Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG wil 'slagvaardigere' spreidingswet

Het systeem van belonen en straffen in de wet is volgens de VNG veel te ingewikkeld.

25 november 2022
Jonge asielzoekers bij een opvanglocatie
Jonge asielzoekers bij een opvanglocatieANP / HUISMAN MEDIA

De VNG wil zo snel mogelijk in gesprek met het kabinet om de spreidingswet 'slagvaardiger' te maken. Uit reacties van 60 gemeenten concludeert de VNG dat het huidige wetsvoorstel niet bijdraagt aan 'een duurzaam en stabiel opvanglandschap met voldoende opvangplaatsen'

Medior Handhavingsjurist

JS Consultancy
Medior Handhavingsjurist

Juridisch Adviseur Grondzaken

JS Consultancy
Juridisch Adviseur Grondzaken

Veiligheidsberaad

Dit laat de VNG weten in de internetconsulatie na een eerste uitvoeringsscan onder 60 gemeenten. De kritiek van de koepelorganisatie van gemeenten komt in grote lijnen overeen met die van het Veiligheidsberaad en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De organisaties willen gezamenlijk snel met het kabinet gaan praten over verbeteringen van het huidige wetsvoorstel.

Duurzaam

De VNG is voorstander van de spreidingswet die moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van het aantal asiel-opvangplekken over gemeenten. Maar zoals het voorstel er nu ligt, draagt de wet niet bij aan een ‘duurzaam en stabiel opvanglandschap met voldoende opvangplaatsen’, zo schrijft de VNG in de internetconsultatie.

Vertraging

Volgens de spreidingswet kunnen gemeenten worden verplicht om asielzoekers op te nemen. Gemeenten die dat vrijwillig doen kunnen daarvoor - onder bepaalde voorwaarden - een beloning ontvangen. Dit systeem van belonen en straffen is volgens de VNG echter veel te ingewikkeld. Hierdoor zou een eerlijke en evenwichtige verdeling van asielzoekers onnodige vertraging oplopen.

Flexibiliteit

De spreidingswet moet volgens de VNG onderdeel worden van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. ‘Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor kleinschaligheid, flexibiliteit, samenhang met integratie en maatschappelijke voorzieningen en aandacht voor verschillende vormen van opvangvoorzieningen.’

Plan

Ook wil de VNG dat er snel een plan komt voor de opvang van asielzoekers in de periode voordat de nieuwe wet in gaat - zeker nu de instroom in 2023 naar verwachting verder gaat stijgen.

Volwaardige toets

De VNG zal de korte uitvoeringstoets onder 60 gemeenten de komende tijd uitbreiden naar een volwaardige toets. De verwachting is dat die nog dit jaar wordt afgerond.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
De bevolking wil gewoon minder asielarabieren. Dit is gewoon een poging om wéér een taak over de schutting van de gemeenten te kieperen.
Hans Bakker
De Christenunie zegt nu: wij willen wel over asiel praten, maar dan ook over arbeidsmigratie. Dat is op zich volledig terecht. De christenunie heeft samen met de SP goed nagedacht over arbeidsmigratie, al missen we de publiciteit. Bestrijding verdienmodellen arbeidsmigratie zou prioriteit nummer één moeten zijn. Inmiddels hebben meer dan 500.000 arbeidsmigranten, al staan zij meestal niet ingeschreven in het GBA, de 5 jaars termijn bereikt. Dat betekent dat zij beschikken over een verblijfstitel voor onbepaalde tijd en aanspraak kunnen maken op alle arrangementen van de verzorgingsstaat en terecht. Dat betekent ook dat de lasten van deze groep bij de belastingbetaler terecht zullen komen. De impact daarvan is nog veel forser dan de asielmigratie. Dat de Christenunie zich zo vastklampt aan asiel, is onbegrijpelijk. Want hoe humanitair is de huidige asielpraktijk? Wie helpen we eigenlijk? De sterksten, de slimsten en de rijksten? Met het geld voor de reisagent? Het zou van christelijke naastenliefde getuigen als de Christenunie af zou willen stappen van de louter symbolische asielpraktijk en met voorstellen zou komen om de vluchtelingen problematiek op een betere manier aan te pakken. Door bijvoorbeeld vluchtelingen zelf te gaan halen in plaats van enkelingen onder twijfelachtige gronden een status te verlenen. Als we vluchtelingen willen helpen, dan is er maar één manier om dat goed te doen en dat is ze zelf gaan halen.
Hielco Wiersma
Wat moet er een spreidingswet worden geregeld?
1. een jaarlijks vast te stellen maximale instroom (aanvragers en toegestane gezinsleden dienen op een menswaardige wijze kunnen worden opgevangen).
2. een snelle afwikkeling van de asielaanvragen.
3. beleid op het gebied van de uitstroom, met name ook ten aanzien van economische asielzoekers.
4. een goede begeleiding van asielzoekers (werk, psychische klachten e.d.).
5. een evenredige spreiding van asielzoekers over het gehele land.
6. de daarbij behorende financiële regeling (de kosten komen volledig voor rekening van het Rijk).
Veel is te leren van Denemarken, Zweden en Oostenrijk.

Advertentie