sociaal / Partnerbijdrage

Webinar Systematisch analyseren binnen de Wmo en Jeugdwet

22 juni 2023| 11.00 - 11.45 uur

26 mei 2023
Webinar 22 juni

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor de Jeugdwet en de Wmo. Het doel van de decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, waardoor hulpvragen eerder opgepakt kunnen worden en kosten bespaard kunnen worden door efficiënter te werken. Al een aantal jaar is zichtbaar dat de uitgaven binnen het sociaal domein juist hoger zijn geworden. Veel gemeenten kampen met tekorten en staan dus voor de uitdaging om de kosten te verminderen.

Grip en controle over jouw Jeugd- en WMO-uitgaven

Van Dam & Oosterbaan heeft een model ontwikkeld, waarmee kostenstijgingen binnen de Wmo en de Jeugdwet verder geanalyseerd kunnen worden. Daarbij worden de zorgkosten uiteindelijk afgewogen tegen de zorgwaarde. Kosten geven namelijk niet het volledige plaatje; in sommige gevallen kunnen de kosten opwegen tegen zaken als cliënttevredenheid. Het model kijkt dus verder dan slechts het financiële aspect.

In deze training wordt kennisgemaakt met het model Systematische Analyse Jeugd & Wmo. De masterclass is bedoeld voor beleidsmedewerkers, contractmanagers, business controllers, data-analisten en onderzoekers binnen het sociaal domein, die werkzaam zijn binnen de Jeugdwet of de Wmo.

Trainers

Alie Postma en Eva Mommers.

Meld je direct hier aan. Deelname is gratis.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.