Advertentie
sociaal / Nieuws

Amsterdam stopt ‘onzinnige lobbyactiviteit’ niet

Ondanks het feit dat de staatscommissie MDMA niet gaat over regulering van xtc voor recreatief gebruik, acht Amsterdam de lobby 'wenselijk'.

23 november 2022
xtc-pillen.jpg

Het is zinloos om bij de staatscommissie MDMA te lobbyen voor regulering van xtc voor recreatief gebruik, omdat die commissie daar niet over gaat, vindt het Amsterdamse CDA-raadslid Diederik Boomsma. Het Amsterdamse college vindt dat geen reden om er niet met de commissie over te praten en noemt de lobby ‘wenselijk’.

Financieel Adviseur P&C

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur P&C

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Onzinnig

Amsterdam is voorstander van een pilot met gereguleerd aanbod van MDMA, staat in het coalitieakkoord. De gemeente heeft zich bij de staatscommissie MDMA gemeld en deze commissie erop gewezen dat het grote aantal gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s in Amsterdam met regulering van MDMA kunnen worden ingeperkt. ‘Onzinnige lobbyactiviteiten’, vindt Boomsma. De commissie gaat immers niet over de regulering van MDMA voor recreatief gebruik, maar voor medicinaal gebruik. Ook wijst het raadslid erop dat de motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen die opriep om de staatscommissie ‘breder onderzoek te laten doen naar de huidige omgang met typen drugs en de vraag of de indeling in lijsten nog wel objectief wetenschappelijk te rechtvaardigen is’ afgelopen juni is verworpen.

Meerwaarde

‘Het gegeven dat de minister dat onderzoek niet bij deze commissie wil leggen, neemt niet weg dat met de staatscommissie MDMA kan worden gesproken over de (on-)mogelijkheden van regulering van MDMA’, antwoordt wethouder Shula Rijxman (D66). Volgens haar wijst de commissie op het grote aantal gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s in Amsterdam dat met regulering van MDMA kan worden ingeperkt. ‘Dit draagt bij aan het debat over regulering.’ Een gesprek over het medicinaal gebruik van MDMA en de daarvoor benodigde wettelijke kaders draagt volgens de wethouder ook bij aan de kennis en visie over de regulering van MDMA in het algemeen. En de kennis en ervaring die wordt opgedaan met regulering voor medicinaal gebruik kan van meerwaarde zijn voor de door Amsterdam gewenste pilot met de regulering van MDMA.

Complex

Boomsma wil graag weten hoe het college reageert op een blog van het Trimbos Instituut uit 2018, ‘waarin de belangrijkste mythes die voor regulering zouden pleiten worden ontkracht’. Het college kan zich ‘over het algemeen’ vinden in de argumentatie in het blog. ‘De interactie en relaties tussen voor- en nadelen van regulering van MDMA zijn echter complex’, schrijft Rijxman. Het college deelt dan ook de conclusie dat regulering van MDMA een ‘enorm complex en omvangrijk vraagstuk’ is. Dat vraagt volgens haar om een ‘doorwrocht en breed debat’, waarin alle verschillende aspecten worden gewogen en dat zoveel mogelijk wordt gevoerd op basis van beschikbare feiten. ‘Duidelijk is dat de als oplossing gepresenteerde oproep om xtc te legaliseren, meer nuances en complexiteit heeft dan nu in het publieke debat worden belicht.’

Controle

Toch vindt ze dat zowel de formulering van de mythes als die van de argumenten meer kunnen worden genuanceerd ‘om het debat over regulering van MDMA goed te kunnen voeren’. Vervolgens gaat de wethouder de vier genoemde mythes één voor één af. De eerste ‘mythe’ is dat xtc gezonder wordt door legalisatie, omdat mensen een beter product krijgen. Daarop zegt het college dat xtc niet gezond is, maar ook dat de zuiverheid en de hoeveelheid werkzame stof (MDMA) in een xtc-pil invloed heeft op de risico’s voor de gezondheid. Daarbij zijn pillen op de markt tegenwoordig minder zuiver en zit er meer spreiding in de dosering dan in 2018. Ook is het productieproces ondoorzichtig en testen niet alle gebruikers hun pillen. ‘Regulering kan bijdragen aan controle op de productie en het inzichtelijk maken van het proces van grondstof tot verkoop.’ Ook afval van het productieproces kan door regulering op een meer duurzame wijze worden verwerkt, aldus de wethouder.

Preventie

Verder wijst de wethouder op RIVM-onderzoek waaruit blijkt dat de totale schadelijkheid van alcohol en tabak op zowel individueel niveau als populatieniveau als schadelijker wordt beoordeeld dan xtc. ‘Hoewel xtc-gebruik risico’s met zich mee brengt, die zich moeilijk laten vergelijken met die van alcohol en tabak, zou met regulering preventie van problematisch gebruik en beperking van de (acute) risico’s beter mogelijk worden.’ Volgens de wethouder is het niet gezegd dat met regulering het aantal verkooppunten toeneemt. ‘Mogelijk zelfs integendeel: op dit moment zijn er signalen dat het kopen van drugs net zo eenvoudig is al het kopen van brood.’ De overheid heeft nu nauwelijks controle over of inzicht in het aantal verkooppunten (dealers). ‘We weten niet waar, door wie en aan wie wordt verkocht. Regulering van MDMA zou deze verkoop kunnen coördineren en mogelijk zelfs beperken.’

Voorbeeld

De laatste ‘mythe’, dat legalisatie criminelen de wind uit de zeilen neemt, wordt ontkracht door het feit dat legalisatie weinig impact heeft op de drugshandel, omdat de meeste xtc voor het buitenland wordt geproduceerd. Ook kan er een verplaatsingseffect zijn naar de productie van andere middelen. Dat onderschrijft de wethouder. Ze wijst op signalen dat producenten al zijn overgestapt op methamfetamine. ‘Criminelen zullen altijd de meest lucratieve handel zoeken die binnen hun bereik ligt.’ Wel maakt regulering een deel van de Nederlandse markt minder lucratief voor hen en verkleint het hun keuzemogelijkheden. Mondiale regulering zou volgens de blogschrijver ‘een dempend effect kunnen hebben op criminaliteit en milieuschade kunnen terugdringen’. De wethouder acht mondiale regulering op korte termijn onrealistisch. ‘Maar iedere stap is er één. Amsterdam kan een voorbeeld zijn, zoals ze dat op zoveel thema’s met betrekking tot het drugsbeleid in het verleden is geweest.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Amsterdam?

Hek erom

slot erop

sleutel weggooien.
Hielco Wiersma
Amsterdam op weg naar narco-stad of is het dat al?
Advertentie