Advertentie
sociaal / Nieuws

Problemen ‘jeugddeclaraties’ anders oplossen

D66, GroenLinks en CDA zijn uiterst verbolgen over de actie van het kabinet, dat vrij onverwacht wil toestaan dat gemeenteambtenaren medische gegevens van kinderen kunnen inzien. Dit wordt via een ministeriële regeling geregeld. Deze wordt binnen enkele weken van kracht.

18 juli 2015

De oppositiepartijen D66, GroenLinks en CDA zijn uiterst verbolgen over de actie van het kabinet, dat vrij onverwacht wil toestaan dat gemeenteambtenaren medische gegevens van kinderen kunnen inzien. Dit wordt via een ministeriële regeling geregeld.

De drie willen hierover opheldering van de staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Dijkhoff (Justitie). Volgens CDA-Kamerlid Mona Keijzer zijn er andere mogelijkheden om de declaratieproblemen tussen aanbieders en gemeenten op te lossen.


Controleren declaraties

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen gemeenteambtenaren geen medische gegevens inzien en ook de Jeugdwet voorziet hier niet in. Met de ministeriële regeling worden aanbieders van jeugdhulp of preventie, alsook gecertificeerde instellingen, verplicht om dit soort informatie voortaan te verstrekken. Hierdoor zouden gemeenten makkelijker de door zorgaanbieders ingediende declaraties in de jeugdzorg kunnen controleren en betalen. Deze ministeriële regeling wordt vermoedelijk binnen enkele weken van kracht, zo heeft een woordvoerder van Van Rijn donderdag desgevraagd laten weten.


Gespecialiseerde ggz

Het gaat om gegevens over de fysieke gesteldheid van kinderen en jeugdigen, maar ook om informatie over de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en ondertoezichtstelling. In de nieuwe regeling staat zelfs dat beschikkingsnummers van rechterlijke uitspraken vermeld zouden moeten worden. Hierdoor wordt het in principe mogelijk dat een gemeenteambtenaar die zich met de betalingen bezighoudt een gezinsgeschiedenis kan opvragen bij de rechtbank.


Diagnosegegevens

Onder strenge voorwaarden stemt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in met de ministeriële regeling, zo is donderdag bekend geworden. Onder andere zullen de gegevens tot een minimum moeten worden beperkt en moet het voor de jeugd-ggz mogelijk zijn geen diagnosegegevens op de factuur te vermelden. Het CBP-advies wordt in de regeling opgenomen.


Tijdelijke regeling

De regeling zal overigens een tijdelijke zijn. Het is een tussentijdse oplossing omdat veel gemeenten de zorgverleners niet (willen) betalen als diagnoses niet op de rekening staan. Dat geeft veel getouwtrek en frustraties. De definitieve afspraken worden vastgelegd in de zogeheten Veegwet VWS 2015. Deze is bedoeld om alle privacy-kwesties in de Jeugdwet te regelen. Deze wet moet nog in beide Kamers behandeld en zal op zijn vroegst eind dit jaar in werking treden.


Privacygevoelig

Tweede Kamerleden Keijzer (CDA), Voortman (GroenLinks) en Bergkamp (D66) vinden het kwalijk dat er geen goedkeuring is gevraagd aan de Tweede Kamer en hebben de staatssecretarissen om opheldering gevraagd. ‘We willen weten waarom het kabinet deze route bewandelt’, aldus Mona Keijzer. ‘We hebben eerder al laten weten dat met medische en privacygevoelige gegevens heel voorzichtig moet worden omgegaan. Wij vragen ons af of er geen andere manier is om het probleem met declaraties op te lossen.’ Het stoort haar bovendien dat het kabinet nu opeens met deze regeling komt, terwijl de Kamer recent zijn schriftelijke inbreng op het wetsvoorstel heeft ingediend. Daarin zijn zorgen geuit over het medisch beroepsgeheim en privacygevoelige gegevens. De eerste concepttekst van de wet oogstte ook bij onder meer het CPB, psychiaters en zorgverleners kritiek. 

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Caroline / gemeente medewerker
De ggz,de gemeenteraad,de wijkteams en de act teams concluderen te snel dat er een stoornis is ten eerste en ten tweede geven ze gewoon aan allerlei instanties ( ook vrijwililgers in de gemeente of werkgevers ) waar ze connecties mee hebben om sterk te staan medische gevens,gezins situatie,diagnoses door zichzelf ingeschat maar nog niet officieel met zekerheid vastgesteld door een arts.

