Advertentie
sociaal / Nieuws

Van Rijn kopt bal VNG volgende week terug

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) komt volgende week met een inhoudelijke reactie op de noodkreet van gemeenten dat invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder de huidige condities onverantwoord is.

23 januari 2014

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) komt volgende week met een inhoudelijke reactie op de zorgen en grieven van gemeenten over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In politiek Den Haag gaan inmiddels stemmen op om de wet een jaar uit te stellen.

12 uur
Onder druk van de Tweede Kamer heeft Van Rijn woensdag een brief naar de parlementariërs gestuurd. Die hadden de staatssecretaris te verstaan gegeven uiterlijk donderdag 12 uur met een brief te komen over de reactie van de VNG op de uitslag van de ledenraadpleging. Na het massale ‘nee, tenzij’ en ‘ja, mits’ van gemeenten besloot het VNG-bestuur vrijdag de bal bij het kabinet te leggen.


Onverantwoord

Centrale boodschap die het VNG-bestuur oppikte vanuit de massale gemeentelijke reacties en vertaald heeft in een brief aan het kabinet, is dat invoering van de Wmo onder de huidige condities onverantwoord is. De budgettaire kaders zijn onvoldoende, een waarborg voor samenwerking met verzekeraars ontbreekt evenals regie van het kabinet op de decentralisaties.


Nog geen klare wijn

De Kamer riep daarop Van Rijn dinsdag op het matje en vroeg hem klare wijn te schenken. Die komt er pas volgende week, zo blijkt uit zijn brief. ‘Op dit moment wordt overleg gevoerd met de betrokkenen’ over een adequate reactie op het signaal dat gemeenten hebben afgegeven, aldus de staatssecretaris. Pas als het overleg is afgerond en het kabinet de koppen bij elkaar heeft gestoken over een passend antwoord, worden Kamer en gemeentekoepel VNG geïnformeerd.


Uitstel

In politiek Den Haag groeien ondertussen de twijfels over de haalbaarheid van invoering van de wet per 1 januari 2015. Onder meer de SP en GroenLinks willen invoering met een jaar uitstellen. Andere fracties maken zich in toenemende mate zorgen, maar willen eerst de reactie van het kabinet afwachten.


Twijfels Raad van State

De Raad van State uitte in zijn advies aan het kabinet over de Wmo zijn twijfels over de beoogde invoeringsdatum. Het kabinet is er echter van overtuigd dat de wet wel per 2015 kan worden ingevoerd, zo heeft het kabinet de RvS laten weten. Van Rijn heeft de wet vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het kabinet en de Kamers zijn, met in achtneming van alle ingewonnen adviezen, verantwoordelijk voor het beleid en de randvoorwaarden op hoofdlijnen van de decentralisaties.

Als het Rijk nou eens met een garantie komt om e.e.a. qua uitvoering budgettair neutraal + indexering voor de gemeenten te laten verlopen kan er snel zaken worden gedaan, lijkt mij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie