Advertentie
sociaal / Nieuws

Professionalisering in jeugddomein goed op gang

Jeugdzorgorganisaties zijn de afgelopen jaren goed bezig geweest de mensen die in de sector werken te professionaliseren. Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (Nji)in het rapport ‘Laat zien wat je waard bent’. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Een nieuw plan van aanpak moet daar zorg voor dragen.

26 februari 2015

Registratie
De afgelopen jaren is veel gebeurd op het gebied van professionalisering in de jeugdzorg. Er is een beroepsregistratie voor hbo-ers en wo-ers in het Kwaliteitsregister Jeugd en daarmee ook binding aan professionele standaarden en het tuchtrecht. In andere branches in het jeugddomein (jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening) zijn competentieprofielen herijkt en professionals bijgeschoold. Voor een deel van de professionals bestond registratie in het BIG-register al langer als instrument om de kwaliteit te bevorderen.


18 duizend jeugdzorgmedewerkers
Tussen 2007 en 2014 liep het  Actie- en Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg. Inmiddels hebben ruim 18.000 jeugdzorgwerkers zich aangemeld voor registratie bij het BAMw, zijn ruim 800 orthopedagogen aangemeld voor registratie bij het NVO-jeugdzorgregister; en bijna 400 kinderpsychologen bij het NVO-jeugdzorgregister. Dankzij deze registratie en aanmeldingen is de beoogde professionalisering van de sector nu stevig geborgd, aldus het Nji.


Tuchtrecht 

Toch is er nog veel werk te doen. Veel organisaties moeten de manier waarop het werk gereflecteerd wordt beter inrichten, zodat voldaan wordt aan gestelde (her)registratie-eisen. Ook moeten cliëntenraden meer betrokken worden bij de professionalisering, bijvoorbeeld door hen te informeren over de mogelijkheden van het tuchtrecht. Tenslotte moeten veel organisaties nog een goed – gecertificeerd en geaccrediteerd – scholingsaanbod opzetten, zodat medewerkers naast extern ook intern voldoende studiepunten kunnen behalen voor hun herregistratie.

Tijd
Uit het rapport blijkt dat de positieve opmerkingen ten spijt degezette stappen op het gebied van professionalisering er niet meteen toe geleid hebben dat de professionaliteit ook anders ervaren wordt. ‘Kennelijk is hier meer tijd voor nodig’, aldus de opstellers van het rapport. Ook blijkt dat de ongeveer de helft van de professionals niet weet wat de tuchtregeling inhoudt. Slechts een klein deel van de professionals heeft deelgenomen aan een workshop of bijeenkomst om zich hierover te laten informeren


2015-2018 

Om de jeugdhulp verder te professionaliseren is er voor 2015 tot 2018 een plan van aanpak opgesteld. De staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V en J) benadrukten allebei bij de uitreiking van het rapport het belang van professionalisering in het jeugddomein. Daarom ondersteunen ze de vervolgstap de komende jaren. Een van de doelen is ervoor te zorgen dat alle professionals in een hbo- of hogere functie vanaf 2020 geregistreerd staan.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Erg fijn, zoveel professionals erbij. Helaas geen woord over de toenemende effectiviteit daarvan op de kwaliteit van de verleende zorg. Oh ja, de transitiecommissie jeugd meldde nog in haar eindrapportage van enkele weken geleden dat met name de betrokkenheid van de cliënten er tijdens het hele proces jammer genoeg bij in is geschoten...aan de bak, zeg ik maar.
Advertentie