Advertentie
sociaal / Nieuws

Tweede Kamer wil spreidingswet behandelen

Wel vindt de VNG het wetsvoorstel nog steeds ‘te complex.’

07 september 2023
Vluchtelingen wachten op een bus bij het COA opvangcentrum in Ter Apel. Foto: Eva Plevier (ANP)
Vluchtelingen wachten op een bus bij het COA opvangcentrum in Ter Apel. Foto: Eva Plevier (ANP)

Ondanks de demissionaire status van het kabinet wil de Tweede Kamer de spreidingswet behandelen. Dat meldt het ANP. Een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil het wetsvoorstel voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten niet doorschuiven naar een nieuw kabinet. Wel is het de vraag of het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november kan worden behandeld. 

Beleidsadviseur RO | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Beleidsadviseur RO | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Stedenbouwkundige

JS Consultancy
Stedenbouwkundige

Als ook de Tweede Kamer dinsdag instemt met het besluit van de commissie om het wetsvoorstel te behandelen, moeten de debatten nog worden ingepland. Veel tijd is er niet meer. Het verkiezingsreces van de Tweede Kamer begint op 27 oktober. Daarvoor is er Prinsjesdag en nemen de algemene politieke beschouwingen debatruimte in beslag.

Doorpakken

Volt wil het wetsvoorstel meteen volgende week behandelen. ‘Dit proces sleept al veel te lang voort. We willen nu doorpakken en de wet verbeteren en invoeren’, zegt Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek. Dinsdag wordt over haar voorstel gestemd.

Amenderen

Als de spreidingswet voor 22 november wordt behandeld, zullen in ieder geval de VVD en de rechtse oppositie tegenstemmen. Het CDA en de SP hebben al aangegeven het wetsvoorstel flink te willen aanpassen. Veel andere fracties zullen dat ook doen.

In de huidige vorm zorgt de wet voor vertraging en een niet evenwichtige spreiding van opvangplekken over gemeenten

Rutger Groot Wassink, voorzitter Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie

Moeizaam bevochten

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) wilde zijn wetsvoorstel na forse kritiek van de Raad van State niet aanpassen. Dit omdat het wetsvoorstel volgens hem een moeizaam bevochten compromis is. Vooral zijn eigen VVD lag dwars, maar ging toch akkoord na de belofte van VVD-partijleider Mark Rutte om de asielinstroom substantieel omlaag te brengen.

Te complex

Het besluit van de vaste Kamercommissie kan op steun rekenen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Het is goed dat de Tweede Kamer de spreidingswet verder wil behandelen. Gemeenten hebben die wet nodig om tot een eerlijke verdeling te komen van het aantal asielzoekers’, zegt Rutger Groot Wassink. Hij is voorzitter van de Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie van de VNG. Wel vindt de Amsterdamse wethouder het wetsvoorstel nog steeds ‘te complex.’ ‘In de huidige vorm zorgt de wet voor vertraging en een niet evenwichtige spreiding van opvangplekken over gemeenten’, aldus Groot Wassink.

Noodverbanden

Ook het Veiligheidsberaad vindt het goed dat de spreidingswet nu alsnog wordt opgepakt en niet op de lange baan wordt geschoven. ‘De afspraken die wij hebben gemaakt met het rijk dateren alweer van een jaar terug’, zegt voorzitter Wouter Kolff. ‘We kunnen het probleem niet blijven oplossen met noodverbanden.’

Gesleep met mensen

VluchtelingenWerk Nederland vindt het besluit ‘een hoopvol signaal.’ ‘Menswaardige opvang bieden aan mensen in Nederland is niet controversieel en dat is vandaag gebleken’, zegt persvoorlichter Valerie Kierkels. Volgens de hulporganisatie kan de spreidingswet het gesleep met mensen van de ene naar de andere opvanglocatie voorkomen. ‘Voor vluchtelingen zorgt dit voor rust en betere leefomstandigheden, voor de samenleving betekent het een einde aan ad hoc-locaties waar de buurt niet bij betrokken kan worden’, aldus Kierkels.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Volgens hoogleraar volkshuisvesting Boelhouwer moeten er tot 2030 geen één maar twee miljoen woningen worden gebouwd. De ramingen over bevolkingsgroei van het CBS zijn structureel te laag. Het zou alle hens aan dek moeten zijn om de bevolkingsgroei in te dammen en niet om een spreidingswet erdoorheen te jassen. Hopelijk wordt er straks niet over rechts geregeerd. Uit de laatste stukken over de coalitie onderhandelingen bleek dat VVD en D66 de immigratie wilden laten toenemen, met uitzondering van een heel klein beetje asielmigratie. Kijk je nu naar het programma van PvdA en GroenLinks dan zie je dat ze de buitensporige arbeidsmigratie wel willen aanpakken. Als de verdienmodelletjes worden tegengegaan, dan kan dat aanmerkelijk in de bevolkingsgroei schelen.
Hielco Wiersma
Aanpassing van het ontwerp voor deze asielwetgeving is noodzakelijk. Aandachtspunten in dit kader zijn vooral:
-quota voor alle categorieën (asiel, arbeidsmigranten en buitenlandse studenten), anders blijft het 'dweilen met de kraan open' en worden problemen niet opgelost.
-een bonusregeling in de asielwetgeving geeft verkeerde prikkels (onderling tussen gemeenten en in de politieke context).
-het hanteren van een redelijke termijn voor het realiseren van de woononderkomens lijkt: realisering binnen maximaal 1 jaar. Een voorwaarde opnemen om hiervan met redenen omkleed af te wijken (kapstofartikel).
-100% van de kosten (inclusief kosten van gemeentelijke voorbereiding en bouwbegeleiding) komen voor rekening van het Rijk. Uitbetaling op basis van de werkelijk realiseringskosten in relatie met voortgang van de bouw (bij start van de bouw en verder in termijnen).
-de onderkomens moeten voldoen aan de bouwvoorschriften. De (eventuele) inzet van externe professionele hulp wordt geregeld via het COA.
-afzonderlijke rijksregelingen voor arbeidsmigranten (conform CAO-lonen/wonen te regelen door werkgevers) en voor buitenlandse studenten (kosten/quotum).
Bert Bakker
En weer heeft dit helemaal niets met democratie te maken.
Advertentie