Advertentie
sociaal / Nieuws

Wmo-abo tarief valt (nog) duurder uit dan gedacht

Het netto-effect van het Wmo-abonnementstarief over 2020 komt uit op 330 miljoen euro in plaats van de eerder berekende 309 miljoen euro. Gemeenten ‘verliezen’ kortom meer op het Wmo-abonnementstarief dan eerder was berekend.

14 december 2021
Stijging-shutterstock-1909173628.jpg

Gemeenten ‘verliezen’ meer op het Wmo-abonnementstarief dan eerder was berekend. Het netto-effect van het Wmo-abonnementstarief over 2020 komt uit op 330 miljoen euro in plaats van de eerder berekende 309 miljoen euro.

Extra toestroom

Het netto-effect is de som van stijgende kosten door gemeenten door een toenemende vraag en de misgelopen inkomsten uit eigen bijdragen, minus de compensatie door het rijk. De eind oktober bekendgemaakte 309 miljoen euro lag in lijn met de raming die voor het regeerakkoord Rutte III was gemaakt. De nieuwe berekening overschrijdt de raming voor 2020 met zo’n 21 miljoen euro; ruim vijf procent. De extra toestroom van inwoners met een Wmo-voorziening zal naar verwachting dit jaar verder doorzetten, waardoor ook de kosten voor 2021 boven de raming van 2017 uitkomen, stelde minister Hugo de Jonge (VWS) recent in een brief aan de Kamer. Aanvullende maatregelen zijn volgens de minister nodig, maar vindt dat een nieuw kabinet daarover een besluit moet nemen.   

 

Dringende oproep

Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief betaalt iedereen met een Wmo-voorziening, ongeacht het inkomen, 19 euro per maand. Sindsdien is sprake van een forse stijging van het aantal mensen dat bij de gemeente aanklopt voor een Wmo-voorziening. Gemeenten zien hun tekorten oplopen, zoals tien Drentse gemeenten. Zij roepen de informateurs en onderhandelaars voor een nieuw kabinet ‘dringend op’ weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in te voeren. Het Wmo-abonnementstarief moet worden afgeschaft. Dit moet in het nieuwe regeerakkoord worden geregeld.

 

Ondraaglijk

Deze oproep doen B en W van Hoogeveen in een brief namens negen andere Drentse gemeenten. Net zoals in vrijwel alle gemeenten heeft de invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief geleid tot een stijging van de structurele kosten binnen het sociaal domein. ‘Voor een gemeente als Hoogeveen is dat ondraaglijk, want het gaat jaarlijks structureel om ongeveer 2,5 miljoen’, schrijft het Hoogeveense college aan de informateurs en onderhandelaars. Gemeenten worden hier niet volledig door het rijk voor gecompenseerd en moeten in de eigen begroting op zoek naar een oplossing.

 

Ondermijning vertrouwen

Dat is vaak een mix van verhoging van de ozb en bezuinigingen, zoals sluiting van wijkcentra, minder onderhoud van de wegen en minder uren ondersteuning voor kwetsbare mensen, schrijft de Hoogeveense burgemeester Karel Loohuis. ‘Deze bezuinigingen treffen onze inwoners hard. Raadsleden en wethouders moeten doorlopend aan inwoners uitleggen dat de bezuinigingen nodig zijn omdat de gemeente wél verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sociaal domein maar geen grip heeft op de kosten. Voor inwoners is dit onbegrijpelijk. Dit ondermijnt het, toch al kwetsbare, vertrouwen in het openbaar bestuur.’

 

Afschaffen

De tien gemeente roepen het nieuwe kabinet ‘dringend op om de inkomensafhankelijk bijdrage weer in te voeren voor de Wmo en het abonnementstarief (in de huidige vorm) af te schaffen.’ De brief is mede gestuurd namens Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Westerveld, Meppel, Coevorden en De Wolden.

 

Volledige compensatie

De oproep ligt in lijn met het voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat zij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen moet het Wmo-abonnementstarief worden ingeruild voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Tot het zo ver is, moeten gemeenten volledig worden gecompenseerd voor alle extra uitgaven die zij door de invoering van het Wmo-abonnementstarief maken. Het gaat om de groei van het aantal inwoners dat een Wmo-voorziening krijgt en om een om de vergoeding van gederfde inkomsten, door het wegvallen van de inkomsten uit de voormalige inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
@Jan. Eén troost: er is nog geen 5% van het aantal mensen met hogere inkomens wat van deze regeling gebruik maakt.

Trouwens al kennis genomen van het artikel van Martien van Roijen vandaag in het EW over de werking van ons Belastingstelsel voor AOW'ers (sec en met een (klein) pensioen)? De rekening van het steeds maar minder belasten van arbeid komt vooral bij deze categorie terecht. Dat is iets wat mij al langer veel meer zorgen baart. Zou het merendeel van de politici eigenlijk wel doorhebben wat ze aan het doen zijn?
criticus
@ spijker:

Een volstrekt tendentieus artikel dat bol staat van fouten.

Domweg arbeidskorting verrekenen met AOW premie is een verkeerde voorstelling van zaken. Om vervolgens even later de heffingskorting voor AOW-ers maar helemaal te vergeten en te beweren dat AOW-ers zelf 18% aow- premie betalen...

Kortom: onzinnig artikel.
H. Wiersma / gepens.
In dat geval hebben de gemeenten gewoon nog 21 miljoen euro tegoed. Het Rijk moet het niet moeilijker maken dan dat het is. Een inkomensafhankelijk abonnementstarief is strijdig met de huidige WMO-wetgeving.. Je kunt inkomensafhankelijkheid ook niet tot het oneindige doorvoeren. We hebben al een draagkrachtbeginsel via het Belastingstelsel. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om deze kosten zo nodig via een bijzondere bijstandsuitkering terug te geven.
Jan
Ongetwijfeld zullen Spijker en consorten weer aanvoeren dat er al genoeg aan inkomenspolitiek wordt gedaan via de rijksbelastingen. Maar het valt toch niet vol te houden dat het rechtvaardig is dat we met z'n allen de hogere inkomens subsidiëren door hen huishoudelijk personeel via de WMO te laten inhuren voor slechts 19 euro per maand. Voordat die mogelijkheid bestond, betaalden de hogere inkomens met gemak het volle pond voor huishoudelijke zorg. Dit heeft niets te maken met het streven om ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Het betekent wel dat gemeenten die door deze belachelijk lage eigen bijdrage in financiële moeilijkheden komen, nu moeten bezuinigen op allerlei openbare voorzieningen. Zo snel mogelijk dus weer een eigen bijdrage WMO invoeren naar draagkracht. Wel met een glijdende schaal, zodat je niet ineens in een andere categorie valt als je maar één euro teveel inkomen hebt.
HaBe / Ex IC-er
Er is geen enkele mogelijkheid voor VNG / gemeenten, om inkomen en vermogen van de cliënten te controleren. De wet biedt hiervoor geen mogelijkheden. De genoemde bedragen kunnen dan ook alleen zijn gebaseerd op aannames. Natuurlijk zijn er cliënten, die op basis van inkomen en vermogen de kosten zelf (voor grootste gedeelte) zelf zouden kunnen betalen, maar een mogelijkheid om hier bij een cliënt achter te komen is er niet.
Advertentie