Deze mensen worden dan ongevraagd benaderd door vreemde instanties en maatschappelijk personeel.

Zo lijkt het allemaal ernstiger en hulpbehoevender dan het is.

Dus waar waar hebben we het hier over ?

De gevens van een loverboy meisje uit Zwolle ligt ook bij de hele Mogroep ( zelfs bij bedrijven ) en de vrijwilligers/burgernet,wijkbewoners en in de gemeenten van de regio.

Waar het meisje ook is ze herkennen haar in al haar kwetsbaarheid.

Het privacy probleem is vele malen groter dan hierboven wordt aangegeven.

Het is eigenlijk al niet meer oplosbaar de instanties hebben hun werk al gedaan het kalf is al verdonken.

Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Waarom kiezen voor een term als Veegwet? Boezemt mij geen vertrouwen in.Hiernaast lijkt mij een zorgvuldig implementatietraject noodzakelijk (en handhaving). Verschillen tussen gemeenten zijn groot.

Jantien / ambtenaar Groningen
NOOIT !

Nooit geen privacy gegevens aan de gemeente verstrekken.

Alles wat er fout kan gaan gaat er nu al fout.

Er blijft helemaal niets normaals over zo !

We komen hier om in de problemen.

De burgers lijden al genoeg door de gemeente aanpak laten we daar eerst maar eens oog voor krijgen.

De problemen rijzen de pan uit sinds 1 januari dit los je nu al niet meer op.

We wilden iets goeds voor mensen doen toch ?

Waar zit die goedheid dan ?

Er moet op zijn minst privacy zijn als het zo moet dan kunnen we de dossiers beter gewoon op internet zetten dan weten ze het in Azie ook.

Wil het kabinet zijn eigen dossiers en dat van hun familie en vrienden ook op internet zetten ?

Vast niet.

En zo betrouwbaar als de gemeente hier moet zijn zijn ze niet er wordt sowieso veel gegiebeld over iemands gegevens het is niet mooi als het lijkt.

Mishandeling,sexgegevens, loverboy slachtoffers, en incest hoort betrouwbaar te zijn.

Dit trekt verkeerde mensen aan want via de gemeente komt het weer bij buurtbewoners en vrijwilligers of pedofielen terecht etc.

We kletsen veel te veel de hele gemeente rond in de participatie samenleving.

Alles is veel te openbaar het is fout om nog makkelijker te worden met privacygegevens.

Joske / stadhuis Zeist
Volgens de regels en richtlijnen mag dit ook niet zonder toestemming van iemand waar het dossier over gaat.

Dit moet en hoort met toestemming anders niet.

De overheid is voor miljoenen de boot in gegaan met de hele sociale domein aanpak.

Miljoenen voor sociaal personeel miljoenen voor

onderzoek omdat het problemen veroorzaakt,tientallen doden door de bandidosjes in het sociale domein die helemaal niet om de mensheid geven.

Fouter dan dit kan het niet meer worden.

Het is geen succes.Het gaat ten koste van de mens.

Rens
De overheid moet niet gaan afwijken van officiele regels want dan is het hek helemaal van de dam.
John de Bruin / goede burger
Wij verwachten dat de overheid eindelijk eens hard gaat optreden zoals het hoort.

Nog even wachten en er is helemaal geen orde, gezag integriteit en bescherming meer.

Alles is een zootje.

CM
Ik vraag me weleens af of we niet gewoon meer vertrouwen in elkaar moeten hebben. Natuurlijk blijven er altijd mensen die niet te vertrouwen zijn en er misbruik van maken; die moet je dan aanpakken. Maar alles proberen te regelen geeft veel nadelen en kost bakken met geld. Als de hulpverlener vindt dat iemand hulp nodig heeft, dan is dat (meestal) ook zo en betaal je daar gewoon voor. Scheelt een hoop tijd, geld en frustratie om dat niet allemaal re moeten registreeren en controleren.
Caroline
Er kleeft een enorm groot onverantwoord en gevaarlijk risico aan de opleidingen en trainingen die gegeven worden door de Rino en de trimbos aan de teams,ggz,vrijwiligers,verpleegkundigen de gemeenteraad en verzorgend personeel en coordinatoren.

