Advertentie
sociaal / Ingezonden

Alle provincies moeten sport prioriteit maken

Jan Markink, gedeputeerde sport Gelderland, roept op om ook het sportbeleid van de provincies een plek in de coalitieakkoorden te geven.

21 maart 2023

Er wordt op dit moment in alle provincies onderhandeld over een nieuw coalitieakkoord. Stikstof, wonen en klimaat zullen ongetwijfeld belangrijke thema’s zijn, maar ik roep onderhandelaars op om ook sport en bewegen een prominente plek te geven in alle provinciale coalitieakkoorden. Sportbeleid bij provincies is geen luxe, maar noodzaak.

De kracht van sport

Bij de provincie Gelderland begonnen we twaalf jaar geleden met serieus sportbeleid. We zagen het belang van sporten voor onze inwoners en de kansen voor andere thema’s. Dat uitgangspunt is vandaag de dag hetzelfde, wel is ons inzicht in wat sport kan doen veranderd. 12 jaar geleden zeiden we sporten is gezond en goed voor de economie, tegenwoordig hebben we het over De Kracht van Sport. De kracht om mensen gezonder te maken en onderling te verbinden, maar ook de kracht om de samenleving inclusiever en duurzamer en gelukkiger te maken. Sport geeft plezier. Sinds corona weten we hoe belangrijk dit is voor een mens.

Structurele ongelijkheid aanpakken

Sport heeft ook de kracht om ongelijkheid aan te pakken. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat we de structurele ongelijkheid in Nederland alleen kunnen veranderen als we verder kijken dan armoedebeleid en ook iets doen aan iemands persoonskapitaal: de aantrekkelijkheid en de gezondheid van mensen. Als we aan die gezondheid iets willen doen, moeten we niet kijken naar ziekenhuiszorg, maar preventie en levensstijl. Sporten en bewegen spelen daarin een essentiële rol.

De overheid moet daarom meer prioriteit geven aan sport en een goed uitgewerkt sportstelsel bouwen. Daarin is naast het Rijk en de gemeente ook middenbestuur de provincie een belangrijke speler. Bijvoorbeeld bij bovenlokale onderwerpen als topsportvoorzieningen, talentontwikkeling, aangepast sporten, inclusie, innovatie en topsportevenementen.

Waarde van topsportevenementen onbetaalbaar

In Gelderland zetten we al jarenlang in op topsportevenementen, het liefst elke vijf jaar één. Vorig jaar was dat het WK Volleybal. De landenteams waren toen gehuisvest in gastgemeenten en in heel veel Gelderse dorpen en steden kwamen mensen samen om te sporten, te vieren en aan te moedigen. Nog steeds zie ik het team uit Kazachstan op de Achterhoekse klompen voor me, het was kortom een verbindend feest. Hoewel het bij evenementen nog steeds vaak gaat over de economische waarde, is juist de maatschappelijke waarde van topsportevenementen onbetaalbaar.

Naast Gelderland zijn er gelukkig meer provincies die sport serieus nemen en de meeste provincies hadden de afgelopen periode het woord sport wel ergens staan in het coalitieakkoord, maar het is hoog tijd dat in alle provinciehuizen het belang van hun rol bij sporten en bewegen doordringt: zonder stevig middenveld wordt er niet gescoord. Het Rijk ziet inmiddels ook het belang van het middenveld. In de nieuwe sportwet waaraan wordt gewerkt, is nadrukkelijk een rol weggelegd voor provincies. We zijn momenteel met de minister in gesprek wat die rol precies moet zijn.

Een groot hart voor sport

Terug naar de onderhandelingstafels, de afgelopen drie verkiezingen zat ik daar zelf en elke keer stond sport op mijn prioriteitenlijst. Het zou goed zijn als aan alle twaalf provinciale onderhandelingstafel iemand zit met een groot hart voor sport die dit thema op tafel legt. Het hoeft echt niet om het grote geld te gaan, maar pak een rol. Verbindt sport met andere thema's, lanceer een provinciaal sportakkoord als dat er nog niet is en zet in op een aantal mooie sportevenementen. Ik heb de afgelopen twaalf jaar van dichtbij gezien wat de kracht van sport is en mijn ervaring is dat elke geïnvesteerde euro zich links of rechtsom dubbel en dwars terugverdient.

Jan Markink, gedeputeerde sport Gelderland

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie