Advertentie
sociaal / Nieuws

Zorg gemeenten voor kinderen met eetstoornis schiet tekort

Volgens de Gezondheidsraad is er geen zicht meer op ernst en omvang probleem

28 juni 2022
persoon eet met mes en vork één erwt van bord
Shutterstock

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg is de hulp aan jonge patiënten met eetstoornissen verslechterd. Zo ontbreekt een landelijk registratiesysteem waardoor er geen zicht meer is op de omvang en ernst van eetstoornissen bij kinderen. Ander groot knelpunt vormen de kortdurende contracten die gemeenten afsluiten.

Geen zicht

Dit staat in een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad. ‘De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan gemeenten heeft geleid tot het wegvallen van essentiële onderdelen in de zorgketen voor eetstoornissen’, zo staat in het advies. Een landelijk registratiesysteem ontbreekt waardoor er geen zicht meer is op de omvang en ernst van eetstoornissen bij kinderen.

Kortdurende contracten

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er onvoldoende aanbod van ambulante hulp en klinische opnameplekken voor kinderen met een eetstoornis. Ook verloopt de overgang van de jeugdzorg naar de volwassenenzorg niet goed. En de veelal kortdurende contracten die gemeenten afsluiten belemmeren de samenwerking tussen aanbieders van specialistische zorg voor eetstoornissen en andere zorgaanbieders, aldus het advies.

Verschillen

Hoe eerder een eetstoornis wordt herkend, des te groter is de kans op herstel. Dat vraagt volgens de Gezondheidsraad om een uniforme, landelijke aanpak die wordt ingevoerd op gemeentelijk of regionaal niveau. Op dit moment bestaan er volgens de raad echter grote verschillen tussen gemeenten in de wijze waarop de zorg voor patiënten met eetstoornissen is georganiseerd.

Zorgstandaard

De Gezondheidsraad signaleert ook dat gemeenten vaak onvoldoende kennis hebben om adequate hulp in te kopen voor kinderen met een eetstoornis. De bedoeling is dat patiënten worden behandeld volgens de Zorgstandaard eetstoornissen. ‘In de praktijk worden echter met name door gemeenten ook behandelingen vergoed die hieraan niet voldoen’, zo staat in het advies. ‘Nieuw aanbod wordt niet altijd getoetst.’

K-EET

Het ministerie van VWS en de VNG stelden in april 2019 de stuurgroep landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) in. Deze stuurgroep moet er onder meer voor zorgen dat er een ‘fundament’ wordt gelegd onder de zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen op landelijk, bovenregionaal en gemeentelijk niveau. Ook wil K-EET de naleving van de Zorgstandaard eetstoornissen bevorderen.

Anorexia

Er zijn verschillende eetstoornissen. Anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis komen het vaakst voor bij jonge vrouwen in de leeftijd van 15-30 jaar. ARFID komt meer voor op (zeer) jonge leeftijd - vaker onder jongens dan de andere stoornissen. 

 

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De transitie van de Jeugdzorg betekent niet dat het Rijk geen enkele taak meer heeft op dit gebied. Het Rijk behoort in ieder geval op het landelijke totaalbeeld van vormen van jeugdzorg algemeen beleid te voeren. Het invoeren en bijhouden van landelijke registratiesystemen behoort daar ook bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie