Advertentie
sociaal / Nieuws

'Migrantenaanpak' voor bewoners achterstandswijken

Komende kabinetten moeten autochtone Nederlanders in achterstandswijken op dezelfde manier aanpakken en uitdagen als Nederlanders met een migratieachtergrond. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in Trouw.

25 december 2020
Ahmed-Marcouch.jpg

Komende kabinetten moeten autochtone Nederlanders in achterstandswijken op dezelfde manier aanpakken en uitdagen als Nederlanders met een migratieachtergrond. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in Trouw.

Slachtofferschap

Marcouch maakt zich zorgen om ‘Nederlandse Nederlanders’, zonder werk, zonder opleiding en zonder vertrouwen in het systeem. Hij mist de oprechte aandacht die deze groepen nodig hebben. ‘Kinderen groeien op zonder dat ze iemand kennen die werkt. Die groep is verweesd, ze zijn voortdurend boos op de ander. Ze hebben het slachtofferschap als het ware geïnternaliseerd. Ze hebben geen vertrouwen meer in het systeem. Niet in de overheid, niet in de politiek, niet in de instellingen die bedoeld zijn om mensen te ondersteunen. Ze ontberen het gemiddelde taalniveau, ze ontberen vaardigheden en competenties om mee te doen in de samenleving. Ze ontberen ook de structuur thuis die maakt dat je je kinderen zo kunt opvoeden dat ze het milieu van hun ouders kunnen ontstijgen. Ze erven nu de achterstand. De hoop is weg, dat is verschrikkelijk.’

 

Vuur

Bij 'nieuwe' Nederlanders benadrukken politiek, onderwijs en overheidsinstanties dat ze de taal moeten leren en dat ze zichzelf moeten ontwikkelen zodat ze mee kunnen in de samenleving. Volgens Marcouch zorgt dat er bij jonge Nederlanders met een migratieachtergrond voor dat 'het vuur aanwakkert' om te bewijzen dat ze het beter willen doen dan hun ouders. Bij Nederlandse Nederlanders ziet Marcouch dat niet, of veel minder. ‘Je moet mensen uitdagen, een moreel appèl op hen doen. Dezelfde aandacht geven die we mensen met een migratieachtergrond voortdurend geven.’

 

Niet fair

In kwetsbare wijken zou hetzelfde moeten gebeuren als in Arnhem-Oost waar de krachten worden gebundeld op het gebied van onderwijs, werk, huisvesting en veiligheid, aldus de burgemeester in Trouw. ‘Het is gewoon niet fair dat mensen zo achterblijven. Het wegwerken van achterstanden is de belangrijkste opgave, wat mij betreft voor de komende twintig jaar. De komende kabinetten moeten daar werk van maken.’ (ANP)

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Nog niet zo lang geleden haalde de partij van Marcouch, de PvdA, op z'n sloffen 50 kamerzetels dankzij deze mensen. Bij deze mensen komen de klappen van de (arbeids)migratie terecht. Sinds enkele decennia worden zij weg gezet als Tokkies. Ik ben bang dat de kloof te groot geworden is. Opvallend ook dat iemand met een allochtone achtergrond dit op merkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
Marcouch heeft ingezien dat de woonschool filosofie weer noodzakelijk is. Mooi! Misschien dat Aedes daar ook interesse voor heeft, samen met de PVDA die warme herinneringen heeft aan dat model.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Manu / Beleidsadviseur
Chapeau! Mooi dat deze bestuurder aandacht heeft voor deze groep. Hopelijk weet hij deze mensen te bereiken voordat een of andere populistische partij dat doet.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Gemeenten moeten gewoon hun ding doen en iedereen, die kan werken, aan werk helpen ongeacht hun afkomst. Dat behoort niets bijzonders te zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard
De opvatting van deze burgemeester dat laaggeschoolde, laaggeletterde autochtonen, die soms al meerdere generaties werkloos zijn, echte aandacht nodig hebben is goed. Maar dat neemt niet weg dat juist deze groep Nederlanders zich niet meer vertegenwoordigd of zelf verraden voelt door de PvdA. Meer dan eens hoorde ik mensen uit deze groep de PvdA smalend de partij van de allochtonen, of de partij van de arabieren noemen. Dat kan je racistisch opvatten, maar de keerzijde van de benodigde oprechte aandacht die burgemeester Marcouch benoemd is nu juist dat er buitenproportioneel veel aandacht en geld is besteed aan de emancipatie van allochtonen. En binnen de PvdA in het bijzonder. Met vervreemding van hun voormalige autochtone electoraat als gevolg. Dit deel van het electoraat is de PvdA allang kwijt aan de SP, lokale partijen en vooral de PVV. Het zijn juist deze laaggeschoolde, laaggeletterde autochtonen die niet kunnen vluchten naar een witte buitenwijk, en die dagelijks geconfronteerd worden met de keerzijde van de onvoorstelbaar snelle sociale, culturele, economische en vooral etnische veranderingen in hun woonomgeving. Denk aan concurrentie om huurwoningen en wijkvoorzieningen, verslechtering van onderwijs, aandacht en kansen binnen dat onderwijs(door concurrentie om aandacht en middelen agv instroom van kinderen met een taalachterstand, oorlogstrauma's en vaak uit een analfabeet kansarm gezin), vervreemding en gevoel van isolement binnen de eigen woonomgeving.

