 85.000 vervullen een functie waar oorspronkelijk voor betaald werd. Die 85.000 vrijwilligers ontmenen werk voor ongeveer 40.000 FTE.

De enige winst die deze groep realiseert is dat de directeur van de organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd zichzelf van een Koninklijke beloning kan voorzien. Maatschappelijk kost dergelijk vrijwilligerswerk de gemeente Den Haag in de directe zin bijna 750 miljoen aan uitkeringen. Volgens Dalrymple’s theorieën- die in de praktijk reeds bewezen zijn – zullen veel van deze door de overheid gecreëerde uitzichtlozen op een of andere manier de maatschappij gaan schaden. Dat kan komen door een toename van psychische klachten, overige gezondheidklachten maar ook door een afnemend normbesef (toename in criminaliteit). Ook hier zal de maatschappij een rekening kunnen verwachten die tenminste gelijke tred houd met de hoogte van de uitkeringen. Als tweede moet betaald werk aan de onderkant geïndexeerd worden aan de oorspronkelijk geldende norm. Dit betekent dat een thuiszorgmedewerker tenminste € 12,50 bruto per uur gaat verdienen(huidig € 8,22 bruto). Dat een werkgever dan mag eisen dat zijn personeel de Nederlandse taal beheerst op niveau is evident. De ontvanger van de thuiszorg heeft dan ook de mogelijkheid om in eigen land in de eigen taal te woord te worden gestaan. Integreren is voor allochtonen dan niet meer een vraag maar een must om hier bestaansrecht te kunnen opbouwen.

Het project heeft nog wel wat (nare)haken en (uitgestoken) ogen. Maar ja, wat kan je verwachten van een doofstomme blinde uit de ivoren toren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit / Rotterdammer
Het PVDA college in Rotterdam bezuinigd 350 medewerkers in de laagste salarisklasse weg bij de reiniging (ROTEB), deze medewerkers hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt en komen op korte termijn in het uitkeringstraject. Zo blijft het A"sociale" college lekker bezig met het rondpompen van geld en het afbouwen van de service aan de burgers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wilhelmien Looymans / Directeur
Het kan wel, de 90 vrouwen uit de bijstand die we hebben opgeleid tot Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2 zijn erg blij met de kans die ze gekregen hebben van de gemeente Utrecht om de 1 jarige opleiding te volgen: ze zijn nu professionals in de zorg, werken in de thuiszorg of op kleinschalig wonen/ verpleeghuis in Utrecht. De zorgaanbieders hebben even moeten wennen aan het concept maar zijn nu ook erg blij: er is een win win situatie, de vrouw wil uit de bijstand, wil een opleiding, wil werken in de zorgen de werkcoaches van de gemeente Utrecht zorgen samen met Zorgwacht ervoor dat er een goede match is, en de allerbelangrijkste is het hebben van een zorghart.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Wilhelmien Looymans, Prima reactie ter onderschrijving van een positieve vorm, maar ik denk dat de meesten onder ons zich realiseren dat deze reintegratie al reeds in veel gemeenten loopt en wat nu op de politieke agenda is opgedoken in het verlengde van het kassenproject ligt. Daar is niet alleen op grote schaal ingezet met laag resultaat wat betreft werk, maar ook weinig gekeken naar geschiktheid van de kandidaten. En geschiktheid is belangrijk want ze komen bij hulpbehoevenden thuis(!). In de (thuis)zorg zijn de gevolgen voor die mensen waar ze over de vloer komen veel groter als er iets mis gaat. Bejegening, behandeling maar ook zijn er nu bijvoorbeeld signalen over diefstal bij de thuiszorg waarbij geen onderzoek kan worden gedaan door slechte registratie van wie waar werkte door de grote wisselingen. Deze risico's worden op z'n voorzichtigst niet minder....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ida / thuiszorgmedewekster huishoudelijk
ik ben benieuwd hoe dhr florijn dit allemaal bedacht heeft ,we zijn al een paar maanden bezig om hem wakker te maken dat dit idee het stomste idee is wat hij in zijn hoofd kan halen ,al die oude zieke maar zeker eenzame mensen wat hij die aan gaat doen ,ook we worden gedumpt of kiezen na 22 jaar in plaats van opslag geld inleveren slaat echt nergens op

ieder jaar of eens in de zoveel jaar krijgt iedereen opslag? ook dhr florijn !ga daar maar eens op bezuinigen, laat ons gewoon met rust en zeker de kwetsbare mensen daar hoor je om te geven ,als je de werkloze aan het werk wil zetten laat ze dan maar de boodschappen in gaan pakken aan de kassa`s of zo of werken op het stadhuis als vrijwilligers test daar zelf maar eerst de mensen !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie