sociaal / Partnerbijdrage

Een slimme stad vraagt om een slimme organisatie

Organisaties aansluiten op ontwikkelingen van de slimme stad.

18 december 2023
smart cities
Beeld: Shutterstock

In slimme steden, oftewel Smart Cities, worden geavanceerde technologieën en data-analyse gebruikt om de verstedelijkingsopgave aan te pakken, en om zo de stad efficiënter, duurzamer en leefbaarder te bouwen en in te richten. In onze voorgaande artikelen kon je lezen wat een slimme stad is, wat de rol van governance is binnen een slimme stad, en op welke manier duurzame ontwikkeling plaats kan vinden in een slimme stad. In dit artikel lees je wat het inhoudt voor organisaties om aan te sluiten op de ontwikkelingen van een slimme stad.

Datagedreven werken

Een belangrijke pijler binnen een slimme stad is de toepassing van data. Uitdagingen worden in een slimme stad aangepakt met behulp van technologie, en data helpen bij de onderbouwing en het inzicht. Een digitale infrastructuur biedt ruimte voor toepassingen voor onder andere verkeersmanagement, het meten van de kwaliteit van de leefomgeving en veiligheidstoezicht. Slimme steden generen enorme hoeveelheden gegevens via bijvoorbeeld smartphones en sensoren. Gegevens over mobiliteit, energieverbruik, veiligheid of sociale trends. Het toegang krijgen tot deze gegevens, en deze analyseren om waardevolle inzichten te verkrijgen is cruciaal voor een slimme organisatie, en kan ingezet worden voor betere besluitvorming, optimalisatie van bedrijfsprocessen en het identificeren van nieuwe kansen.

Datagedreven werken stelt organisaties en gemeenten in staat om beleid en strategieën te ontwikkelen op basis van feitelijke gegevens. Gemeenten kunnen hun stedelijke planning verbeteren en de leefbaarheid vergroten. Het analyseren van gegevens over bijvoorbeeld bevolkingsgroei, mobiliteit, milieu en infrastructuur, kan gemeenten inzicht geven over de behoeften en trends van de stad. Dit helpt bij het plannen van ruimtelijke ontwikkeling, het optimaliseren van het openbaar vervoersnetwerk en het bevorderen van duurzaamheid.

Kijk regelmatig achterom

Een organisatie die aan wil sluiten bij een smart city, moet ook smart gaan denken. Dat betekent dat de vertrouwde werkwijze voor een deel op de schop moet. Belangrijk om hierbij in het oog te houden zijn de mensen binnen de organisatie die minder thuis zijn in datagedreven werken en de technologische ontwikkelingen die komen kijken bij een slimme stad. Zorg ervoor dat er betrokkenheid en heldere communicatie is op alle niveaus van de organisatie. Maak het belang van de strategie van een slimme stad duidelijk aan medewerkers, en creëer bewustzijn en begrip voor de voordelen ervan. Een slimme stad evolueert voortdurend, met nieuwe technologieën, regelgeving en ontwikkelingen. Blijf als organisatie op de hoogte van de ontwikkelingen en beweeg mee met de veranderingen, maar kijk ook regelmatig achterom en verlies hierbij je medewerkers niet uit het oog. Wil jij weten waar jouw organisatie staat, waar jullie naartoe gaan en waar de beperkingen liggen als het gaat om datagedreven werken? Van Dam Datapartners helpt je graag met een Nulmeting Datavolwassenheid. Je downloadt de factsheet hier. Deze Nulmeting maakt de stand van zaken inzichtelijk aan de hand van verschillende factoren, en laat zien welke stappen je kunt zetten om naar het voor jou gewenste niveau te komen.

Hoe ga je om met gegevens uit een slimme stad en haar inwoners?

Hoewel het gebruik van data en technologieën enorme voordelen biedt, spelen privacy en gegevensbescherming een cruciale rol in een slimme stad. Dit is dus ook belangrijk voor een slimme organisatie die deze gegevens genereert, of gebruikmaakt van deze gegevens. Het is dan ook essentieel voor een organisatie om nauwkeurig om te gaan met gegevensverzameling en -gebruik, gegevensbeveiliging en gegevensdeling. Aangezien data op grote schaal worden verzameld (denk aan persoonlijke identificatie-, locatie-, of gedragsgegevens), is het belangrijk dat deze gegevens alleen worden verzameld en gebruikt voor legitieme doeleinden. Ook vraagt het om robuuste beveiligingsmaatregelen, anonimisering en pseudonimisering. Daarnaast is een slimme stad vaak gebaseerd op samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, bedrijven, academische instellingen en gemeenschappen. Deze samenwerkingspartners versterken elkaar in hun expertise en bronnen, maar delen daardoor vaak grote hoeveelheden data met elkaar. Des te belangrijker om als slimme organisatie goed na te denken over gegevensdeling en samenwerking, waarbij je te allen tijde de privacy en beveiliging waarborgt. Hiervoor is een duidelijke governancestructuur essentieel. Wat we verstaan onder governance binnen slimme steden, kun je lezen in één van onze voorgaande artikelen.

Bronnen:

Dit vraagt de smart city van je organisatie
Wie is het smartst?
OB08 Datamodel

Meer informatie?
Onze expert Sharona Jansen vertelt je graag meer over slimme steden.

Lees ook:
* Verstedelijking vraagt om een slimme aanpak.
Governance binnen Slimme Steden
* Slimme duurzame steden

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.