Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

De nieuwe wet Inburgering is voor gemeenten onuitvoerbaar. Zij krijgen onder meer geen regierol. Ook over de financiering zijn grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt gemeentekoepel VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel van minister Koolmees (SZW).

23 september 2019

Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

Regierol ontbreekt

‘Op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus krijgen wij telkens de boodschap dat het huidige budget het kader vormt, in plaats van de ambities die wij hebben met het nieuwe stelstel. Het ontbreken van een sterke regierol en het niet adequaat financieren van onze taken maken de wet voor ons onuitvoerbaar’, schrijft de VNG aan minister Koolmees (SZW).

Gemiste kans

In plaats van gemeenten een regierol te geven, kiest het rijk voor een ‘complex stelsel met een groot aantal partijen en sterke sturing vanuit het rijk’, aldus de VNG, die dit een ‘gemiste kans’ noemt. De VNG vindt dat er een logische en heldere taakverdeling met een centrale regierol moet komen, met bijbehorende verantwoordelijkheden voor gemeenten.

Regelruimte

De lokale beweegruimte van gemeenten wordt in de conceptwettekst te veel ingeperkt. ‘Dit brengt de kern en doelstelling van de wet in gevaar’, aldus de VNG. Vanwege een aantal gedetailleerde bepalingen zijn de mogelijkheden voor gemeenten om maatwerk toe te passen en verbinding te leggen met andere wetten uit het sociaal domein te beperkt. ‘Er is meer lokale regelruimte nodig.’

Handhaving

Gemeenten moeten ‘geheel zelfstandig’ verantwoordelijk worden voor de handhaving van de inburgeringswet, vindt de VNG verder. Door de handhaving bij verschillende partijen te beleggen, wordt het inburgeringstelsel onnodig duur en complex in de uitvoering gemaakt. De VNG vreest dat hierdoor verwarring bij de inburgeraar zal ontstaan en dat een nadruk op boetes zal komen te liggen.

Prestatiebekostiging

Invoering van prestatiebekostiging ziet de VNG niet zitten. ‘Gemeenten hebben maar een beperkte beleidsvrijheid en dus weinig mogelijkheden om de ‘prestaties’ te verhogen’, aldus de VNG. Zij pleit voor een andere vorm van verdeling van de middelen.  

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hoekstra / Ambtenaar
Beste VNG: vecht dit nu eens tot het gaatje uit het met ministerie van SoZaWe. Dat ministerie ziet gemeenten als uitvoeringskantoor a la UWV. Dus zijn er maar twee smaken volgens SoZaWe als het om bekostiging gaat: óf alles tot op de laatste komma dichtregelen óf zoveel prikkels in systematiek zetten dat gemeenten niks anders kunnen dan gewoon doen wat SoZaWe wil.
Johan
Geen andere vorm van verdeling van de middelen vragen VNG, geef a.u.b. de opdracht terug. Heel simpel en volgens mij erg belangrijk: Geen geld voor de gemeente = geen taak voor de gemeente.
Mark
Het rijk blijkt helaas steeds meer een onbetrouwbare onderhandelingspartner, in alle opzichten.
WvD / SW
Goh, eindelijke komt de VNG namens gemeenten op voor de onuitvoerbaarheid van (technocratische) beleids- en wetvorming. Iets waar ze verstek hebben laten gaan de sociaal domeinen Jeugd, zorg en WMO. Na de ondervonden schade en schande bij eerdere transities en decentralisaties komen ze nu (eindelijk) voor zichzelf op. Zien of ze hierin consistent en vasthoudend kunnen zijn.
Gijs / Jeugdverbinder
He opvallend , ik heb ik deze klacht ook geconstateerd bij de nieuwe wet kinderopvang. Blijkt ook niet werkbaar te zijn.
K. Abousalama / Amtenaar
Beste VNG,

Wees bewust van de onuitvoerbaarheid van deze wet.

Zoals nu eruit zit is het meer een recept voor burn-out van uw medewerkers dan uw goodwill om nieuwe inwoners de begeleiden naar volwaardig participatie
H. Wiersma / gepens.
Kennelijk is de VNG ook wakker geworden en gaat letten op:

-praktische uitvoerbaarheid/regie en

-100% financiële compensatie.

Het wordt tijd dat slak ministerie SoZa en zijn minister eindelijk eens spijkers met koppen gaan slaan met inburgering, pensioenen, flexcontracten etc. etc.
Advertentie