Advertentie
sociaal / Nieuws

Aanbieders sociaal domein willen compensatie hoge kosten

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd heeft een voorbeeldbrief gemaakt die aanbieders naar gemeenten kunnen sturen.

16 november 2022
geld.jpg

Aanbieders binnen het sociaal domein moeten door gemeenten worden gecompenseerd voor de hoge inflatie en de gestegen energiekosten. VWS moet ervoor zorgen dat dit overal in Nederland op de juiste manier gebeurd.

Jeugdzorg Nederland

Deze boodschap staat in een recente brief van brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland aan VWS-staatssecretaris Van Ooijen. Volgens de organisaties is er in de tarieven voor 2022 en 2023 nog geen, of onvoldoende, rekening gehouden met de gestegen energiekosten en de hoge inflatie.

Compenseren

Het is aan individuele gemeenten om zorgaanbieders binnen het sociaal domein hiervoor te compenseren. De overkoepelende organisatie Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd heeft een voorbeeldbrief gemaakt die deze aanbieders naar gemeenten kunnen sturen. Hierin staat onder meer het verzoek om de extra middelen die gemeenten van het rijk hebben ontvangen in verband met de gestegen energiekosten en inflatie, ook te gebruiken om zorgaanbieders te compenseren.

NZa

Voor de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet heeft VWS de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inmiddels gevraagd om bij de tariefstelling 2023 rekening te houden met de meest recente gegevens uit de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau.

Afdwingbaar

Nu moet VWS dit ook doen voor aanbieders uit het sociaal domein, aldus de brancheorganisaties. Van Ooijen wordt ook verzocht om te komen met een ‘afdwingbare systematiek' waarmee landelijke compensatiemaatregelen op een eenduidige en eerlijk manier ook terechtkomen bij de zorgaanbieders in het sociaal domein. 'Zodat naleving afgedwongen kan worden en de administratieve lasten daarbij beperkt blijven', aldus de brief aan staatssecretaris Van Ooijen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie