Advertentie
sociaal / Nieuws

27 Rotterdamse werklozen vinden werk in kassen

De toer van 700 Rotterdamse werklozen langs de kassen in het Westland, heeft 27 banen opgeleverd.

11 mei 2012

700 werklozen uit Den Haag en Rotterdam gingen eind maart naar het Westland om een baan te vinden. 27 Rotterdammers vonden tot nu toe werk. Dat gaat Rotterdam nog niet snel genoeg.

Initiatief
Volgens Hans Broere, manager van het WerkgeversServiceloket Rijnmond DAAD wordt het initiatief aangestuurd vanuit de werkgeversaanpak van de gemeente Westland. ‘Zij onderhouden de contacten met de werkgevers.’ In maart vond een grote werving plaats onder 700 werklozen uit Rotterdam, Den Haag, Rijswijk en Delft. ‘Dat was een kennismaking met de mogelijkheden. Daarna was het selectieproces en vanaf april de eerste sollicitatiegesprekken.’

Voorselectie
De voorselectie hield in dat vanuit het Westland werknemerprofielen werden opgestuurd en een beeld werd gegeven wat het werk in de kassen inhoudt. ‘Het is nogal een afstand tot de Rotterdamse werkelijkheid. Onze mensen hebben daar met werkgevers gesproken en het werk in de kas opgesnoven. Het werk is toch anders dan je denkt. Dat is te weinig bekend.’ Na de voorgesprekken werden een kleine 200 van de 500 uitgezonden Rotterdamse werklozen uitgenodigd. ‘De motivatie moest goed zijn en ze moesten aan het profiel voldoen.’

Koudwatervrees
Werkgevers in het Westland hadden nog wel wat koudwatervrees. ‘De werklozen krijgen een proeftijd van een maand. In de selectie stond kwaliteit boven kwantiteit. Het gaat er niet alleen om het probleem van de overheid op te lossen. Ze werken die maand met behoud van uitkering. Vanuit Rotterdam zijn dat er nu 27.’ Banen zijn er genoeg, voldoende voor de 200 gegadigden, maar er worden ook vacatures ingevuld door Polen. ‘Ze zeiden wel: als het aanbod vanuit jullie goed is, hoeven we geen extra moeite te doen voor Polen. Als dit dus een succes is, krijgen ze meer vertrouwen. We doen het bewust langzaam aan. Eerst de kat uit de boom kijken. Ik snap hun overwegingen wel. Om in de sfeer te blijven: een kasplantje heeft de tijd nodig om tot volle wasdom te komen.’

Gezonde concurrentie
Intussen kreeg de stad ook verzoeken van werkgevers uit andere omliggende gebieden om de werklozen hun kant op te sturen. Ook andere werkzoekenden vroegen om in de glastuinbouw te mogen werken. ‘Het ging ons nog niet snel genoeg. Je wekt toch verwachtingen met deze aanpak. We hebben het initiatief dus opgeplust buiten het Westland. We voeren gesprekken met lokale werkgevers in het Oostland en in de gemeente Barendrecht. Vanuit ons reservoir van 200 kunnen we daar al 65 vacatures matchen.’ Broere ziet het als verbreding, niet als concurrentie. ‘Dat is een neveneffect, maar niet de insteek. Gezonde concurrentie is het wel als ze in het Westland zien dat andere gebieden ook interesse hebben.’

Gekort op uitkering
Werklozen die geen goede reden hadden om het werk in de kassen af te wijzen, zijn gekort op hun uitkering. ‘Je moet zoiets wel kunnen uitleggen. Zo’n kennismaking is niet vrijblijvend. Er lag een concrete baan klaar. We hebben deze mensen gewezen op de consequenties en hebben snel maatregelen genomen. Het betekent geen vrijbrief: ze zullen extra hun best moeten doen.’ Hoeveel mensen een maatregel kregen weet Broere niet. Voor de andere groep die afhaakte bleek het werk fysiek te zwaar. ‘Dat was een belemmering. Ze konden niet de productiviteit leveren die de werkgever vroeg. Het werk is ook zwaar, maar niet per definitie te zwaar. Ze waren wel gemotiveerd, dus dat zetten we in voor werk in een andere sector.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joost
@ Door Bas (Logicus)op 11 mei 2012 10:30

Als jij die 5 redenen aanhaalt om "niet gemotiveerd te zijn" moet jij je heel hard gaan schamen. Als jij op de staatsruif leeft heb je NIETS TE WILLEN maar heb je je te houden aan de voorwaarden die aan dat gratis geld hangen die je uitvoerig toegelicht zijn bij de WW aanvraag bij het UWV. Maar dan moet je er iets voor doen hè... Werken!?! Gatsiebah! Misschien dat daar het werkelijke "motivatieprobleem" zit?
Joost
Kleine Nuance @ mezelf:

