Advertentie
sociaal / Nieuws

Sectoren werk en Inkomen werken effectiever

Bij de sectoren Werk en inkomen is sprake van een kostprijsdaling. En dat gaat niet ten koste van de kwaliteit, aldus het SCP.

04 maart 2015

De gemeentelijke sectoren Werk en Inkomen zijn de afgelopen jaren zuiniger gaan werken. Dat blijkt uit het rapport Maten voor gemeenten 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de uitgaven van de sector tussen 2007 en 2012 tegen het licht hield.

80 procent van het rijk
In 2012 ging er in de sectoren Werk en Inkomen in heel Nederland ruim 11,1 miljard euro om, zo’n 21 procent van de totale gemeentelijke uitgaven. 80 procent daarvan is rechtstreeks afkomstig van het rijk, de overige uitgaven worden gefinancierd uit algemene middelen van gemeenten.

Kostprijsdaling
In totaal is in 2012 met de sector werk (Wsw) 3620 miljoen euro gemoeid. Sinds 2008 zijn de gemeentelijke uitgaven voor werk met gemiddeld 6,7% per jaar gedaald en de productie met slechts 0,4% per jaar. Er is dus sprake van een forse kostprijsdaling van 6,3%. Er zijn geen aanwijzingen dat de kostprijsdaling bij werk ten koste is gegaan van de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. De onderzoekers denken dat de kostprijsdaling te maken heeft met het feit dat dure oude regelingen in de Wsw steeds verder zijn afgebouwd.


Beperking Ww-duur
Bij de sector inkomen (sociale diensten) is geen sprake van een kostendaling of kostenstijging, aldus het SCP. Er zijn sinds de crisis meer uitkeringen verstrekt. Deze toename kan voor een deel worden toegeschreven aan het ongunstige economische klimaat en de beperkingen van de Ww-duur. Positief is dat de wachttijd op een uitkering is teruggelopen. Wel is er meer fraude geconstateerd. Jarenlang werd bij3,5 procent van het aantal uitkeringen fraude geconstateerd. In 2012 is dat percentage gestegen tot 4.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Bullshit of in goed Nederlands : stierenpoep ! Ik had liever een kostenstijging gezien in de vorm van veel persoonlijke aandacht en coaching bij het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. In hoor nu in mijn vriendenkring hoe schandalig zij door het UWV en hun gemeente worden behandeld door hooghartige ambtenaren die zelf te stom zijn om voor de duvel te dansen. Er blijken halve imbecielen te werken die geen notie hebben van economie, bedrijfsleven en arbeidsmarkt. En ik spreek over vrienden met 35 jaar of meer werkervaring en een goede opleiding. Mensen die hard gwerkt hebben en ooit alles bereikt hebben met avondstudie, zelfstudie en praktijkervaring. Het tekent de enorme verloedering van onze maatschappij waarbij hooghartige sukkels aan de knoppen mogen draaien en achter een balie mogen zitten.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Bij zowel UWV als Soza flikt men het om aan klanten te vragen schriftelijke bewijzen van sollicitaties bij uitzendbureaus over te leggen. Zelfs als men al 10 of meer jaar daar staat ingeschreven. De uzb's zijn geen administratiekantoor van de overheid. Ik heb al van klanten gehoord dat men een selfie maakt en die toont aan de betrokken ambtenaar als bewijs dat men een gesprek heeft gevoerd. Men is in de uitvoering echt niet gek, maar typisch is te zacht uitgedrukt. Met de vorige schrijver ben ik het eens dat de hooghartigheid er van afstraalt en ik weet daarnaast dat heel vaak op voorhand wordt gedreigd met een maatregel om te laten zien wie de baas is. Nederland lijkt politiek en bestuurlijk geleid te worden door gestoorden met een verkeerde inborst.
Advertentie