Advertentie
sociaal / Ingezonden

Waarom geen bonus voor SW medewerkers?

De VNG heeft aan medewerkers vallend onder de cao Gemeenten een bonus toegekend. Maar niet aan medewerkers van de SW en Aan de Slag.

13 december 2022

Voor de derde keer hebben CNV Overheid en andere bonden aan de VNG gevraagd om eerlijk te zijn. Eerlijk in hun zorg voor medewerkers van gemeenten en van medewerkers die vallen onder de cao’s SW en Aan de Slag. Wat is het geval? De VNG heeft aan de medewerkers die vallen onder de cao Gemeenten een bonus toegekend. De reden daarvoor is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao stroef verlopen en lang duren.

Die bonus bedraagt 750 euro bruto voor personeel tot schaal 8 en 375 euro voor de medewerkers vanaf schaal 9. De tussentijdse tegemoetkoming wordt gemotiveerd met: ‘hiermee worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode’. Logisch, gemeentepersoneel heeft veel problemen met de inflatie en de gierende kosten voor energie. Het is een mooie stap die voor gemeenteambtenaren uitkomst biedt in de financiële problemen die ze nu hebben.

Maar gemeenten hebben ook de zorg voor medewerkers die vallen onder de cao SW en ‘Aan de Slag’. Personeel dat meestal niet in de hogere salarisschalen te vinden is. Voor deze mensen zou een tegemoetkoming ‘in deze lastige periode’ natuurlijk ook een uitkomst zijn. De gasmeter draait bij hen even hard, de boodschappen stijgen voor hen even hard in prijs, en de inflatiecijfers slaan bij hun gemiddeld lagere inkomens misschien nog wel een groter gat in het budget dan bij sommige gemeenteambtenaren.

De boodschap die met deze achterstelling wordt afgegeven is dat deze harde werkers er eigenlijk niet zo toe doen

Waarom blijft de VNG halsstarrig weigeren om hen ook een bonus te geven? De reactie was tot nu toe dat het gaat om verschillende cao’s met een andere financieringssystematiek. Maar maakt dat de noodsituatie van SW’ers en medewerkers die vallen onder ‘Aan de Slag’ echt anders? Juist deze mensen met een smalle beurs zouden ondersteund moeten worden in hun strijd met prijsverhogingen en een onzekere toekomst. Ze werken met overgave, zijn uiterst nuttig voor het algemene publiek en willen ondanks een arbeidsbeperking naar hun inspanning beloond en voor vol aangezien worden door hun eigen werkgever. We hebben het over schoonmakers, medewerkers in bedrijfsrestaurants, huismeesters en administratief ondersteuners. Bovendien: waarom zouden deze mensen in de ene gemeente wel, maar in de andere gemeente geen bonus krijgen. Want dat is nu de praktijk.

Wat is de boodschap die met deze achterstelling wordt afgegeven? Dat deze harde werkers er eigenlijk niet zo toe doen. Het roept herinneringen op aan de uitspraak dat onze leden en hun collega’s ‘deelnemers aan een voorziening’, zijn in plaats van volwaardige werknemers. Wij kunnen het onderscheid aan onze leden niet uitleggen en kunnen ons niet voorstellen dat gemeenten daartoe richting hun werknemers nog wel in staat zijn. Mijn voorstel aan de VNG is om nu direct te stoppen met het meten met twee maten en met een voorstel te komen om ook de werknemers onder de cao’s SW en Aan de slag financieel tegemoet te komen ‘in deze lastige periode’. Die lastige periode is er voor iedereen.

Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie