Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet investeert in versnelling schuldhulpverlening

'De uitdaging is om nieuwe groepen die door corona in de problemen komen te vinden en bereiken, zoals zelfstandigen, jongeren en flexwerkers, en te bevorderen dat zij zich vroegtijdig melden', schrijft staatssecretaris Bas van 't Wout.

28 september 2020
schulden-bureaucratie.jpg

Beginnende financiële problemen moeten eerder gesignaleerd worden en trajecten in de schuldhulpverlening moeten versneld worden. Dat is het doel van de plannen die het kabinet samen met gemeenten en schuldhulpverleners heeft gemaakt om schuldproblemen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. 

Nieuwe groepen
Dat schrijft staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De plannen zijn het resultaat van tien rondetafelgesprekken georganiseerd door het ministerie van SZW, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Divosa (de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein). 'De uitdaging is om nieuwe groepen die door corona in de problemen komen te vinden en bereiken, zoals zelfstandigen, jongeren en flexwerkers, en te bevorderen dat zij zich vroegtijdig melden', schrijft de staatssecretaris.

Signaleren
In totaal steekt het kabinet de komende anderhalf jaar ruim 11 miljoen in de plannen om de schuldhulpverlening te versnellen en verbreden. Zo'n 2 miljoen daarvan is bestemd voor het eerder signaleren van beginnende schuldproblemen om mensen in geldnood sneller naar hulp te kunnen doorverwijzen. Met dat geld moet onder andere de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) uitgebreid worden. Het doel van de NSR, een initiatief dat is aangesloten bij platform SchuldenlabNL, is om mensen op een laagdrempelige manier door te verwijzen naar de juiste vorm van financiële ondersteuning.

Gesprek
Ook gaat het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) op verzoek van het ministerie een gesprekshandreiking samenstellen die professionals moet helpen om met zelfstandigen en flexwerkers te praten over financiële problemen. Zo kunnen bijvoorbeeld werkgevers, docenten, huisartsen of adviseurs van het UWV of het Kamer van Koophandel schuldproblemen eerder herkennen.

Versnellen
Daarnaast is er zo'n 4 miljoen euro gereserveerd voor het versnellen van schuldhulptrajecten. Daarbij wordt onder andere geïnvesteerd in twee instrumenten die schuldhulpvereniging NVVK al langer aanprijst: Collectief Schuldregelen en een Schuldenknooppunt. Bij Collectief Schuldregelen worden algemeen geldende afspraken gemaakt tussen schuldhulpverleners en schuldeisers, zodat er niet over elke vordering apart onderhandeld hoeft te worden en mensen sneller geholpen kunnen worden. Het Schuldenknooppunt is een online omgeving die communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers sneller en overzichtelijker moet maken.

Breder pakket
De plannen maken deel uit van een breder pakket van 146 miljoen dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Een flink deel daarvan - 75 miljoen - gaat naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Verder steekt het kabinet 30 miljoen extra in het budget voor de bijzondere bijstand, waaruit onder andere bewindvoerders betaald worden. Ten slotte investeert het rijk 30 miljoen in een waarborgfonds voor saneringskredieten. Het waarborgfonds moet het voor gemeenten en kredietbanken aantrekkelijker maken om saneringskredieten te verstrekken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie