Advertentie
sociaal / Nieuws

Nieuwe site geeft inzicht in Wajongers per gemeente

Speciaal voor gemeenten bundelde de instantie gegevens en maakte ze een nieuwe portal waarop gemeenten precies kunnen zien hoeveel Wajongers er in hun gemeente zijn en hoe de instroom zich de laatste jaren ontwikkelde

28 maart 2014

Per 2015 kloppen nieuwe Wajongers die niet volledig afgekeurd zijn, bij gemeenten aan. Zij vallen dan onder de Participatiewet. Maar wat komt er precies op gemeenten af en wat kost de re-integratie van een Wajonger? Uitkeringsinstantie UWV ontwikkelde een site waarop gemeenten dat kunnen inzien.

9000 Wajongers per jaar
Het UWV heeft al jaren ervaring met de doelgroep Wajongers. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet blijft de ‘oude groep’ Wajongers bij het UWV, evenals de nieuwe instroom van jongeren die helemaal geen arbeidsvermogen hebben. Maar jongeren met een arbeidshandicap die nog wel arbeidsvermogen hebben, komen naar gemeenten. Afgaand op cijfers van de afgelopen jaren zullen zo’n 9000 Wajongers per jaar zich bij de gemeenten melden. ‘We kregen steeds meer vragen van gemeenten over die voor hun nieuwe doelgroep’, zeft Barnard van Nijnatten van het UWV over het waarom van de nieuwe site.

Instroom ontwikkelen

Speciaal voor gemeenten bundelde de instantie gegevens en maakte ze een nieuwe portal waarop gemeenten precies kunnen zien hoeveel Wajongers er in hun gemeente zijn en hoe de instroom zich de laatste jaren ontwikkelde. Van Nijnatten: ‘Maar er kan bijvoorbeeld ook gezien worden hoe oud ze zijn, welke aandoening ze hebben en hoe lang ze al in de uitkering zitten.’ . Nu de Participatiewet steeds dichterbij komt, ziet het UWV de vraag naar informatie toenemen en veranderen.

Voorzieningen
Van Nijnatten: ‘Zo willen gemeenten nu vaker weten wat bijvoorbeeld de re-integratiekosten van een Wajonger zijn.’ Die vraag is overigens moeilijk te  beantwoorden, omdat niet alle Wajongers dezelfde begeleiding of voorzieningen nodig hebben. ‘We hebben daar wel een verdeling in gemaakt in bijvoorbeeld de kosten als voorbereiding op een baan, kosten aan een jobcoach als iemand aan het werk is of vervoerskosten.

Inzichtelijk
Gemeenten krijgen straks één budget voor de Participatiewet. Daarmee moeten ze zowel mensen in de bijstand, in de Wajong als Wsw’ers aan een baan helpen. Ze hebben dus de vrijheid zelf te bepalen hoe het geld uit te geven. Tegelijkertijd hebben gemeenten nog geen ervaring met Wajongers en is het dus lastig in te schatten wat de kosten zijn. ‘Onze site maakt dus inzichtelijk wat de kosten zijn voor een bepaald instrument’, aldus Van Nijnatten. ‘Als gemeenten kunnen zien wat een Wajonger nodig heeft, kan zo een schatting worden gemaakt van het budget dat nodig is.’

Netwerk in kaart
Behalve de financiële kant van de zaak geeft Van Nijnatten gemeenten mee zich goed te realiseren wat er allemaal bij komt kijken om Wajongers te begeleiden. ‘Er zijn vaak veel partijen betrokken bij zo’n jongere. Het thuisfront, organisaties als Stichting MEE bijvoorbeeld. Allemaal hebben ze invloed op het wel of niet participeren van de Wajonger. Naast de feitelijke gegevens, waarbij wij ze kunnen helpen, moeten ze dus ook het netwerk rond de jongere goed in kaart brengen. ‘

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Patricia
Is dit een aprilgrap of heeft er echt nog niemand nagedacht over de privacy van deze mensen? Het gaat immers om medische gegevens, waaruit onder andere kan worden afgeleid hoe kwetsbaar deze mensen zijn voor allerlei vormen van misbruik. Die moet je niet aan een ongelimiteerd aantal mensen ter inzage geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Manon Vonk / Journalist
En waar is site te vinden??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. van den Berg / persoonlijke titel
Precies. Een url zou fijn zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wessel Agterhof / woordvoerder
De gegevens over wajong per gemeente zijn hier te vinden: http://bit.ly/1dTiy9Q
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ik wil ook wel inzicht aantal wethouders met wachtgeld per gemeente........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie