Advertentie
sociaal / Nieuws

Weinig vroegsignalering en preventie bij wijkteams

Aan gemeenten is de vraag gesteld of er momenteel knelpunten zijn bij het werken met wijkteams.

10 oktober 2023
ANP/Hollandse Hoogte/Werry Crone
ANP/Hollandse Hoogte/Werry Crone

Veel sociale wijkteams komen niet toe aan vroegsignalering en preventief werken. Dat blijkt uit een peiling van kennisinstituut Movisie onder gemeenten. Er is een discrepantie tussen wat de wijkteams zien als belangrijke taken, en wat er daadwerkelijk wordt opgepakt.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gevallen kunnen mensen met hun hulpvraag terecht bij sociale wijkteams. Hierin werken verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers samen. Sinds 2014 doet Movisie onderzoek naar deze teams. Met periodieke peilingen wil het kennisinstituut de stand van zaken en de ontwikkelingen van de wijkteams in kaart brengen.

Preventie

Uit het meest recente rapport blijkt dat preventieve taken lang niet altijd goed uit de verf komen. Ook wordt er een hiaat gevoeld ten aanzien van outreachend werken. Dit is een preventieve methode waarmee sociale professionals vroegtijdig problemen in de wijk kunnen signaleren en aanpakken. Hoewel 81 procent van de respondenten vindt dat signalering en preventie belangrijke taken zijn die horen bij het wijkteam, geeft 48 procent aan daar onvoldoende aan toe te komen. Nog eens 41 procent meent dat er te weinig verbinding is met de voorliggende voorzieningen.

Wachtlijsten

Aan gemeenten is de vraag gesteld of er momenteel knelpunten zijn bij het werken met wijkteams. Verschillende keren wordt gewezen op de wachtlijsten bij zorgaanbieders, zowel voor jeugd als volwassenen. Eén respondent licht toe: ‘De verstopping van de keten zorgt ervoor dat niet alle casussen op het juiste moment kunnen worden overgedragen aan de tweede lijn.’ Een ander wijst op de enorme wachtlijsten in de GGZ en dat men bij grotere instanties van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Werkdruk

Een hoge werkdruk is eveneens een hardnekkig probleem. ‘Door veel ziekte, vervanging en interim inzet is een gebrek aan continuïteit. Hierdoor ontstaan ook wachtlijsten en is er minder goede en constante verbinding met het brede netwerk van (voorliggende) voorzieningen’, stelt een gemeente.

Landelijke programma’s

Het is dan ook niet verrassend dat er behoefte is aan (extra) ondersteuning bij de gemeenten voor de wijkteams. Maar wáár behoefte aan is varieert. Maar liefst 37 procent ervaart problemen met de duurzame inzet van medewerkers. Ruim een derde geeft aan dat het meten en monitoren (extra) ondersteuning behoeft (35 procent). Daarbij vragen landelijke programma’s om extra informatie. Denk aan de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
Wijkteams reageren op de hulpvraag vanuit het publiek. Natuurlijk kun je dan niet voorlijk te werk gaan. Die vrouwen zijn inderdaad niet zo heel continue aan het werk maar dat is niets nieuws.
Bert Bakker
En als er mannen in die sector werken zou ik dat meenemen maar ik heb dat nog nooit gezien. Hier is dat echt een vrouwendingetje die wijkteams.
Advertentie