Advertentie
sociaal / Nieuws

Brandbrief: verlaging eigen bijdrage Wmo te gering

Het kabinet neemt onvoldoende maatregelen om de financiële pijn voor chronisch zieken en gehandicapten te verzachten. Daarnaast moet de maximale eigen bijdrage voor de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz) verder worden verlaagd. Dit stelt een aantal landelijke belangenbehartigers voor chronisch zieken en gehandicapten in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

20 september 2016

Het kabinet neemt onvoldoende maatregelen om de financiële pijn voor chronisch zieken en gehandicapten te verzachten. Er moet een plafond aan zorgkosten per persoon worden ingesteld. Daarnaast moet de maximale eigen bijdrage voor de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz) verder worden verlaagd. Het rijk moet er tevens voor zorgen dat gemeenten het geld dat zij van het rijk krijgen daadwerkelijk inzetten voor mensen met een beperking.

Brandbrief

Dit stelt een aantal landelijke belangenbehartigers voor chronisch zieken en gehandicapten in een vandaag (Prinsjesdag) verstuurde brandbrief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijke Platform GGz vragen hen de gestegen zorgkosten tijdens de algemene beschouwingen aan de orde te stellen en voor bovenstaande maatregelen te pleiten. De algemene politieke beschouwingen beginnen morgen.

Drastische ingrepen nodig

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor de verlaging van de eigen bijdrage Wmo. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merken er het meeste van, zo hebben staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) en minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) op Prinsjesdag bekend gemaakt. Een begin, maar niet genoeg om de gestegen zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, stelt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). ‘Het maakt de gestegen kosten voor een beperkte groep een beetje goed. Maar veel anderen - zoals alleenstaande chronisch zieken - zijn hiermee niet geholpen. Er zijn drastische ingrepen nodig om de zorgkosten voor mensen met een beperking omlaag te brengen.’

Verdubbeling zorgkosten

Uit recent onderzoek van Ieder(in), uitgevoerd door het Nibud, bleek dat de kosten voor mensen met een zware zorgvraag de afgelopen vijf jaar zijn verdubbeld. Deels is het kabinetsbeleid daar debet aan, maar ook gemeenten, stelt Ieder(in). Gemeenten doen te weinig om de zorgkosten te verminderen, door onder meer minder hoge eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen als woningaanpassing en dagbesteding te heffen. Uit eerder onderzoek door Binnenlands Bestuur en Ieder(in) bleek dat een kwart van de zorgbehoevenden door die (te) hoge eigen bijdrage afziet van zorg en dat gemeenten nauwelijks beleid voeren om de financiële pijn voor hun inwoners te verzachten. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Erik
Ik wil niets afdoen aan reele bevindingen, maar Iederin zet het wel weer lekker zwaar aan. En legt de bal te veel bij gemeenten. Zorgkosten zijn "geexplodeerd" en "enorm gestegen". Kwalificaties die het Nibud zelf niet gebruikt. En is er vergeleken met stijging van zorgkosten voor mensen ZONDER chronische ziekte/handicap? We hebben al genoeg players die op doelgroepbelangen spelen. En eisen maar niet bieden (cq. wie moet dat betalen). Afschaffing WTCG/CER was een rijksbeslissing. Verder: de verkiezingen zijn nog best ver weg. Iets te vroeg gepiekt.
Advertentie