loek / v.m. jur.medew. gsd
Voordat ik in 1981 bij de GSD terecht kwam, werkte ik een kleine 10 jaar bij het vm GAK. In het bijzonder voor de GMD. Alle medewerkers, zonder geheimhoudingsplicht, zagen de dossiers in en het werd als normaal ervaren. Bij de gemeente kon je allerlei gegevens van mensen bij elkaar harken en er werd door diverse collega's meer mee gedaan dan voor de uitoefening van de functie gebruikelijk was. Met velen ben ik het eens dat privacy een mooi woord is maar niets voorstelt als het zo uitkomt. In de digitaliseringsmaatschappij, word je constant gevolgd. Heel subtiel en we vinden het kennelijk normaal. We kwaken slechts wanneer we als pullen achter moedereend aanlopen. De acties die men nu voert, noem ik achterhoedegevechten; de feitelijke oorlog is al verloren.
Roelof Vos / wethouder
Dit probleem lijkt steeds meer op een Catch22 (voor wie nog weet wat dat is). Aan de ene kant de privacy die niet onrechtmatig geschonden mag worden. Aan de andere kant betalingen die niet onrechtmatig gedaan mogen worden. De gemeente wil graag (en terecht) weten waarvoor en ten behoeve van wie ze betaalt. De cliënt wil graag (en terecht) dat zijn/haar gegevens en zorgverhaal privé blijven, althans niet in handen komen van mensen en instanties die hij/zij niet kent en/of niet vertrouwt.
Dat probleem vraagt om een gedegen oplossing. Haast, boosheid, elkaar verketteren helpen daar niet bij.
Monique
Men is zich er blijkbaar niet van bewust dat de sociale en bemoeizorgteams zich bezig houden met strafbare feiten en valsheid in geschrifte.
Vraagje
Als het voor de controle van de declaraties verantwoordelijk is en dit nodig heeft, lijkt me dit logisch. Ik ga ervan uit de een zorgverzekeraar ook via alle bonnetjes inzicht heeft in mijn medische toestand? Hoe vervelend we dat ook mogen vinden.Uiteraard moet degene dat ook goed beveiligen. Maar dat is een open deur.Of mis ik iets?
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een tegengeluid: hoe kan je überhaupt (sociale en financiële) zorg verlenen zonder inzicht te hebben in het medisch dossier?

Ik kan me overigens voorstellen dat dit alleen mogelijk zou moeten zijn voor speciaal voor dit doel geautoriseerd gemeentepersoneel.
W.F.Willems / pensionado
Medische gegevens via de GGD-arts laten lopen, zoals we dat vroeger deden bij de ABW/TRM. Ambtenaren hebben geen verstand van diagnostiek en zullen dat ook nooit krijgen.
Niels / Onderzoeker
De grote omissie in dit artikel is dat gemeenten rekeningen m.i. niet MOGEN betalen zolang niet duidelijk is waarvoor betaald wordt i.v.m. rechtmatigheid en accountant-goedkeuring. Slordig van BB.Dus volstrekt terecht dat dit gerepareerd wordt. De reactie van Roelof Vos is daarnaast volkomen terecht. dilemma's zijn herkenbaar.Tot slot is het gewoon tijd om alle blanco cheques voor GGZ en jeugdzorg tegen het licht te houden. Keizer, Bergamp en hele TK is wat dat betreft niet serieus te nemen. 10+ jaar niets gedaan, bezig met incidentalisme. Nu praten over privacy, volgende week over kosten. En dan niet in verband met elkaar. Clowns.
Marco van de Broek / Ex-ambtenaar
Typisch een actie van dit kabinet, m.n. van Schippers c.s. Langs de acherdeur en het liefst buiten het parlement (zie ook vrije artsenbezoeker) regelingen invoeren, die het summum van wantrouwen weerspiegelen. Waarom moeten zorgverleners (artsen, psychologen e.a.) een eed afleggen, terwijl gemeenteambtenaren kennelijk ook nog zonder toestemming van ouders de meest vertrouwelijke informatie over hun kind mogen opeisen? Hun ambtseed ( bestaat die nog?) dekt dit gebied niet af ( zie ook en vooral de reactie van enkele gemeenteambtenaren). De goede zorgverleners worden wederom het slachtoffer van de enkele slechteriken. Het draait bij zorg in de eerste plaats om vertrouwen, niet om geld. Verstrek aan de gemeente geen mogelijkheid/recht om privacygegevens van cliënten op te vragen om een nota van een zorgverlener te controleren! Laat Nederland geen controlestaat worden!
Advertentie