Advertentie
sociaal / Nieuws

Rotterdam niet op tijd klaar voor jeugdzorg

Rotterdam beschikt op 1 januari 2015 mogelijk niet in de hele stad over tijdige en adequate jeugdhulp. Ook is het uiterst onzeker dat het de gemeente lukt om de vraag naar jeugdzorg en de kosten ervan omlaag te brengen. Niet alleen in 2015, maar ook op de langere termijn. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in zijn dinsdagochtend gepresenteerde rapport.

23 september 2014

In Rotterdam bestaat het risico dat op 1 januari 2015 niet in de hele stad tijdige en adequate

jeugdhulp beschikbaar is. Ook is het uiterst onzeker dat het de gemeente lukt om de vraag naar jeugdzorg en de kosten ervan omlaag te brengen. Niet alleen in 2015, maar ook op de langere termijn.

Zorg om de jeugd

Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in zijn dinsdagochtend gepresenteerde rapport. De conclusies van het Rotterdamse onderzoek ‘Zorg om de jeugd’ komen in grote lijnen overeen met die van de Rekenkamers van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Zij maakten hun onderzoeksresultaten naar de voorbereiding op de invoering van de decentralisatie jeugdzorg eerder vandaag openbaar. 


Toenemende vraag

Door de inzet van wijkteams wil Rotterdam problemen van jongeren zo snel mogelijk signaleren zodat snel kan worden ingegrepen. Daarmee kan worden voorkomen dat problemen uit de hand lopen waarvoor zwaardere en duurdere hulp moet worden geboden. Uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt echter dat door de nieuwe werkwijze de vraag naar jeugdhulp in eerste instantie juist toe kan nemen, waardoor de kosten van jeugdhulp zullen stijgen.


Geen adequate hulp

Verder blijkt uit het onderzoek dat de samenwerking tussen wijkteams en organisaties in de wijk nog niet goed is ontwikkeld. Daarnaast bestaat het risico dat niet alle wijkteams voldoende personeel hebben om op tijd van start te gaan. ‘Dit kan betekenen dat jeugdigen en gezinnen die specialistische jeugdhulp nodig hebben na 1 januari 2015 niet tijdig worden doorverwezen en dus niet tijdig adequate hulp krijgen’, waarschuwt de Rekenkamer Rotterdam.


Alternatieve scenario’s

De Rekenkamer acht het raadzaam dat het college voor acute risico’s voor hulp aan jeugdigen op korte termijn alternatieve scenario’s uitwerkt. De inzet van extra geld en personeel is een van de nadere aanbevelingen aan burgemeester en wethouders van Rotterdam. Het college stelt dat er geen acute risico’s zijn voor het bieden van adequate jeugdhulp in Rotterdam per 1 januari 2015. Het college denkt de ingeboekte kostenreductie te kunnen realiseren.


  

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Dat is niet gek dat Rotterdam de termijn niet haalt, want bureaucraten hebben er alle belang bij om hun territorium te verdedigen. De cliënt is maar een onbeduidend onderdeel in het systeem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
In grote gemeenten gaat toch alles altijd beter?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie