Advertentie
sociaal / Nieuws

Roep om zelfredzaamheid is niet erg geloofwaardig

Een overheid die aan de ene kant hard bezuinigt en aan de andere kant mensen oproept om meer zelf te doen, komt niet erg geloofwaardig over. Dat concludeert King in het rapport Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht.

31 mei 2016

Waarstaatjegemeente

Het onderzoek is gebaseerd op de Burgerpeiling, een onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 73 gemeenten, er deden ruim 56 duizend mensen aan mee.


Eigen verantwoordelijkheid
Mensen worden door de overheid steeds vaker aangesproken op hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ en op ‘collectief redzaam’ zijn. Of het nu gaat om openbare ruimte, publieke voorzieningen of zorg, inwoners wordt gevraagd zelf regie te voeren en samen meer te betekenen. De veronderstelling is dat als inwoners meer gaan doen, de overheid zich kan terugtrekken en dat inwoners al doende zelfredzamer, initiatiefrijker en vooral zorgzamer zullen worden. Maatschappelijke betrokkenheid is in de ogen van veel beleidsmakers zowel een doel, als wel een middel om samen zorg te dragen voor het individueel welzijn. En de verwachtingen van informele ondersteuning zijn hoog, aldus King.


Dekmantel voor bezuinigingen
Maar simpelweg roepen dat burgers collectief redzaam behoren te zijn en ‘voor elkaar moeten zorgen’ leidt eerder tot weerstand en argwaan, aldus de onderzoekers. De timing van een beroep op meer collectieve redzaamheid is bovendien nogal ongelukkig. Het voedt de verdenking dat het een dekmantel is voor harde bezuinigingen. Inwoners hebben ook moeite met het feit dat gemeenten zich aan de ene kant flink bemoeien met de zorg en aan de andere kant afstand nemen en zelfs terugtreden.


Verminderen vraagverlegenheid
In dit geweld is er maar bijzonder weinig ruimte voor kwetsbaarheid in onze samenleving. Op enig moment is iedereen wel eens kwetsbaar en terughoudend in het uitsteken en aanvaarden van een helpende hand. ‘Wees dus als gemeente voorzichtig met het nadruk leggen op zelfredzaamheid, eigen kracht en zelfregie’, schrijven de onderzoekers. ‘De grootste uitdaging als gemeente ligt waarschijnlijk in het verminderen van vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid en het wegnemen van de onderschatting ten aanzien van toekomstige hulpbereidheid van buurtbewoners.’


Stimuleren
Het risico bestaat dat mensen zich daardoor nog meer terugtrekken en onbereikbaar worden voor hulpverleners. Dat kan uiteindelijk leiden tot onhoudbare situaties en hoge zorgkosten voor complexe professionele ondersteuning. King adviseert gemeenten daarom deze groep op een vriendelijke manier te stimuleren sociaal actiever te worden, door zowel hulpbehoevenden als hulpverleners te verbinden en goed te informeren. Zo’n 7% van de volwassen Nederlandse bevolking bevindt zich in een zorgwekkende situatie omdat zij een beperkt sociaal netwerk hebben en beperkt meedoen in de samenleving. Juist deze mensen aanspreken op hun zelfredzaamheid werkt vaak averechts, aldus het rapport.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

