Advertentie
sociaal / Nieuws

Nieuwe stap richting afschaffen tijdschrijven jeugdzorg

‘Het doel van dit convenant is dat op het eind van iedere dag verminderde administratie merkbaar is voor de professional’, aldus FNV-bestuurder Maaike van der Aar.

22 april 2020
tijdschrijven-administratie.jpg

Vakbonden, werkgevers, gemeenten en het rijk zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen om de vormen van tijdschrijven die 'vermijdbaar' zijn in de jeugdzorg daadwerkelijk te vermijden. Van minuut tot minuut vastleggen waar jeugdzorgprofessionals mee bezig zijn, dat wordt in ieder geval verleden tijd, legt FNV-bestuurder Maaike van der Aar uit.

Vermijdbaar
Eerdere pogingen om tot een akkoord te komen verliepen stroever dan gehoopt omdat, in de woorden van vakbond FNV, de achterban van de VNG nog niet zo ver was. Nu zijn de vier onderhandelaars - werknemers vertegenwoordigd door vakbonden FNV en CNV; werkgevers vertegenwoordigd door Jeugdzorg Nederland; de VNG; en het ministerie VWS - er toch uitgekomen. Het woord 'vermijdbaar' bleek de sleutel om tot overeenstemming te komen.

Verantwoording
Maaike van der Aar, die namens FNV aan de onderhandelingstafel zat, legt uit waarom dat woord uitkomst bood: 'Gemeenten zeggen: als we tijdschrijven helemaal afschaffen, dan hebben we geen enkele vorm van verantwoording meer. En het gaat om gemeenschapsgeld, daar wil je toch iets van verantwoording voor zien, dat snappen wij ook wel. Daarom hebben we nu afgesproken dat we gaan stoppen met vermijdbaar tijdschrijven.'

Productcodes
Jeugdzorgmedewerkers moeten dan nog wel iets van verantwoording afleggen, maar 'de verplichting voor professionals om de dagelijkse werkzaamheden te registreren tot op minuutniveau, en daarover te verantwoorden op basis van honderden verschillende productcodes en trajecten met daarachter duizenden producten', die verdwijnt. Als de achterbannen van de onderhandelaars ook akkoord gaan met het voorstel, gaat die regel gelden voor alle nieuwe contracten tussen gemeenten en aanbieders van Jeugdzorg Nederland. Ook wordt vermijdbaar tijdschrijven dan geschrapt in de komende cao jeugdzorg voor 2021.

Vertrouwen
‘Het doel van dit convenant is dat op het eind van iedere dag verminderde administratie merkbaar is voor de professional’, aldus Maaike van der Aar. En daarvoor moet het vertrouwen in de professional terug. 'Het mooiste zou zijn, wat ons betreft, om te werken met een soort lumpsum bedrag. Dat is onze stip op de horizon.' Maar gemeenschapsgeld moet ook niet blind worden weggegeven, voegt ze daaraan toe: 'We kennen ook de zorgcowboys in de jeugdzorg, dus we vinden het wel reëel dat er iets van verantwoording komt.' Hoe die verantwoording eruit gaat zien, zal al lerende moeten blijken. Die hoeft wat Van der Aar betreft bovendien ook niet ten laste gelegd te worden van de professional: ‘Verantwoording kan ook elders in de organisatie belegd worden.’ Maar de minuut-tot-minuut-registratie gaat in ieder geval van tafel.

Prikklok
Jeugdzorgprofessional ervaren 'enorme frustratie' van het tijdschrijven, weet Van der Aar: ze komen daardoor steeds minder aan hun eigenlijke werk toe. Bovendien zorgt het voor onnodig veel ziekteverzuim en verloop. Administratieve lasten zijn vertrekreden nummer één voor personeel in de jeugdzorg, benadrukt Van der Aar. Ex-VVD-minister Rita Verdonk, die optrad als speciaal adviseur administratieve lasten onder het programma (Ont)regel de Zorg, vergeleek het tijdschrijven met de prikklok: ‘Die hebben we ook afgeschaft omdat we het onmenselijk vonden.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Tijdschrijven hoeft niet meer te kosten dan 5 minuten per dag. Voor het wegen en de verantwoording van de noodzaak van arbeidsplaatsen en het doorberekenen van uren aan derden is het over het algemeen onvermijdelijk. Over een prikklok kan je laatdunkend doen maar voor mij was dat destijds een zegen. Mijn werkuren gingen van 60 uur richting 38 uur.

Op het gebied van commercieel denken zijn werknemers en organisaties bij de Overheid vaak wereldvreemd.
Advertentie