Natuurlijk zijn er mensen die in de WW/Bijstand zitten buiten eigen schuld of door arbeidsongeschiktheid. Voor die mensen is die regeling eigenlijk bedoeld, niet voor "Motivatie-uitgedaagden" zonder echt probleem!
Bas / logicus
Als je slechts 27 mensen aan het werk krijgt na een enorme investering in geld,tijd en inzet dan moet de organisator zich als eerste gaan afvragen of het beeld dat ze hebben van het aangeboden werk wel overeenkomt met de realiteit. Maar die informatie was vooraf al bekend. Hetgeen betekent dat dit project slechts opgezet was om aan de financiële behoefte/glorie te voldoen van de projectbedenkers en leiders. De werkelozen werden hier dus niet mee gediend. Zo moest de motivatie van de kandidaten goed zijn. Hoe kan iemand verwachten dat de motivatie van deze kandidaten goed is als ze 1/moeten werken tegen beloningen die – soms ver -onder het wettelijk minimum liggen 2/ niet passent werk moeten doen 3/ werktijden vaak niet gunstig zijn (soms gesplitst) 4/ geen goed vervoer is en 5/ de eigen bijdrage reiskosten. Logisch dat de werkgevers koudwatervrees hadden. Als je jouw werknemers als slaaf behandeld kan je geen loyaliteit verwachten. En ze beseffen dat een Nederlandse slaaf in tegenstelling tot de uitgebuite Pool iets heeft om op terug te vallen. Zogenaamd weet Hans Broere niet hoeveel werkelozen na de werkweigering een sanctie opgelegd kregen. Maar dat is te verklaren. De werkeloze die dergelijk extreem slecht betaald werk met slechte overige condities hoeft niet tegen de werkgever te liegen.

Want niemand is gemotiveerd onder dergelijke condities vrolijk en loyaal te gaan werken en dat komt zonder daar een directe uitspraak over te doen wel naar voren. Het lijkt dus dat de werkeloze gemotiveerd is maar de foute werkgever weet wel beter. Alleen Hans Broere snapt het niet. De werkeloze kan juridisch niet verplicht worden om te liegen en kan daarvoor dus ook geen sanctie opgelegd worden. Het project is dus mislukt (iets dat de bedenkers en uitvoerders o.a. Hans Broere bij voorbaad al wisten). Je zou denken dat dit het einde betekende maar niets is minder waar ze gaan op de zelfde voet door maar nu aan de andere kant onder exact dezelfde condities. Jammer want dit fout bestede geld moet nu ergens bezuinigd gaan worden waar het maatschappelijk pijn doet.

liesbeth / mantelzorger
NOU DE REACTIE = ZEER GOED!!! want ik heb ook eens gereageerd om werk in de kas> slecht betaald

rotte tijden etc mijn voorstel = als voormalige politici etc niet binnen een maand een nw job vinden om oook eens dit werk te doen niet tegen wachtgeldvergoeding De top in nederland slaapt want de midden en lageklasse kan amper rondkomen nioet door de lonen neeen door de hoge stijgingen huur en alle andere vaste lastn dus laat de top van nederland het een jaar doen met weinig geld dan weten ze misschien de oplossing voor de economie LEES BOEK VAN FRIEDMAN hoe meer belastingen mensen moeten betalen >> des te minder geld voor de economie
Jan
En hoeveel oud-politici hebben hun riante wachtgelduitkering ingeleverd om werk in de kassen te gaan doen? Of gelden voor die uitkeringstrekkers ineens andere regels?
Puhee
Zie onderstaande link voor het resultaat: http://www.telegraaf.nl/binnenland/12569336/__We …Puhee
Let wel: 27 mensen starten een maand met een proefplaatsing. Dus de kans is groot dat er uiteindelijk na 1 maand 5 aan het werk blijven. Tsja....
Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
Communicatie blijft een prachtig vak! Dat het niet werkt om de waarheid te verbloemen zien we in de reacties hieronder. De lezer leest wat er - onbedoeld - tussen de regels staat: het is mislukt! Althans de tussenbalans is niet best. In militaire kringen zouden ze nu een BVT'tje doen, een Beoordeling Van de Toestand. Onderdeel daarvan is: Wat zal het resultaat uiteindelijk zijn bij ongewijzigd beleid? De huidige resultaten zouden zorgwekkend moeten zijn en dus moet de tactiek gewijzigd worden. Helaas, het vergt niet alleen inzicht maar ook moed om invulling te geven aan 'beter ten halve te keren dan volledig te dwalen'. Dus wordt het falende beleid verder uitgerold en verhullen we in uitspraken de zeer matige cijfers. Een beetje jokken over het niet kennen van het aantal maatregelen tegen weigeraars lijkt ongestraft te blijven. Mooi moment om naar de rol van de pers te kijken. Geen fraai beeld. De verantwoordelijke mag ongestraft zijn propaganda verkondigen. Dames en heren van BB, jullie mogen toch iets meer doen dan de mening van de geïnterviewde overnemen. Kijk nogmaals naar de reacties van de lezer. Die heeft het door.
Advertentie