O. ten Hove
Deze overheid (pvda, vvd en de geogers zonder wiens steun er geen wet door komt in de Eerste Kamer) maken meer kapot dan de samenleving kan dragen. Veel ouderen worden ouder dan vroeger maar met kwalen maar verpleeg-, zog- en ouderenhuizen worden gesloten. Redzaamheid is het toverwoord en hulp van kinderen. Botst weer met het adagium: vrouwen en mannen in een gezin moeten werken waardoor er weinig tijd overblijft voor de hulp aan hun hulpbehoevende ouders. Daarnaast zien werkgevers het niet zo zitten wanneer werknemers om de halve klap moeten verzuimen... en wat dan de Nederlanders nog het meest steekt is dat die leegkomende gebouwen die hard nodig zijn in de ouderenzorg ineens gebruikt gaan worden voor de zogenaamde vluchtelingen die, zie het generaal pardon van GL, d;66 en pvda, massaal liegen wat bleek toen er papieren boven water moesten komen voor naturalisatie en gezinshereniging. De regels volgend verblijfsvergunning intrekken maar dat gebeurt dan weer niet want ze zijn zo zielig.De overheid is onbetrouwbaar en links verloochend haar idealen door het sociaal vangnet kapot te maken. De opstelling van GL (alles wat sociaal is telt niet, alleen het milieu en Klaver is zo hypocriet als ik weet niet zoals hij daar stond in Amersfoort met zijn blik rondkijkend zoals ook Mussolini dat deed, en de kiezers trappen erin. Wat ook geldt voor Pechtold die het liefst Europa ziet veramerikaniseren... Amerika is niet meer het beloofde land van weleer. Maar ja, hij deed een studie waarbij hij weinig leert: kunsthistoricus...
Maakt niet uit
De berichten in de pers over dat er weer een overleden alleenstaande is gevonden zullen alleen maar toenemen. Je kunt immers burgers niet opdringen om te gaan socialiseren. Dit is ook mede het resultaat dat iedereen tegenwoordig in zijn mobiel zit, oordopjes in heeft en poep heeft aan zijn/haar buren. Ik, ik, ik en nog eens ik. Daar tegenin gaan geeft zeer vaak het resultaat van een grote mond terug en een complete Van Dale aan scheldwoorden. Dus de overheid drukt weer eens op de verkeerde knoppen zoals gebruikelijk.
Saskia Janssen
Nou nou, zo'n vette d/t-fout in de eerste zin. Van een professionele site verwacht ik beter.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Saskia. Viel me ook direct op. Overigens, voor de niet in zorgjargon thuis zijnde mens.- vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid.- Wordt hier mee bedoeld dat men verlegen zit om vragen en handelingen d.w.z. het personeel weet niet waar het aan toe is en de burger moet maar afwachten? Of gaat het om vraag verleggen en handeling verleggen d.w.z. elders dumpen of vervroegen of uitstellen? =wegnemen van de onderschatting ten aanzien van toekomstige hulpbereidheid van buurtbewoners.’= Betekent dit simpelweg: ga maar slapen, t.z.t. staan er wel buurtbewoners als mantelzorger voor je klaar want profs ontbreken nu eenmaal? In de aanhalingen zie ik enkel beleidsmatige taal om zaken te verbloemen. Om wijlen Jan Schäefer e.a. aan te halen. In gelul kun je niet wonen.

Post
Dat de overheid een groter beroep mag doen op de burgers, is niet verkeerd. Maar dat de overheid zich volledig wil onttrekken van de eigen verantwoordelijkheid, is erg onverstandig. Je kan er niet automatisch van uitgaan, dat de kinderen, buren of kennissen structureel als mantelzorger aan de gang kunnen gaan. Ook deze mensen hebben hun dagelijkse verplichtingen en moeten zich overal,, naast hun werk, vaak als vrijwilliger voor inzetten. Ik deel de mening, dat onder het mom, dat de oudere langer thuis kan blijven wonen, een bezuinigingsmaatregel is. Men gaat er aan voorbij, dat wanneer ouderen eenzaam thuis wonen, er een categorie is, die dat niet kunnen. Vervolgens wordt de thuiszorg ook teruggedraaid, met alle gevolgen vandien. De grootste fout die de overheid heeft gemaakt is, de verzorgingshuizen sluiten. Hier was er sociale controle en hier hadden de mensen dagelijks met elkaar contact. Of de overdracht van de zorgtaken naar de gemeenten wel zo'n verstandige zet is geweest, waag ik te betwijfelen. Dat de oudere dichter bij de gemeente staat en zorg op maat kan worden gegeven, klinkt leuk maar werkt amper. Hoog tijd dat de overheid zich opnieuw buigt over de organisatie van de zorg en zich niet blijft verschuilen achter de roep, dat de zorg onbetaalbaar is.
doeterniettoe / -
Minder dienstverlening door de overheid maar wel de volle mep ervoor betalen. En dan te horen krijgen dat 'burgers meer verantwoording moeten nemen'...

Zonder positie (dat is nog steeds de overheid), zonder middelen (nog steeds bij de overheid), zonder anderen (zitten in hetzelfde schuitje).

En anders zijn er altijd nieuwe wetten en regels of moet er toch wel gehandhaafd worden.Als politiek Nederland echt zelfstandige burgers wil, moet ze bij zichzelf beginnen, bijvoorbeeld minder politici (de mensen regelen het zelf wel)...

Advertentie