Hoewel dhr. Marcouch me oprecht lijkt in zijn streven kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat zijn aandacht voor dit onderwerp en deze mensen een bijzondere timing kent en voortkomt uit politiek opportunisme. De Tweede Kamer verkiezingen staan immers al weer voor de deur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Marcouch wordt in de reacties weggezet als een politicus van een bepaalde signatuur. Die associatie is niet juist.Marcouch is een voorbeeldige burgemeester, waar er meer van zijn. Ik denk aan Koos Janssen en Aboutaleb, maar er zijn in het oosten ook andere die een voorbeeld in hun gemeente zijn.In zijn verantwoordelijkheid legt Marcouch de vinger op een zeer zere plek. De groeiende kloof tussen nieuwe klassen in Nederland. Een kloof die slechts door weinigen wordt gezien en door nog minder mensen wordt benoemd.Leest u eens het werk van dr. Susanne Taüber van de RUG. Zij laat glashelder zien hoe laagopgeleiden en laagverdienenden worden weggezet als ballast voor de samenleving. Zij rijden vervuilende bromscooters, zij leven ongezond en roken zich dood, zij zijn racist als zij Zwarte Piet aanhanger zijn, zij zijn criminelen wier fouten, bij uitkeringen, op de meest grove, de democratische spelregels schendende, wijze, worden bestraft.

Stelselmatig worden deze mensen door allerlei beperkingen aan hun leefstijl in het verdomhoekje gedrukt.En daar komen zij niet op eigen kracht uit. Daar hebben zij de kennis en ervaring niet voor. Daar hebben zij het geld niet voor. Daar hebben zij in hun netwerken en omgeving geen vrienden of naasten voor die hen, uit barmhartigheid, mee helpen.

De welzijnssector heeft geen kennis van de complexiteit van arbeids- en sociale wetgeving. Zij krijgen daar geen scholing in, zij slikken en ondersteunen daardoor de onderdrukking van de nieuwe onderklasse. Wel kopen hun bazen bij de vleet communicatietrainingen in; leg beter uit dat de onderdrukte klasse best veel beter voor zichzelf op kan komen.Wie betaalt die bepaalt. Een oud spreekwoord dat aanvulling behoeft: 'Wie slim is komt er mee weg'. Daarom slaat Pieter Omtzigt op de alarmbel. Wie een goede fiscaal jurist inschakelde, kreeg gelijk.

En nu dan de moeder die uit barmhartigheid haar dochter ondersteunt. Die lokt 'crimineel' gedrag uit. De dochter kreeg zware boetes aan de broek. Nu nog een veroordeling van de moeder voor mededaderschap. Wie de lijn van de kabinetten Rutte doortrekt ziet het voor zich.Rutte en Asscher dienen zich beiden uit de politiek terug te trekken.P.s. 1. Het is opvallend dat ook collega's van dr. Susanne Taüber aan de RUG onderzoek doen naar de nieuwe klassenmaatschappij. Groningen ligt buiten de Randstad. De randstedelijke wetenschappers en beleidsdirecteuren waaien mee in de GroenLinks en D66 wind, Nee die bepalen zij mede zelf. Het resultaat is een tunnelvisie die de sociale samenhang van Nederland op het spel zet.P.s. 2 Staat u nu eens stil bij het gebrek aan sociale samenhang in de US. Ik zie daar parallellen tussen. U ook?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie