Advertentie
sociaal / Nieuws

Opnieuw dreigt uitstel voor de Wams

De beoogde inwerkingtreding is 1 juli, maar staat op losse schroeven.

07 september 2023
Gegevensuitwisseling.

De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) moet controversieel worden verklaard. Dat vindt een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee komt het wetsvoorstel op de lijst met onderwerpen die de Tweede Kamer tot het aantreden van een nieuw kabinet niet behandelt. Volgende week wordt duidelijk of de voltallige Kamer de Wams controversieel verklaart.

(startend) Teamleider Leefbaarheid & Wijk

Gemeente Goeree-Overflakkee
(startend) Teamleider Leefbaarheid & Wijk

Voorzitter Rekenkamer gemeente Breda (via PublicSpirit)

gemeente Breda
Voorzitter Rekenkamer gemeente Breda (via PublicSpirit)

Begin dit jaar heeft het kabinet de Wams bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat gemeenten en andere organisaties meer armslag krijgen om gestapelde problemen in gezinnen of huishoudens aan te pakken. Nu worstelen professionals in het sociaal domein nog vaak met gegevensverwerking en privacy rond gezinnen met meervoudige problematiek. De wet moet dit probleem verhelpen en daarbij de zogeheten ‘integrale dienstverlening’ vergemakkelijken.

Waarschijnlijk levert het minimaal een jaar vertraging op

Léon Sonnenschein, organisatiekundige en programmanager Privacy en gegevensdeling

Nieuwe datum

De beoogde inwerkingtreding van de Wams is 1 juli 2024, maar die datum staat nu op losse schroeven, stelt Léon Sonnenschein. Hij is organisatiekundige en programmanager Privacy en gegevensdeling voor landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. ‘Dit is slecht nieuws. Waarschijnlijk levert het minimaal een jaar vertraging op’, zegt Sonnenschein. Volgens hem wordt een betere ondersteuning voor gezinnen met multiproblematiek op de lange baan geschoven.

Over ‘kolommen’ en wetsgrenzen heen

Met het uitstellen van de Wams wordt het leveren van maatwerk lastiger, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘En dat is zeer spijtig. In de eerste plaats voor kwetsbare burgers en gezinnen. Zij hebben bijna altijd te maken met problemen over ‘kolommen’ en wetsgrenzen heen’, laat een woordvoerder van de gemeentekoepel weten. ‘De VNG vraagt van het rijk randvoorwaarden om de gedecentraliseerde taken uit te voeren. De Wams is zo’n randvoorwaarde. Die had er eigenlijk al lang, of in ieder geval sinds de decentralisaties in 2015, moeten zijn.’

Kritiek

Er was echter ook kritiek op het wetsvoorstel. Om een en ander in goede banen te leiden verplicht de Wams gemeenten om een coördinator aan te wijzen. Het voorstel schrijft ook voor wat die coördinator precies moet doen, tot ongenoegen van de Raad van State (RvS). Doordat de Wams gaat bepalen hoe gegevensuitwisseling eruit moet zien, doorkruist het ‘de uitgangspunten van de eerder doorgevoerde decentralisaties’, aldus de RvS.

Volgend kabinet

De commissies van de Tweede Kamer komen deze week bijeen om een lijst op te stellen van onderwerpen die de commissies en de Kamer de komende periode niet behandelen. Totdat er een nieuw kabinet is aangetreden komen deze controversieel verklaarde onderwerpen niet op de Kameragenda.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
De nieuwe pensioenwet is er wel doorheen maar dit niet. Een teken aan de wand. De pensioenwet is namelijk neoliberaal. Die gaat ten koste van mensen met een kleine beurs. Dus die wet die moest wel door. De PvdA en GroenLinks, die voorstander zijn, die zijn erin geluisd door de neoliberalen.
Advertentie