of 59854 LinkedIn

Waarschuwing 205 gemeenten om beveiliging Suwinet

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) tikt 205 gemeenten op de vingers omdat zij in 2017 niet voldeden aan de veiligheidseisen omtrent Suwinet. In 2017 meldde Van Arks voorganger Jetta Klijnsma nog aan de Tweede Kamer dat de beveiligingsproblemen rondom Suwinet de wereld uit waren.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) tikt 205 gemeenten op de vingers omdat zij in 2017 niet voldeden aan de veiligheidseisen omtrent Suwinet. In 2017 meldde Van Arks voorganger Jetta Klijnsma nog aan de Tweede Kamer dat de beveiligingsproblemen rondom Suwinet de wereld uit waren.

Gegevens uitwisselen

Via het Suwinet (vernoemd naar de Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen ofwel Wet suwi) kunnen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV gegevens uitwisselen voor het uitvoeren van hun taken rondom sociale zekerheid. Bij de beveiligingscontrole van Suwinet is het aantal beveiligingsnormen waarop door de Inspectie SZW is gecontroleerd, voor het verantwoordingsjaar 2017 verhoogd van 7 naar 11. Voor het eerst is de ENSIA-systematiek gebruikt (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) om de beveiliging van Suwinet te beoordelen. Die methode wordt ook gebruikt voor het toezicht op de beveiliging van DigiD en de Basisregistratie Personen (Brp) en is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.

 

4 of meer afwijkingen bij 63 gemeenten

Daaruit komt dat 173 gemeenten per eind 2017 voldeden aan alle beveiligingsnormen. 130 gemeenten voldeden niet aan tussen de 1 en 3 criteria. Bij 63 gemeenten was er sprake van 4 of meer afwijkingen. Bij 12 gemeenten werd een onbekend aantal beveiligingsgebreken vastgesteld. Als voorbeeld geeft Van Ark dat gemeenten in sommige gevallen bijvoorbeeld niet voldeden aan de verplichting om elke drie jaar het informatieveiligheidsbeleid Suwinet te actualiseren. Ook werd niet overal door het College van B&W een informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Soms hadden medewerkers meer toegangsrechten dan strikt noodzakelijk, werden toegangsrechten niet regelmatig genoeg herbeoordeeld, of werd log-informatie onvoldoende gecontroleerd op misbruik.

 

Afsluiting van Suwinet

Van Ark meldt de Tweede Kamer dat zij daarom het Interventieprotocol Suwinet in werking heeft gesteld. De 205 gemeenten met afwijkingen van de beveiligingsnormen hebben inmiddels een attentiebrief van het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) ontvangen. Als die gemeenten hun beveiligingsproblemen niet oplossen, dreigt een officiële aanwijzing. Gemeenten die daarop nog steeds geen zaken op orde hebben gesteld, kunnen gemeenten van Suwinet worden afgesloten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M op
Jammer dat slechts de gemeenten gewaarschuwd zijn.

Destijds heeft de rechtsvoorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens immers geadviseerd om de gegevensuitwisseling binnen Suwi (en BKWI) proportioneel te houden en te beperken tot de grootst gemene deler. Hier gaat het nog steeds mis.

Laat de staatssecretaris nu eindelijk UWV gegevensdiensten ter verantwoording roepen.
Door Overheid? Waarheid? Je maakt en grapje zeker? (De krochten vd overheid worden nimmer zichtbaar) op
Je kan je op alles en nog wat concentreren, het gaat niet goed,nu en in de toekomst.

Overheid is belust op macht wil de burger knechten op alle terreinen en wenst niet transparant te zijn.

Denk je echt dat de overheid gaat vertellen waar de fouten en de zwakke plekken zitten? Probleem is dat burgers zich afhankelijk verklaren van de overheid, eens komt het besef dat ze wederom decennia genaaid zijn en breekt de pleuris los. Voor de goede orde, voor dit soort opmerkingen hoef je geen element tegen de staat te zijn, slechts goed observeren is voldoende om tot deze conclusies te komen.
Door Ronald (Security Officer) op
Laten we eea wel even in perspectief plaatsen. De onderdelen die niet op orde waren gingen veelal over bijzondere aansluiting waarbij de gebruiker weinig rechten heeft. Het ging dan bijvoorbeeld om een afdeling burgerzaken of een gerechtsdeurwaarder die een adrescontrole kan doen.. Deze aansluitingen worden sporadisch gebruikt en het is bij deze medewerkers niet altijd helder wat er gevraagd wordt. De gehele verantwoording over dit soort aansluiting kost meer tijd dan dat ze werken met het systeem. Laten we ons dus focussen op de volledige SUWI aansluitingen in het kader van de participatiewet want daar hebben de gebruikers wel alle mogelijkheden. Ik benieuwd hoe de cijfers er dan uit zien.
Door Bla, bla, bla (ex ambtenaar) op
Er staat alijd wel ergens een computer open waar ambtenaren anoniem kunnen kijken. Bovendien kunnen burgers niet checken wie er waar en waarna gekeken hebben.

Ik hoor u zegen dit kan via het BKWI, helaas het BKWI is van en voor gemeente en houd in opdracht van gemeenten informatie van kijkers achter. Dus niet eerlijk, net als de rest van de overheid niet te vertrouwen.